သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ငပလီကမ္းေျခရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အပန္းေျဖေနရာအား ယခင္အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး (ပ.ယ.က ဥကၠဌ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး၏ ဇနီးက ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ဂရန္ျပဳလုပ္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ သံတြဲေဒသခံမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ယမန္ေန႔က ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔လိုက္သည္။

ယခင္ ပ.ယ.က ဥကၠဌ ၏ ဇနီး ေဒၚသင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေအာင္ ဂရန္ေပါက္ရရွိခဲ့သည့္ ငပလီကမ္းေျခရွိလင္းသာႏွင့္ ျမျပင္ေက်း႐ြာအုပ္စုအၾကား၊ ကြင္းအမွတ္ (VT-၃၉) ရွိ ေျမအက်ယ္ ၄၇၅ ေပကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ.ယ.က ဥကၠဌ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အပန္းေျဖေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။

အဆုိပါေျမေနရာအား ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ဂရန္ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း႐ံုး၌ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ကမ္းေျခေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား စုေပါင္း၍ ကန္႔ကြက္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ထုိစဥ္က မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လင္းသာေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ေဒသခံမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ေခၚယူ၍ ထုိေျမကြက္အား ေဒၚသင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေအာင္အမည္ျဖင့္ လန(၃၉) ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀င္းျခံခတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခၚယူအသိေပးခဲ့သည္။

“ အဲဒီေနရာမွာ စားေသာက္ဆုိင္ေလးေတြ ယာယီဖြင့္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒါေတြဖ်က္ေပးဖုိ႔ေျပာတယ္” ဟု ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုထပ္မံ၍ သံတြဲၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန္႔ကြက္စာကို ေမ၈ ရက္က ေပးပို႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ငပလီကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာအပန္းေျဖႏုိင္သည့္ ေနရာ လြန္စြာနည္းပါးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

“ ဒီရာထူးမရရင္လည္း ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ဒီေနရာ(ဂရန္ေပါက္သြားသည့္ေနရာ) ကိုေတာ့ အမ်ားအတြက္ ျပန္လိုခ်င္တယ္” ဟု ကန္႔ကြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လင္းသာေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္အဆုိပါေျမေနရာ၀န္းက်င္၌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ကို၊ အေနာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ေထြး၊ ယခင္သံတြဲ ခ.၀.တ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴး ၀င္းဟန္ တို႔မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ လန(၃၉) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သံတြဲ မ.ယ.က မွ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း ဦးစီးအရာရွိထံသို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္က ေပးပို႔ခဲ့ေသာစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။      ။


YPI မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free