မာရ္နတ္သည္ျမတ္ဗုဒၶအား““ဘုရား  မျဖစ္ရေလေအာင္””ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား    ရမည့္အလုပ္သည္မာရ္နတ္၏အလုပ္ျဖစ္  သည္။ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္   ရပ္ေရးရြာေရးအမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္  စုေပါင္းညီညာေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္အမႈ  ကိစ္ၥတြင္ကန္႔လန္႔တိုက္ေဘးလြယ္အိတ္  အဖ်က္သမားကဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနလွ်င္  ““ဘုရားျဖစ္ခါနီး မာရ္နတ္ဖ်က္၊ဖ်က္လို႔””  ခိုင္ႏႈိင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။
လူသားရယ္လို႔ျဖစ္လာၾကရင္အလုပ္  တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုေတာ့လုပ္ေနရစၿမဲျဖစ္  သည္။ေကာင္းေသာအလုပ္၊မြန္ျမတ္ ေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ၾကသူမ်ားရွိသလို၊  ေကာက္က်စ္ယုတ္မာညစ္ပတ္ေသာဒုစ ႐ိုက္မေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေန  ၾကသူမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ကိုယ္ႏွင့္ပတ္  သက္သည့္ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ေနၾက  သူမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။အလုပ္တစ္ခုကိုမွ  မလုပ္သည့္သူလည္းအသက္႐ႈသည့္အလုပ္  ကိုလုပ္ေနၾကရမွာျဖစ္တယ္။အသက္႐ႈမႈ  ရပ္ၿပီးႏွလံုးေသြးခုန္သည့္အလုပ္မလုပ္ရင္  ေတာ့အလုပ္ၿပီးဆံုးၿပီေပါ့။
သူခိုးကလည္းဘာခိုးရင္ရမလဲဆိုၿပီး  ေတာ့သူခိုးခိုးသည့္အလုပ္၊ဓားျပကလည္း  နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈမရွိ၊တရားဥပေဒစိုးမိုး  မႈမရွိ၊ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေခ်ာေမြ႕မႈမရွိေသာ  လမ္းခရီးမ်ားတြင္ဓားျပမ်ားကဓားျပတိုက္  သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ၾကမည္။ခါးပိုက္ႏႈိက္  ကလည္းဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚႏွင့္လူစည္  ကား႐ႈပ္ေထြးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ခါးပိုက္  ႏႈိက္အလုပ္၊အက်င့္ပ်က္ျခစားဗ်ဴ႐ိုကရက္  သမားမ်ားလည္းႏုိင္ငံဥစၥာဘ႑ာမ်ားကို  ဘယ္လိုဘယ္ပံုအလြဲသံုးစားျပဳ၊ႏႈိက္စား၊  ခိုးစားရမလဲဆိုသည့္အလုပ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား  ကို၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကရေသာလုပ္ငန္း  ေဆာင္တာမ်ားတြင္အဂတိလိုက္စားလာဘ္  ေပးလာဘ္ယူျဖင္းဆိုသည့္အလုပ္လုပ္ေန  ၾကမည္။
လိမ္လည္လွည့္စားျဖားမုသားေျပာ  သူကလည္းကလိမ္ေစ့ျငမ္းဆင္ယုတ္ၱိမတန္  ေသာစကားကိုအေပ်ာ့ဆြဲဆြဲကာအကြက္   ၀င္ေအာင္လွည့္ပတ္ေျပာဆိုလိမ္ညာသည့္  အလုပ္ကိုလုပ္မွာပါ။ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး  ေျပာင္းၿပီျဖစ္ေနေပမယ့္ယခင္ေခတ္ေဟာင္း၊  စနစ္ေဟာင္း၊အက်င့္ဆိုး၊စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား   မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ေသးဘဲေခါက္႐ိုးက်ဳိးအ  တိုင္းသာရွိေနၾကေသာသူမ်ားသည္““ေခါင္း  ကိုင္ဖခင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ””လက္ေအာင္မွ““မိရင္း  ဖရင္းျဖစ္သည့္မိဘျပည္သူ၏””ေအးခ်မ္း  ေသာေမတၱာအရိပ္ေအာင္သို႔ေႏြးေထြးစြာ  ျပန္လည္ခို၀င္ေရာက္ရွိသည္ကိုၿပံဳးရႊင္ေသာ  မ်က္ႏွာယဥ္ေက်းေသာအျပဳအမူတို႔ျဖင့္  လႈိက္လွဲပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံ၍၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္အလုပ္ကိုမလုပ္ဘဲမိမိတို႔ႏွင့္ထိ  ေတြ႕ဆက္ဆံရေသာမိဘျပည္သူမ်ားကို  ႐ိုင္းေသာကိုယ္အမူအရာေမာက္မာခက္  ထန္ေသာအေျပာအဆိုတို႔ျဖင့္အေပၚစီးက  ေနအမိန္႔ေပးသလိုမ်ဳိးဆက္ဆံေနျခင္းသည္   အျမစ္တြယ္ကာေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရေသး  ေသာနဂိုဗီဇအတိုင္းျပဳလုပ္ေနက်သူတို႔၏  အေလ့အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးအလုပ္ကိုဆက္  လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
