ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု၌ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္း The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကား သည္။ NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ ထားၾကသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အား စုပါတီမွ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္း၀င္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လသာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီအား ထူေထာင္ရန္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးကတည္း ကပင္ NLD ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ရန္ မူအားျဖင့္ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။ NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္အား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ “အိတ္ေဖာင္းလို႔ စိတ္ ေျပာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ မွာလည္း အမတ္ျပန္လုပ္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ NLD မွတ္ပံုျပန္တင္ ရင္ NLD ကိုပဲ ျပန္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္အေစာႀကီးကတည္းက ေၾကညာၿပီးသားပါ” လို႔ ျပန္လည္ ေျဖ ၾကားသည္။ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးတြင္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းအား ဧၿပီလ ၄ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ NLD ပါတီ၀င္ အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ NLD ပါတီသို႔ ထပ္မံကူးေျပာင္းခဲ့သူ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏ္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၄၄ ေနရာ၌ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ရာ ယခုကူေျပာင္းလာေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လက္ခံလုိက္ပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ NLD ပါတီအား ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရမွာ ၄၇ ဦးထိ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ The voice မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free