ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္အစုိးရမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို လက္မခံဘဲ အေျပာင္းအလဲမ်ား အထူးလိုလားသည္ကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီး အစုိးရသစ္အေနႏွင့္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရွး႐ုိးစြဲ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ အျမင္ရွိသူမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္)
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္လႊင့္တင္လိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳအရ ဒီေန႔ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵက အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ ေအာက္ေျခ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အထိ ေရွးယခင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတာကို မႀကိဳက္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားကို ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Reform ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။
အစုိးရသစ္အေနႏွင့္ လမ္းမ်ားေဆာက္၊ တံတားေဖာက္ စသည့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
မထိေတြ႔ႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အစုိးရသစ္အေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။
၎က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ တႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ပံု ၁ ပံု ရွိၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ မ်ားစြာကြာဟေနမႈအေပၚ  အားမလိုအားမရျဖစ္တဲ့ လူတန္းစားအလႊာေတြ ရွိသလို၊ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေသာ ၿမိဳ႕လူထုရဲ႕ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ေတြဟာ ပ်ဥ္ကာ၊ ထရံကာ မီးေဘးစိုးရိမ္ရတဲ့ အဆင့္ကေန တိုက္တာေပၚ မတင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေရလိုအပ္ခ်က္၊ မီးလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ သြားလာေရးမွာလည္း ဘတ္စ္ကား ၾကပ္တည္းမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္သြားဖို႔ မနက္ပိုင္းမွာ နွစ္နာရီေလာက္ သြားလာေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ရသလို၊ လုပ္ငန္းခြင္က အျပန္မွာလည္း ညမိုးခ်ဳပ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္၊ မနက္မိုးလင္း အေစာႀကီး ျပန္သြား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလို႔ မေက်မနပ္ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနတဲ့ လူတန္းစားအလႊာေတြ ရွိေနတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္မႈ၊ ၿမိဳ႕တြင္းကားရပ္ရန္ ေနရာရွားပါးမႈ စသည့္ျပႆနာမ်ားအထိ ေျပာင္းလဲေအာင္ စီမံရမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
လတ္တေလာ အစုိးရအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဗဟာဗ်ဴဟာ ဒုတိယအဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ခပ္သြက္သြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိးတက္လုိေသာ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အလုပ္မလုပ္ၾကလွ်င္ တုိးတက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တႏွစ္အသားတင္ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၅.၉ ဘီလီယံသာရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြမွာလည္း ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆.၃၈၁ သန္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၀.၀၁၈ သန္းသာရရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာလည္း တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ပ်မ္းမွ် ၃ ဘီလီယံသာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အဆင္းရဲဆံုး LDC ႏိုင္ငံဘဝက ႐ုန္းထြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ေကာင္းမြန္တဲ့ မူေတြ ခ်ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မူေတြေကာင္းေသာ္လည္း လူေတြမေကာင္းရင္ မေအာင္ျမင္နိုင္ပါဘူး။
တိုးတက္လိုတဲ့အျမင္မရွိတဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲေတြ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲလိုသူေတြကိုေတာ့ ေနာက္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ရပါမယ္။ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီစြာ စီးပြားေရးက႑ကို က်ေနာ္တို႔ တြန္းတင္ရပါမယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားဟု အမ်ားက ယူဆသည္ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာဆုိေသာ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားက အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဧရာဝတီမွ ျဖစ္သည္။
 
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free