သေဘၤာသားျဖစ္ခြင့္အတြက္ ေျဖဆိုရသည့္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲ BEST စာေမးပြဲစနစ္ အား ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါသည္။
ယခင္က သေဘၤာသားျဖစ္ခြင့္ ရရန္အတြက္ Basic Safety Training (BST) သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ေကာလိပ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြမ်ား စစ္ေဆးခဲ့သည္။
“အရင္က အဂၤလိပ္စာအရည္ အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြ ေျဖဆိုၿပီးမွ(BST) သင္တန္းေတြ တက္ရတဲ့စနစ္ျဖစ္တယ္။ (BEST)စာေမးပဲြစနစ္က အႏုတ္စနစ္ နဲ႕စစ္ေဆးတာမို႔ ေအာင္ဖို႔ခက္တယ္။ အခုေတာ့ ဒီစနစ္မရွိေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ သေဘၤာသားျဖစ္ခြင့္ရဖို႕ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရလာႏိုင္မွာပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ေကာလိပ္ မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေမလ ၁၄ ရက္ ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သေဘၤာသား အျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ေကာလိပ္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ (BEST) အား စတင္ေျဖဆိုၿပီး လိုအပ္သည့္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ကာ (CDC)ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ သေဘၤာတက္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။
ယင္းနည္းလမ္း သံုးခုတြင္(BEST) အား စတင္ေျဖဆိုၿပီး သေဘၤာတက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္ အတြင္းသေဘၤာသား လက္မွတ္(ဃီဃ) ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘဲြ႕ရရွိရန္ မလိုအပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးႏိုင္မည္ ဆိုပါက လ်င္ျမန္စြာ သေဘၤာတက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ားစု စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

Eleven Media မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free