ယေန႔ ညဦးပိုင္းက လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေနရာ ၂ ေနရာတြင္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္ငယ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည္။

... အေစာပိုင္းတြင္ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ရံုး ေတာင္ဘက္တြင္ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနစဥ္ မွာပင္ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ ေရွ႕တြင္လည္း လူ ၁၀၀ ေက်ာ္က ဆိုင္းဘုတ္ငယ္မ်ား ႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည္။

ဆိုင္းဘုတ္ငယ္မ်ား၌ “လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး တိုင္းျပည္ကိုေျပာတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔” ဆိုသည့္ စာသားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထူးျခားခ်က္္ တရပ္အ္ေနျဖင့္ ယခုလို ဆႏၵထုတ္ေဖၚစဥ္ အတြင္း မႏၱေလးတၿမိဳ႕လံုး လွ်ပ္စစ္မီး ေပးထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု မႏၱေလး ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ )
သတင္းကို YPIမွ ကူးယူျပီး eleven media မွ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free