ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ခု၌ ဖေယာင္း သုတ္လိမ္းထားသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားအား မဲရံုမွဴးမ်ားက ေပးေဝခဲ့သည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီက တိုင္ၾကားထားသည့္ ကိစၥမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ား မွတဆင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တင္ျပခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ ပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ မဲရံုအသီးသီးရွိ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့သည့္ လက္မွတ္မ်ားကိုပါ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္၌ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကို ဖေယာင္းသုတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ လံုးဝ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို တရားဝင္ တိုင္ၾကားသူလည္း မရွိေၾကာင္း၊ သတင္းအေျခအျမစ္ မရွိသည့္ တဆင့္ ၾကားစကား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၄၃ ေနရာႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔က တစ္ေနရာစီ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free