မၾကာေသးမီက မကၠဆီႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားဖရန္စစၥကိုေမာ္ရန္တိုမာရီ ႏိုဆိုသူ ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားတစ္ခြန္း မွာ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတြင္ ေခ်ာေမာလွပ သည့္ အမ်ဳိးသမီးတုိင္းျပည့္တန္ဆာျဖစ္ သြားႏုိင္သည္ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ၎ ႏုိင္ငံေရးသမားသည္လူသိနည္းေသာ ေရွ႕စကားပံုတစ္ခုကိုကိုးကားေျပာဆိုသြား သည္ဆိုရာ ၎စကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွားအမွန္မေ၀ဖန္လိုေသာ္လည္းအမ်ဳိး သမီးေတြကေတာ့ မေက်နပ္ၾကပါ။ မကၠဆီ ကိုအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ကလည္း ၎စကားကိုခ်က္ခ်င္းေ၀ဖန္ခဲ့သည္ဟုဆို ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ႏိုင္ငံေရးသမား  ၏ မိခင္ပါတီက ၎ႏိုင္င္ငံေရးသမားအား လႊတ္ေတာ္သို႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳ ရန္ ဖိအားေပးသည္ဟုဆိုပါသည္။
တကယ္ေတာ့ လူ၏ဦးေႏွာက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာမဟုတ္၍မွားသည့္အခါမွားႏုိင္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ““မမွားေသာေရွ႕ ေန၊ မေသေသာေဆးသမားမရွိ”” ဟူေသာ  စကားပုံပင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္သာမန္ျပည္သူေတြ ေစ်းထဲ၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာစကားေျပာမွားတာထက္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြစင္ေပၚမွာစကားေျပာ  မွားလွ်င္ ပိုမို၍ေပၚလြင္တတ္ပါသည္။ အမွားအမွန္ဆိုရာ၌ သူ႔ဖက္ကၾကည့္ေတာ့  လက္ဖမိုး၊ ငါ့ဘက္ကၾကည့္ေတာ့လက္ဖ ၀ါးဆုိသလို င့ါဘက္ကၾကည့္ေတာ့အမွန္ သူ႔ဘက္ကၾကည့္ေတာ့ အမွားဆုိတာမ်ဳိး လည္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိအားျပန္၍ ေထာက္ကြက္မေပးေသာ အကြက္ေစ့ေစ့ စကားေျပာေလ့က်င့္မႈမ်ဳိးကိုယေန႔လူငယ္ ေတြစဥ္းစားေလ့က်င့္သင့္ပါသည္။
ယေန႔အခါသမယသည္ ပါတီစံုဒီမို ကေရစီေခတ္ျဖစ္ရာ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမား  မ်ားေပၚထြန္းလာၿပီျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အေျပာမေတာ္တစ္ခြန္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကိုတင္ဆက္လိုပါသည္။
အေျပာမေတာ္တစ္ခြန္းဆုိရာ၌ အေျပာမေတာ္ျခင္းသည္ အေျပာမွားျခင္း  မဟုတ္ဘဲတစ္ဖက္ကမခံႏိုင္ျဖစ္ၿပီးျပႆနာ ျဖစ္ျခင္းဟုဆိုလွ်င္ပိုမွန္ပါမည္။
အေျပာမေတာ္တစ္ခြန္းဥပမာ
တစ္ခါကျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ဘုရင္ ႀကီးတစ္ပါးရွိခဲ့ရာ၎၌ မိဖုရားမ်ားစြာရွိ သည္။ တစ္ေန႔တြင္ မိဖုရားငယ္တစ္ဦးသည္  ရွင္ဘုရင္ႀကီးပြဲေတာ္တည္ရန္ ခ်က္ထား ေသာ၀က္သားဟင္းအိုးထဲမွ ၀က္ေပါင္ သားတစ္တံုးကိုခိုးစားတာကို ဘုရင္ႀကီး  မိသြားဖူးသည္။ မိဖုရားက၀က္ေပါင္ခိုးစား  တာကို ဘုရင္ႀကီးကစိတ္မဆိုးပါ။ သို႔ေသာ္  မိဖုရားကို ၀က္ေပါင္ခိုးမဟုေနာက္ေျပာင္  က်ီစယ္ဖူးသည္။ ၎ မိဖုရားသည္ သားရတနာဖြားျမင္ေသာအခါ သားေတာ္  မင္းသားသိတတ္ေသာအရြယ္တြင္ ဘုရင္  ႀကီးက သားေတာ္အား ““၀က္ေပါင္ခိုးမရဲ႕ သား””ဟု ေျပာကာက်ီစယ္သျဖင့္ မင္းသားအရွက္ရခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္အခါတြင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ၎ မင္းသား၏လုပ္ႀကံတာကိုခံရခဲ့ဖူးပါ သည္။