မတရားသူႀကီးကအဂတိလိုက္စား  မတရားစီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေငြမ်ားတရားႏိုင္  ေပးသည့္အလုပ္ကိုလုပ္မည္။““သူ႔ဆန္စား  ရဲမွ””ဆိုသူကေတာ့ထားရာေန၊ေစရာသြား၊  ေပးတာယူ၊ခိုင္းတာလုပ္၊ေကၽြးတာစားရၿပီ   မိမိစိတ္ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ကိုဦးစား  မေပးရဲဘဲကိုယ္ခႏၶာအငွာဘ၀ျဖင့္““ေဗာင္း  ေတာ္ညိတ္႐ံုမွ်ျဖင့္စိတ္ေတာ္””ကိုလည္းသိ  ရသည္။““သခင္အားရေအာင္လည္းအပါး ၀””သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ျပရသည္။
““ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္၊သူ႔အလုပ္  သူလုပ္ပါေစ””လို႔ေျပာစကားရွိသည္။သူ႔အ  လုပ္ကိုသူလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊မလုပ္သည္ျဖစ္    ေစ၊ဘာကိစၥမွမရွိေပမယ့္““သူမ်ားအလုပ္၊  အမ်ားအက်ဳိးအလုပ္””ကို၀င္ေရာက္လုပ္ ေပးသည့္သူမ်ားကေတာ့အတားအဆီး၊ အေႏွာက္အယွက္၊အခက္အခဲ၊ျပႆနာ    ေပါင္းမ်ားစြာကိုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေျဖရွင္းရ  ၿပီး““ဓားခုတ္ရာလက္လွ်ဳိ””အျဖစ္မ်ဳိးကိုလည္း  ေရာက္တတ္ၾကရသည္။
မိုကၠ႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီကုေဋႂကြယ္သူ  ေဌးႀကီးဘီလ္ဂိတ္ႏွင့္ဇနီးမီလင္ဒါဂိတ္တို႔ သည္ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ HIV/AIDS ေရာဂါ  ကုသေရးေဆး၀ါး၊ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္  ေရးေဆး၀ါးမ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္  သုေတသနဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းမ်ားတည္  ေထာင္ၿပီးရံပံုေငြမ်ားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း  ေပးသည္။ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္လည္းမ်ဳိး  ဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကြန္ပ်ဴတာ၊ITနည္း  ပညာဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသင္ၾကားေပးႏိုင္  ေအာင္တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား သို႔ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာလွဴဒါန္းေပး  ကမ္းလ်က္ရွိသည္။
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ဥကၠ႒  ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ဇနီးေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔သည္  လည္းလူ႔ဘ၀နိဂံုးအဆံုးသတ္ၿပီးသံသရာ  တြင္ဆက္လက္က်င္လည္ရန္ထြက္ခြာသြား  ၾကသူမ်ား၏နာေရးကိစၥကိုကူညီေဆာင္  ရြက္ေပးေနျခင္းအျပင္ကက်န္းမာေရး၊  ပညာေရး၊ေသာက္သံုးေရရရွိေရးစသည့္  တတ္အားသေရြ႕ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾက   သည္မွာ““သူမ်ားအလုပ္၊အမ်ားအလုပ္””    ျဖစ္သည့္လူမူေရးပရဟိတ NGO လုပ္ ငန္းကိုလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ျပည္သူလူထု  အမ်ား၏ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵသေဘာထား   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုအေလးထားေသာ  ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရၿပီး  ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ႏွင့္အျခားမ႑ိဳင္မ်ားကို   အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ကူ  ညီေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ကိုလည္းထမ္း  ေဆာင္ၾကရသည္။တပ္မေတာ္သားလႊတ္  ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလြဲရင္အျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ေက်ာ  