သုံးခြျမဳိ႕နယ္ ည ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ သိရွိရေသာ စာရင္းမ်ားအရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၄၄၈၈၉ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိ္င္ေရးႏွင့္ဖြံျဖဳိးေရးပါတီက ၁၈၀၀၅ မဲ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီက ၁၆၀၉ မဲ၊ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ၉၁၄ မဲ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ မဲရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အတည္ျပဳ လက္မွတ္ကုိ ျမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္ရုံးတြင္ ေရးထုိးခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚစုစုလြင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴသီရိ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚစႏၵမင္းက စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္ ၂၃၂၈၅ မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး၀င္းေဌးက ၁၇၇၉၆ မဲရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါမဲဆႏၵနယ္တြင္ ပယ္မဲ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္က မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၃၆၁၂၆ မဲ ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္၀င္းက မဲအေရအတြက္ ၁၀၃၆၅ မဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီက ၄၉၀ မဲ၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၁၆၆မဲ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ၁၈၅ မဲ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီက ၄၉၇ မဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္က ၂၂၅မဲ အသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယေန႔ သန္းေခါင္ အခ်ိန္အထိ သိရွိရေသာ စာရင္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၆၃၆၀၀ မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ၃၂၂၆၂ မဲ၊ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၁၁၄၇ မဲ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ မဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အတည္ျပဳ လက္မွတ္ကို ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ရံုး၌ ေရးထိုးခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါသည္။

ကေလာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယေန႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္အထိ သိရွိ္ရေသာ စာရင္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္ ၄၀၇၈၁ ျဖင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေနျပီး ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ၁၄၆၉၂ မဲ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၈၃၂၁ မဲ ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၄၉၆ မဲ ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီက ၁၂၁၂ မဲ ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ပယ္မဲ ၂၇၉၄ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲရံု ၁၃၁ ရံု ရွိသည့္အနက္ မဲရံု ၁၁၅ ရံုကို ေရတြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရတြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ မဲရံုအေရအတြက္မွာ ၁၆ ရံု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္သီဟက စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္ ၅၄၃၁၇ မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး
ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက မဲအေရအတြက္ ၃၄၁၅၀ မဲ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ေဒါက္တာ ေဒၚေမ၀င္းျမင့္က စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္ ၆၀၂၁၆ မဲ (မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၇၇ ဒသမ ၆) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရဲထြဋ္မွာ စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္ ၁၄၄၇၆ မဲ ရရွိခဲ့ျပီး တစ္သီးပုဂၢလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္သည့္ ဦးခင္လိႈင္က
၁၂၄၃ မဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ေဒၚေဟမာထိန္က ၁၄၃၉ မဲ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္မွ ဦးရဲမင္းသိမ္း(ေခၚ) ရသမွာ ၄၁၄ မဲ ရရွိခဲ့ကာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီမွ ေဒၚခင္ျဖဴျဖဴျငိမ္းက ၁၆၂ မဲ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၃၇၁၅၀ ဦးရွိသည့္အနက္ ၈၀၄၇၀ ဦး (မဲေပးခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း၏ ၅၁ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) က လာေရာက္ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေနာက္ဆံုးသိရွိရေသာ မဲစာရင္းရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၅၅၉၀၂ မဲ ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ေဒါက္တာစိုးမင္းက မဲအေရအတြက္ ၉၁၇၂ မဲ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ဦးတင္ရီမွာ မဲအေရအတြက္ ၃၉၇ မဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေပါခင္က မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၄၁၅၅၆ မဲရရွိျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးစိုးႏိုင္၀င္းက မဲအေရအတြက္ ၁၈၀၀၆ ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအျခအေနအရ မဲေရတြက္မႈ စာရင္းတြင္ ပံုေတာင္၊ ပံုညာေဒသမွ ေက်းရြာ ၈ ရြာခန္႔ က်န္ရွိေနျပီး အဆိုပါ ေက်းရြားမ်ားမွ စုစုေပါင္း မဲအေရအတြက္မွာ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free