ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းမွစတင္ကာ လုပ္ခလစာတိုးျမွင့္ေရး ႏွင့္အျခား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ လိႈင္သာယာ Hi-Mo ဆံပင္တုစက္ရံုမွ အလုပ္သမား အေရးကိစၥကို လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီရံုးတြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတို႔ နက္ျဖန္ခါတြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရန္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းမွ စတင္ကာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနရံုးသို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားအေရးဆိုၾကသည့္ အလုပ္သမား ရာေက်ာ္သည္ ရံုးေရွ႕တြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရာမွ ညေန ၆ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး႒ာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းရွိန္လာေရာက္ကာ ”အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စာနာညွိႏိႈင္းေပးပါမည္” ေျပာဆို၍ နက္ျဖန္ နံနက္တြင္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီရံုးသို႔ လာေရာက္ရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မယမင္းလြင္အပါအ၀င္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦး၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီတို႔ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free