ေျပာသည့္ဘက္က ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္
အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားသည္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ လက္တန္းေျပာေသာ  အေလ့အထနည္းၿပီးေရးၿပီးမိန္႔ခြန္းကို ဖတ္သည္။ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္မိန္႔ခြန္း ေရးအရာရွိကိုပင္ခန္႔အပ္ထားသည္။
ဥေရာပဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံကႏုိင္ငံေရး သမားတုိ႔သည္ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေသာအခါစကား၀ိုင္းတြင္ တစ္ဖက္ သားစကားကိုမိမိသေဘာမတူပါက No ““မဟုတ္ဘူး”” ဟုမေျပာပါ။ ခင္ဗ်ားစကား ကို ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္ဗ်ာ၊ ”INTERESTING” ဟုသာေျပာေလ့ရွိ သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဒီလိုအေလ့အက်င့္ မ်ဳိးေတြရေအာင္သူတုိ႔ေတြသည္ငယ္ငယ္ ေလ့ကလည္းကေလ့က်င့္ထားၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္း““ၾကည္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္””သည္ ဟူေသာ ဆုိ႐ိုးမ်ား ေပၚေပါက္လာဟန္ ရွိပါသည္။
အေျပာခံရသူဘက္က အေရထူျခင္းဆုိ သည္မွာ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ သမၼတႀကီး ေဂ်ာ့ဒဘလ်ဴဘုရွ္ (ဂ်ဴနီယာ) လက္ထက္တြင္  ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ ဟူးဂိုးခ်ာဗက္စ္က ေဂ်ာ့ဘုရွ္ကိုအၿမဲပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္သည္။ တစ္ခါေတာ့ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံက်င္းပရာ ကမၻာအရပ္ရပ္က ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ထိပ္သီးမ်ားလာတက္ၾကပါ သည္။ ညီလာခံ၌ေဂ်ာ့ဘုရွ္ႏွင့္ခ်ာဗက္စ္တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ခ်ာဗက္ကမိန္႔ခြန္းေျပာ ေသာအလွည့္တြင္ဘုရွ္ကိုရစရာမရွိေအာင္ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ေျပာဆိုပါသည္။
ဒါကို ဘုရွ္ကၾကားရေသာအခါအၿပံဳး  မပ်က္ပါ။ စိတ္မဆိုး၊ ေဒါသမထြက္၊ ခ်ာဗက္ကိုအေသဖ်က္မူနဲ႔ တရားမစြဲပါ။ ခ်ာဗက္ကို ေျပာမွားဆိုမွားရွိလုိ႔ဆုိၿပီး ေတာင္းပန္ခိုင္းတာမ်ဳိးမလုပ္ပါ။ ခ်ာဗက္ ေျပာတာမွားတယ္ (No) ဟုလည္းမျငင္း၊ ခ်ာဗက္မွန္ပါတယ္ဗ်ာ၊ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မွားတာပါဟုလည္း ၀န္မခံပါ။ ဘုရွ္ရဲ႕တုံ႔ျပန္စကားကေတာ့ဒီလိုပါ။ ““သူေျပာခ်င္တာေျပာပါေစဗ်ာ””ဟု ဘုရွ္ ကဆိုပါေၾကာင္း၊ အဲဒါက ဘုရွ္ရဲ႕ ကမၻာ သို႔မဟုတ္အေရထူပံုပါ။ တစ္ဖန္အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံရဲ႕ (၁၆) ဦးေျမာက္သမၼတႀကီး ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္းလက္ထက္ကအျဖစ္ အပ်က္ကဒီလိုပါ။
ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္းရဲ႕ မ်က္ႏွာ ဟာျမည္းတစ္ေကာင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာနဲ႔ တူ တယ္လုိ႔ေျပာၿပီးႏုိင္ငံေရးရန္သူတစ္ဦးက သမၼတႀကီးကိုအသားလြတ္ထိုးႏွက္   ေစာ္ကားပါတယ္။
