အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ျပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး အမွတ္ ၇ မဲဆႏၵနယ္ (ဗန္းေမာက္၊ ေကာလင္း၊ ၀န္းသို၊ ပင္လယ္ဘူး) မဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တိက်ေသာ စာရင္းကို မသိရွိရေသးပါ။ ကနဦးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရာ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ေကာလင္းႏွင့္ ပင္လယ္ဘူးတြင္ အနိုင္ရရွိထားၿပီး ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၀န္းသိုတြင္ အနိုင္ရရွိထားေၾကာင္းသိရသည္။ 
 ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၏ မဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းမၿပည္မီသၿဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႕ ၿပိဳင္ဆိုမွဳ ၿပင္းထန္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္(၃) မဲဆႏၵနယ္ (လားရိႈး-တန္႔ယန္း-မိုင္းရယ္-သိႏၵီ-ကြမ္းလံု) တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္၄၇၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲအေရအတြက္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အသာျဖင့္ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယင္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက မဲအမ်ားဆံုး ရရွိျပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုး၊ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက တတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ပါသည္။

Eleven Media မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free