လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက စက္႐ံုအလုပ္သမားေတြဟာ ေန႔ စဥ္ရက္ဆက္သလို အလုပ္သမား ေတြရဲဲ႕ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ဆံုး႐ႈံးေန မႈေတြကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္း ဆိုလာေနၾကပါၿပီ။ လက္ရွိအေျခ အေနထိအလုပ္သမား ၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းရွိန္ ဟာ အလုပ္သမားအေရးကိစၥ တုိင္းမွာ ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေပးေနတာ မွန္ေပသည့္ အ လုပ္သမားလူတန္းစားကို ေက် နပ္မႈရသည္ အထိညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း မရွိဘဲ အလုပ္ရွင္ဘက္က ပါေန တယ္လို႔ အလုပ္သမားေတြက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။
၁၆-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ၊ ပုလဲစက္႐ံုနဲ႔ စံပယ္စက္႐ံု က လုပ္သမားေတြဟာ မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အလုပ္သမား ႐ံုးကုိ နံနက္ပိုင္းမွာပဲ BM ကား ငါးစီးနဲ႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မရမ္းကုန္း႐ံုးကို ဘာေၾကာင့္ တက္လာရသလဲလို႔ေမးျမန္းၾကည့္ ရာ သူတို႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၃ ခ်က္မွာ ရွားပါးစရိတ္ (၃၀၀၀၀) ေတာင္းဆိုထားမႈကိုညႇိႏႈိင္းအဆင္ ေျပျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ခ႐ိုင္႐ံုးကို တက္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္႐ံုးမွာ၀င္ေရာက္ေတြ႕ဆံုရာမွာ ေတာ့ လႈိင္သာယာမွာပဲဲ ဒီကိစၥ ေတြကို ေျဖရွင္းေပးေနတဲ့အတြက္ လႈိင္သာယာကို ျပန္ၾကဖို႔ တာ၀န္ ရွိသူကေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္းသိရ ပါတယ္။
အလုပ္သမားေတြေျပာတာက ေတာ့ ““ဟုိုမွာညႇိလို႔မရလို႔ ဒီတက္ လာတာ။ သူတို႔က ဟုိျပန္လႊတ္ တယ္။ စက္႐ံုမွာ ညႇိႏႈိင္းတုန္းက သူတို႔ေတြလည္း ပါတယ္””လို႔ဆိုပါ တယ္။ ခ႐ိုင္႐ံုးရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ စက္္႐ံုႏွစ္႐ံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀)ဦးဟာ လုိက္္ပါကူညီေဆာင္ ရြက္သူေတြနဲ႔ စက္႐ံုကိုျပန္သြား ၾကေပမယ့္ စက္႐ံုထဲ၀င္ခြင့္မရဘဲ မရမ္းကုန္းကို ျပန္လာခဲ့ၾကပါ တယ္။ အဲဒီေန႔ညေနမွာပဲ ေနမင္း ေအာင္စက္႐ံုက အလုပ္သမား ေတြပါ မရမ္းကုန္းအလုပ္သမား ႐ံုးကို ခ်ီတက္လာတာေၾကာင့္ အ လုပ္သမားအင္အား (၁၀၀၀) ေက်ာ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ အုတ္ အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္ မွာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကလည္း ေရာက္ရွိလာၿပီး အလုပ္သမား အေရးကူညီေျဖရွင္းေပးၾကလိုေပ မယ့္ တကယ္တာ၀န္ရွိတဲ့ အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းရွိန္ ရဲ႕ ေက်နပ္စရာမရွိတဲ့ ေျဖရွင္း ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ေနာက္တစ္ေန႔ကို ျပန္ခ်ိန္းလိုက္ရပါတယ္။
အဲဒီေန႔ညေနမွာပဲ အလုပ္ ရွင္ေတြဟာမီဒီယာအေပၚ တစ္ ဖက္သက္ ေရးသားေၾကာင္း စြပ္ စြဲေျပာဆုိသြားၾကေပမယ့္ သူတို႔ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ မီဒီယာရဲ႕ ေမး ျမန္းမႈကို လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။
၁၇-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေတာ့ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ရန္ကုန္တုိင္းကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေအာင္သိန္းလင္းတို႔ပါ လုိက္ပါ ေျဖရွင္းၾကေပမယ့္ ပထမဆံုးပုလဲ စက္႐ံုရဲ႕ ညႇိႏႈိင္းမႈမွာလည္းအဆင္ ေျပမႈမရခဲ့ပါဘူး။ က်န္ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အ စည္းေတြဟာလည္း အလုပ္သ မားမ်ား အေရးတစုိက္မက္မက္ လုိက္ပါကူညီေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဗ.က.သ အဖြဲ႕မွ လူငယ္ေတြ ဟာလည္း အလုပ္သမားအေရး မွာ အစဥ္တစိုက္လုိက္ပါကူညီ ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပုလဲ စက္ ႐ံုမွာ ေျဖရွင္းေနစဥ္မွာပဲ ႔.ဲစက္႐ံု မွာဆႏၵျပမႈစတင္ျပန္ပါတယ္။
