၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ ေၾကညာ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပို၍ေစာစီးစြာ ေၾကညာရျခင္းမွာ စာေမးပြဲ က်ရႈံးသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လာမည့္ စာေမးပြဲကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ထြက္ရိွျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး တစ္ဦးက ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားသည္။

“ေအာင္စာရင္းက ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔လုိ႕အထက္က ညႊန္ထားတယ္” ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အမက (၁၄) မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၁ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး က႑တြင္လာမည့္ တကၠသိုလ္စာသင္ႏွစ္ကို တစ္ႏွစ္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားသည္ ပညာသင္ႏွစ္ ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းဌာနမွ ကထိကတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free