သမၼတႀကီးလင္ကြန္းက လံုး၀မစိတ္ ဆိုးပါ။ သမၼတႀကီးက ဒီလိုတုံ႔ ျပန္ပါ တယ္။ ““က်ဴပ္မွာ ဒီထက္လွတဲ့ တျခား မ်က္ႏွာတစ္ခုရွိရင္ခင္ဗ်ားကို ဒီမ်က္ႏွာ ႀကီးဘယ္ျပလိမ့္မတုန္း””လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သမၼတႀကီးလင္ကြန္းရဲ႕ သမၻာရင့္ပံုပါ။
ထိုးႏွက္ျခင္းခံရေသာစကားမ်ားကို ျမတ္စြာ ဘုရားကရင္ဆိုင္ပံု
ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ က ပုဏၰားႀကီးတစ္ဦးတြင္ သားေယာက်္ား  မ်ားရွိရာ ၎သားမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား  ၏ တရားေတာ္ကိုနာယူၿပီးတစ္ေယာက္  ၿပီးတစ္ေယာက္ရာသက္ပန္ရဟန္း၀တ္ သြားၾကသည္။ ထုိအခါပုဏၰားႀကီး၌ အေမြ  ခံသားေယာက်္ားမရွိေတာ့ဘဲ မိမိလုပ္ငန္း  ကိုကူညီမည့္သားေထာက္သမီးခံလည္းမရွိ ေတာ့၍ ပုဏၰားႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္စိတ္ဆုိးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပုဏၰား  ႀကီးသည္ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေက်ာင္းေတာ္ျပင္ပကေန  ၍ ျမတ္စြာဘုရားကိုနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆဲေရး တုိင္းထြာပါသည္။
ဆဲသံမ်ားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သည္လံုး၀ဣေျႏၵမပ်က္ပါသျဖင့္ ဆဲသံကို မၾကားဟုပင္ထင္ရေလာက္သည္။ ပုဏၰား  ႀကီးက မိမိ၏ဆဲသံကိုျမတ္စြာဘုရားမၾကား  ဟုထင္သျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထဲ သို႔၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ဘုရားက ပုဏၰား   ကိုေကာင္းစြာလက္ခံစကားေျပာပါတယ္။ ယခုလုိေျပာၾကပါတယ္။
ပုဏၰား- အို ေဂါတမ၊ သင့္အားကၽြႏု္ပ္ ဆဲခဲ့သည္ကို ၾကားပါ၏ေလာ။
ဘုရားရွင္- ၾကားပါ၏။
ပုဏၰား- ဒါဆိုရင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ေဒါသ မျဖစ္ပါသလဲ။
ဘုရားရွင္- အိုပုဏၰား၊ ဥပမာတစ္ခုေပး ရမည္ဆိုေသာ္ သင္၏လက္ထဲ၌ သင့္ပစၥည္း  ကို ကိုင္ထားေသာ္ ၎ပစၥည္းကို ဘယ္သူ  ပိုင္သလဲ။
ပုဏၰား- ကၽြႏု္ပ္ပိုင္ပါ၏။
ဘုရားရွင္- ၎ပစၥည္းကိုသင္က ကၽြႏု္ပ္ အားေပးသည္ ဆိုျငားအံ့။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္က လက္ခံေသာ္ ၎ပစၥည္းကို ဘယ္သူပိုင္သြားၿပီနည္း။
ပုဏၰား- အသင္ေဂါတမပိုင္သြားပါၿပီ။
ဘုရားရွင္- အကယ္၍ သင္ေပးေသာ ပစၥည္းကို ကၽြႏု္ပ္က လက္မခံေသာ္ဘယ္ သူပိုင္သလဲ။
ပုဏၰား- ကၽြႏု္ပ္ပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ပဲဆက္ လက္တည္ရွိေနပါမည္။
ဘုရားရွင္- ဤဥပမာကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာသင္ႏႈတ္ကဆဲေသာယုတ္ညံ့ ေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသင္ပိုင္သည္။ ၎ဆဲေသာစကားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္က လက္ခံပါေသာ္ကၽြႏု္ပ္ပိုင္သြားမည္။ သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္ကလက္မခံပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၎ ယုတ္ညံ့စကားလံုးမ်ားသည္ သင္ပိုင္ ေသာပစၥည္းအျဖစ္သာဆက္လက္တည္ ရွိပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ကသင့္အား စိတ္ဆိုးစရာအေၾကာင္းမရွိ””ဟု ဘုရားရွင္ က ဆိုပါ၏။ ထိုအခါပုဏၰားသည္ဘုရား ရွင္ကို အထင္ႀကီးေလးစားသြားၿပီး ဘုရား  တရားကို နာယူကာသူကိုယ္တိုင္လည္း ရဟန္းျပဳလိုက္ပါသည္။
အထက္ပါဥပမာကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ပါ၏၊ လူေတြတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးမေကာင္းေျပာရင္ မိမိကလက္မခံရၿပီးတာပါပဲ။
ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အယူအဆ ခ်င္းမတူသူေတြရွိပါမည္။ မိမိႏွင့္ အယူ အဆမတူသူမ်ားကို မိမိအားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္ သား၏ ႏုိင္ငံေရးေရႊ႕ကြက္ Political Move ကို ႀကိဳသိႏုိင္မည္။ ငါ့အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာလို႔ကေတာ့ အသေရဖ်က္ မႈနဲ႔ စြဲမွာပဲဆိုလွ်င္တစ္ဖက္သား၏ ရင္တြင္း  စကားမ်ားသည္ႏႈတ္ကပြင့္အန္မလာေတာ့  ဘဲမ်ဳိသိပ္သြားရာေၾကာင္လက္သည္းဖြက္ သလိုျဖစ္သြားမည္။ ေၾကာင္လက္သည္း ကဲ့သို႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကသာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္။
စကားအထအနေကာက္တယ္ဆိုတာဘာလဲ
ကၽြန္ေတာ့္တြင္ သမီး (၂)ဦးရွိရာ သူတို႔ငယ္စဥ္ေန႔တစ္ေန႔က သမီးႀကီးက သူ႔ဘာသာသူအိမ္ကိုတံျမက္လဲွသည္။ သမီးငယ္ကေတာ့ ထိုစဥ္ကငယ္ေသးေတာ့  တံျမက္မလွဲတတ္ေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ က သမီးႀကီးကို တံျမက္လွဲ၍ သမီး ႀကီးကတယ္ေတာ္ပါလားဟုခ်ီးမြမ္း၏။ ဒါကို သမီးငယ္ကၾကားေတာ့ ဒီလိုအထ အနေကာက္ပါတယ္။
““ေဖေဖႀကီးက မမႀကီးကိုေတာ္တယ္  ေျပာတာ သမီးကိုညံ့တယ္လို႔ ေျပာတာ ေပါ့။ ေဖေဖႀကီးနဲ႔ မေခၚေတာ့ဘူး””ဟု ဆိုပါ၏။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့သူ႔ကို ညံ့တယ္မေျပာဘဲနဲ႔ သူ႔ဘာသာသူအထ အန ေကာက္တာပါ။
မွင္ေသေသလုပ္ျပတယ္ဆုိတာဘာလဲ
တစ္ခါက အေမရိကန္သမၼတႀကီး ဘီလ္ကလင္တန္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္၀န္ ထမ္းေမာ္နီကာလူ၀င္းစကီးနဲ႔ တိတ္တိတ္ပုန္း ရည္းစားထားတာေပၚသြားသည္။ သမၼတ ၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္တုိ႔က သမၼတႀကီး ကို အရွက္ခြဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရည္ စားထားပံု၊ ရည္းစားဘ၀အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေသာလက္ေဆာင္ေတြကို TV မွာ လႊင့္ျပ၏။ ထုိအခ်ိန္၌ တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္  ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကိုအေမရိ ကန္ႏိုင္ငံနယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌က်င္းပေနရာကမၻာ အရပ္ရပ္က ဘုရင္၊ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔လာၾက၏။ သမၼတ ကလင္တန္ကသူ႔ရည္စားကိစၥေပၚေနေသာ အခ်ိန္မွာ မွင္ေသေသနဲ႔ ဘာမွမျဖစ္သလို လုပ္ျပၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊စီးပြားေရး တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္  မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာပုံတို႔ကို ၿပိဳင္တူထုတ္ လႊင့္ေပး၏။
သမၼတကမွင္ေသေသလုပ္ျပသျဖင့္ သမၼတအားေခါင္းမေဖာ္ႏုိင္ေအာင္အရွက္  ခြဲလိုသူတုိ႔စိတ္ပ်က္ၾက၏။ ကလင္တန္၏   ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားက လက္ခေမာင္းခတ္ ၿပီး ျမဴးၾကသည္ဟုဆိုပါ၏။ သို႔ပါ၍ ႏုိင္ငံ ေရးသမားတုိ႔သည္ မိမိဘက္ကလည္း  စကားမကၽြံသင့္၊ တစ္ဖက္ကစကားကၽြံရင္ အေရထူသင့္၏။ စကားအထအနလည္း မေကာက္သင့္၊ မွင္ေသေသနဲ႔ လည္းေနျပ  တတ္သင့္သည္ဟုဆိုခ်င္ပါေၾကာင္း။

Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free