အလုပ္သမားအေရးေတြမွာ တုိင္ရီ ကိစၥကစၿပီး အစဥ္တစိုက္ လုိက္ပါကူညီခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေနလုိင္စင္ အသိမ္းခံထားရသူ ဦးေဌးကိုျဖစ္ ေပၚေနတဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံကို သံုးသပ္ ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ““အေၾကာင္း ရင္းခံကေတာ့ လုပ္ခလစာနည္း ပါးလြန္းတာရယ္၊ ခြင့္ရက္ခံစားမႈ မရွိတာရယ္၊ ပိုင္ရွင္က တစ္ဖက္ သက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း ေတြမ်ားတာေၾကာင့္ပါ။ အထူး သျဖင့္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေျခခံလစာ သတ္မွွတ္ေပးထား ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ ဘက္က အမ်ိဳးမ်ိဳးေရွာင္တိမ္းလို႔ ရတယ္။ အလုပ္သမားဥပေဒဆို တာ အလုပ္သမားအရာရွိေတြ လည္း သိၿပီးသားပဲ။ ပိုင္ရွင္ေတြ လည္း သိၿပီသား။ ဥပေဒပါအခြင့္ အေရးေတြကို သူတို႔က ပိတ္ဆိုိ႔ ထားတယ္””လို႔ဆိုပါတယ္။ အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးေတြကို သက္ ဆုိင္ရာက ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ မေပးတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ ဥပေဒကေတာ့ ရွိတယ္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုအတြက္ သတ္မွတ္ထားတာ (၁၁၀၀) ေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ရက္ (၁၀၀၀)၊ ေပါင္း (၂၁၀၀)။ အဲဒါက အစိုးရ ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုအတြက္ သတ္မွတ္ထား တာ။ ပုဂၢလိကစက္႐ံုေတြအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွိတာ”“လို႔ ရွင္းျပပါ ေသးတယ္။ တိုင္ရီ အလုပ္သမား ေတြက ပထမဆံုးေတာင္းဆို တယ္။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ (၃၀၀၀) ကိုလႊတ္ေတာ္ကျပဌာန္း ေပးရန္ဆိုၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမွာတရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ယခုဆႏၵျပေနတဲ့ အလုပ္ သမားေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ လခလစာ ဟာ ၄၅၀ ကေန ၈၀၀ ေက်ာ္ အထိရွိၿပီး  စုစုေပါင္းလစာမွာ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိရရွိေနသူ ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စံပယ္ပြင့္စက္႐ံုက အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြဟာ အထည္ ပ်က္ေနတာ (၄)လ၀န္းက်င္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ လစာ ေတြဟာ (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္၊ (၃၀၀၀၀)၀န္းက်င္မွာပဲရွိေနတာ ေၾကာင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိ ရရွိ ႏုိင္မယ့္ အေျခခံလစာကိုေတာင္း ဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သလို အျခား ေသာစက္႐ံုေတြကလည္းထိုနည္း တူစြာပါပဲ။
ေန႔လည္ပိုင္း စံပယ္ပြင့္စက္ ႐ံုအတြင္းမွာ အလုပ္သမားကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ စက္႐ံဳပိုင္ရွင္ ေတြ၀င္ေရာက္ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းရာ မွာလည္း ေျပလည္မႈမရခဲ့ပါ။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦး၀င္းရွိန္က ““စက္႐ံုက သမီးတို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ ေတြကို လုိက္ေလ်ာေပးတဲ့အခ်က္ ေတြမွာ ရက္မွန္ေၾကး(၅၀၀၀)ေပး ပါတယ္။ ဆုေၾကးက(၄၈၀၀)ေပး တယ္။ ရွားပါးစရိတ္က (၁၅၀၀၀) ေပးတယ္။ ကေလးေတြဘာျဖစ္ လဲ။ သမီးတို႔ေနာ္ (၂၆)ရက္ျပည့္ ေအာင္ထည့္ (၅၆၀၀၀)ရမယ္။ ဒါသည္ သမီးတို႔ဘာျဖစ္လဲ။ အဘတို႔ အလုပ္သမားအခြင့္အ ေရးအရတစ္ရက္(၈)နာရီရွိတယ္။ အထည္ေၾကးႏႈန္းတိုးသေလာက္ ထပ္ေဆာင္းသြားမွာ။ မခ်ဳပ္ႏုိင္ လဲ (၅၆၀၀၀)ကေတာ့ ရမယ့္ႏႈန္း။ ဘ႑ာအခြန္ကထုတ္ထားတာလဲ တစ္ေန႔ကုိ(၁၁၀၀) ရွားပါးစရိတ္ (၁၀၀၀) ၂၁၀၀၀ ရပါတယ္””လုိ႔ ထပ္ရွင္းသြားပါတယ္။ အလုပ္ သမားေတြအတြက္ လစာေပး စာရင္းမွာ တစ္ရပ္လုပ္အားခ ရာဂဏန္းသာရွိေပမယ့္ တစ္ရပ္ ပ်က္တာနဲ႔ ၅၀၀၀၊ ၆၀၀၀ အထိ ျဖတ္ခံရတာေတြလည္း  ရွိေနပါ တယ္။ အလုပ္သမားဌာနတာ၀န္ ရွိသူေတြဟာ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒကို ေတာ့ခ်ျပျခင္းမရွိပါဘူး။ ““ဒီလို ညႇိႏႈိင္းေနစဥ္မွာ သပိတ္ေမွာက္ ခြင့္မရွိဘူး။ ဆက္တိုက္ခြင့္မတုိင္ ဘဲ ပ်က္ကြက္လ်င္ အလုပ္မွထုတ္ ပယ္ျခင္းခံရမည္””ဆိုတာေတြကို ေတာ့ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ေဒ၀ါလီခံမယ္ဆိုရင္ စက္႐ံုအလုပ္သမားေတြရဲ႕ (၅)လ စာ နစ္နာေၾကးေပးေလွ်ာ္ရမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒအရဆိုအေရး ယူရမယ္လို႔လည္း ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာပါတယ္။
အလုပ္ရွင္ဆိုသူကေတာ့ ““သမီးတို႔ အလုပ္ခန္႔တဲ့အခါမွာ လည္း လိုအပ္တဲ့ စာရြြက္စာတမ္း ေတြ စာခ်ဳပ္ေတြျဖည့္ၿပီးမွအလုပ္ ၀င္ခဲ့ၾကတာ။ သမီးတို႔အားလံုး လည္းသိပါတယ္။ သမီးတို႔ကို ေလာေလာဆယ္မွာ အေရးယူ မယ္လို႔ေျပာေနတာ မဟုတ္ေပ မယ့္ သမီးတို႔ကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေနတာ။ အန္တီတို႔က သတိေပးတာကပါ။ အန္တီတို႔ ေပးႏိုင္တဲ့ အတုိင္းအတာအထိ ေျပာျပတယ္။ (၁၇-၁၈-၁၉) ၃ ရက္ေစာင့္ၿပီးရင္ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္၀င္ၾကပါ”“လို႔ ေျပာ ဆုိသြားကပါတယ္။ အလုပ္သမား ဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ေရႊစိုင္းလုိက္ ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြက ေတာ့ ေက်နပ္မႈ မရွိသေရြ႕ဒီစက္ ႐ံုေရွ႕မွာပဲ ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္လာ မယ္။ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္ျပန္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေနမင္းေအာင္ စက္႐ံုမွာ သြားေရာက္ညႇိႏႈိင္းရာမွာလည္း အဆင္ေျပမႈမရခဲ့ပါဘူး။ ဒီကေန႔ လိုက္လံညႇိႏႈိင္းတဲ့ေနရာမွာလိုက္ပါ ခဲ့သူ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကို ေမး ျမန္းၾကရာမွာေတာ့ ““ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေရာက္လာမယ္။ နည္းပညာေတြရမယ္၊ အလုပ္အ ကိုင္ေတြရမယ္။ အလုပ္သမား ေတြအခြင့္အေရးအတြက္ အေျခ ခံလစာေတြ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔လို လမယ္။ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ေနတာ ဒီမိုကေရစီသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း မွာ ေကာင္းေတာ့ မေကာင္းဘူး ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကိစ္ၥေတြ ကိုတင္ျပေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိပါ တယ္””လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဆႏၵျပမႈေတြဟာ ေန႔စဥ္ဆို သလို ျဖစ္ေပၚလာေနၿပီး ညႇိႏႈိင္း ရာမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာ ကေတာ့ လစာကိစၥပါပဲ။ စက္႐ံု တုိင္းမွာ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ ခံစား ခြင့္မရတာေတြ၊ သာေရး နာေရး ခြင့္ယူဖို႔ အခက္အခဲရွိတာေတြ အျပင္ အျခားေသာ ကိစၥေတြညႇိ ႏႈိင္းလို႔ရေပမယ့္ လစာကိစၥမွာ ေတာ့ အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္အလုပ္ သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို အ ျပည့္အ၀ လိုက္ေလ်ာေပးျခင္း မရွိၾကတာပါ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ေန႔လုပ္အားခကို ၄၅၀၊ ၈၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ဒီေခတ္အေျခ အေနထိ ျပဳျပင္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေရာက္လာခဲ့ လည္းအလုက္သမားအခြင့္အေရး ကေတာ့ ဆံုုး႐ႈံးေနဦးမွာပါ။ လုပ္ သားအင္အားမ်ားေနၿပီး အလုပ္ အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ရွင္ေတရဲ႕လူပါး၀ျခင္းကိုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကရ တာပါ။


Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free