အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္­ NLD က ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို လက္ေတြ႔  အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိဖက္မွ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လမ္းျပေျမပံု  မရွိေသးေၾကာင္း NLD ၏
ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမူဝါဒအျဖစ္ တင္ျပထားၿပီး ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရးက စမွာပဲ။ ဘယ္က စလုပ္မယ္၊ ဘယ္လို စလုပ္မယ္ဆိုတာ အခု မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒီအတြက္ လမ္းျပေျမပံုလည္း မရွိဘူး” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္း က ေျပာသည္။

ပါတီဥကၠ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလုပ္လက္မဲ့ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ သူ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊
ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေကာ့မႈးမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္၌ ေျပာဆိုထားသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အေၾကာင္းကိုလည္း ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD အမတ္ေလာင္း ေဒါက္တာ မ်ဳိးေအာင္အတြက္ စည္းရုံးေရးဆင္းစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသြားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥမ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုသည့္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ား  ေျပာဆိုရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ “ေစာေနေသးသည္” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free