ေထာက္ေနာက္ခံပါတီအမည္မ်ားကသာ   အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားၾကေသာ္လည္းမဲဆႏၵနယ္  အသီးသီးမွေနျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္တင္  ေျမႇာက္ေပးလုိက္သည့္ျပည္သူ႔ကိုယ္စား  လွယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္   သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမလူထုအတြက္  သီးျခားတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထု၏  အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေမးသည့္ေမးခြန္းမ်ား၊  တင္သြင္းသည့္အဆိုမ်ားသည္အဆိုတင္  သြင္းသူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကျပည္သူ  မ်ားအက်ဳိးကိုေရွး႐ႈ၍အဆိုမ်ားတင္သြင္း  ေသာ္လည္းေထာက္ခံသည့္မဲအေရအတြက္  မ်ားမွသာလွ်င္အဆိုသည္အတည္ျဖစ္ၿပီး   ေအာင္ျမင္ပါမည္။
ေထာက္ခံမဲ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္  ရမွသာျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ႏိုင္ငံ  ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလိုအေရး          ႀကီးသည့္ကိစၥကိုေတာ့အေျခအေနအခ်ိန္  အခါအရႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျပင္ဆင္ရမွာ  ျဖစ္ေသာ္လည္း၊အခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား  လွယ္မ်ားကျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္  အထမေျမာက္၊မေအာင္ျမင္သည့္အဆိုျပဳ  ခ်က္ျဖစ္ၾကရသည္။ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား   ကိုျပည္သူ႔ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္မဲဆႏၵ   ရွင္ျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ေသာ  ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾက  ေသာ္လည္းအေၾကာင္းအရာကိစၥအားလံုး  တစ္သေဘာတည္း၊အျမင္တစ္ခုတည္းထပ္  တူက်ခ်င္မွက်မည္။ေထာက္ခံမဲေပးသည့္  ကိုယ္စားလွယ္ကေထာက္ခံမဲေပးသည့္    ““အလုပ္လုပ္မည္။””တင္သြင္းသည့္အဆို  အေပၚတြင္သေဘာမတူသည့္အတြက္ကန္႔  ကြက္ခ်င္““ကန္႔ကြက္မဲေပးမည္။””အျဖဴႏွင့္  အမည္း၊အမွားနဲ႔အမွန္၊အေကာင္းနဲ႔အဆိုး၊  ေထာက္ခံမဲနဲ႔ကန္႔ကြက္မဲဆိုေသညအေၾကာင္း  တရားမ်ားသည္အၿမဲဒြန္တြဲေနတတ္ၾက  သည္။
က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္လႊတ္ေတာ္  အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္  စားလွယ္မ်ားကျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြား  အတြက္ရည္ရြယ္တင္သြင္းေသာအခ်ဳိ႕အဆို  မ်ားသည္ပယ္ခ်ခံရျခင္း၊ကန္႔ကြက္မဲအေရ  အတြက္မ်ားသည္ေၾကာင့္အထမေျမာက္၊မ  ေအာင္ျမင္သည့္အဆိုတင္သြင္းခ်က္မ်ား  ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္  ၅၀၀၀(ငါးေထာင္က်ပ္)တယ္လီဖုန္းကိစၥ  အဆိုတင္သြင္းသလိုမ်ဳိးျဖစ္သည္။
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းကိုယ္  က်ဳးိစြန္႔အနစ္နာခံကာေပးဆပ္မႈေပါင္းမ်ား စြာႏွင့္အမ်ားေကာင္းက်ဳိးရြက္သယ္ပိုးသည့္  ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိၾကသလိုမိမိႏွင့္ကိုယ့္     အသိုင္းအ၀ိုင္း၏အခြင့္အေရးႏွင့္အက်ဳိး  စီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးတစ္ခုတည္းအတြက္သာ  ေရွ႕တန္းတင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားလည္း  ရွိၾကမည္းသူတို႔အလုပ္သူတို႔လုပ္ေနၾကျခင္း  ျဖစ္သည္။
အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး  မဟတၱမဂႏ္ၵီက““အကုသိုလ္ျပဳသူကိုမမုန္း  ပါနဲ႔၊အကုသိုလ္ကိုသာမုန္းပါ””လို႔ေျပာၾကား  ခဲ့သည့္စကားကိုသာအမွတ္ရေနမိပါ ေၾကာင္း။

ေမာင္ေမာင္(စင္ထရယ္)


hot news မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free