ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဂ်ီ-၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးေထာက္ခံရန္အလို႔ငွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာပင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ေနာက္ ျပန္မလွည့္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံပါေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျခ ခုိင္မာေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ဂ်ီ-၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးအပ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ၾကားတြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ေရး လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း အ ေလးအနက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဂ်ီ-၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ဂ်ီ-၈ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေနရာ အေမရိကန္သမၼတ ေႏြရာသီအပန္းေျဖစခန္း Camp David ၌ ေစာေစာပုိင္းတြင္ ကမၻာ့စက္မႈအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ စကားေျပာၾကားရာ တြင္လည္း အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးကူညီဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တာ မွန္သမွ်လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားသည္ ေမလ ၁၇ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတားဆီးပိတ္ဆို႔ ထားျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ၿပီး ၂၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုး အေမရိကန္သံအမတ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

Copy From 7day news


ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုမူ အေမရိကန္အစိုးရက ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free