အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ (၁၄.၄.၁၉၁၁) မွာ ကသာႏွင့္ေမာ္လူးကို ၿမိဳ႕ေျမ (ဒီမာ ေကးရွင္း)လုပ္တယ္လုိ႔ ကသာအေရးပိုင္ ႐ုံးစာေရးႀကီးဦးစာရဲ႕ လက္ေရးမူမွတ္တမ္း (၁၈၇၄-၁၉၄၉)မွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒီမာ ေကးရွင္းအဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္က ဒီမာကိတ္  နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း အရာ၀တၱလူမ်ဳိး အုပ္စုလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္အေပၚလည္း ေကာင္း၊ ေျမဧရိယာအေပၚလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းဟာ ေအာ့စဖုိ႔အဘိဓာန္က ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ကသာဟာ ပုဂံေခတ္ သီရိအႏု႐ုဒၶါေဒ၀လို႔ေခၚတဲ့ အေနာ္ရထာ မင္း (၁၀၄၄-၁၀၇၇) ရဲ႕လက္ထက္၊ ရွမ္း ယြန္းတို႔နဲ႔ မေရာစိတ့္ေသာငွာ၊ ကင္းၿမိဳ႕ ကို တည္ေထာင္ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း ၀င္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကသာဟာ ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ ျပန္တမ္းနဲ႔ ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ၿမိဳ႕သူႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ ၿမိဳ႕ေလးရဲ႕ သမိုင္းေကာက္ေၾကာင္းအၾကမ္း  ပါ။ (၁၈၈၅)မွာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကို တစ္ျပည္လံုးေရာက္ခဲ့ရပါၿပီ။ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ကိုိသိမ္းၿပီး၊ အထက္ျမန္မာ ျပည္ကို ဧရာ၀တီအတုိင္းဆန္တက္လာ ၾကပါတယ္။ လက္နက္ခ်သြားတဲ့ ““ျမေတာင္”” အပိုင္စားရတဲ့ ျမေတာင္ရြာမွာ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကိုစတင္ပါတယ္။
သမိုင္းပါေမာကၡေဒၚနီနီျမင့္ရဲ႕ ကိုလိုနီေခတ္ဦးျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း စာအုပ္မွာ အဂၤလိပ္တို႔၏႐ြိဳင္ရယ္ေ၀လ တပ္ရင္းစစ္သေဘၤာေတြဟာ မႏၱေလးမွ ဗန္းေမာ္အထိအခုအခံအထိအခုိက္မရွိပဲ ဆန္တက္လာႏိုင္ၾကသည္လို႔မွတ္သားမိဖူး ပါတယ္။
(၁၈၈၆)မွာ အဂၤလိပ္က ကသာ အပါအ၀င္အထက္အညာကို “ျမေတာင္” ကေန အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာမွ ၀န္းသိုေစာ္သြား ဦးေအာင္ျမတ္၊ မကၡရာမင္းသားႀကီးရဲ႕ သားေတာ္ေစာရန္ပိုင္တို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခစိုက္ကို ျမေတာင္ ကေန ကသာကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ ေရြ႕ရျခင္းအေၾကာင္းထဲမွာ ၀န္းသိုေစာ္  ဘြားရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကို ႏွိပ္နင္းဖို႔၊ စစ္ လက္နက္ရိကၡာအေထာက္အပံ့အလွ်င္ အျမန္ပိုအပ္ခ်က္အရ (၁၈၉၁) ခုမွာ ကသာ-နဘားမီးရထားလမ္းကို အၿပီး ေဖာက္ၿပီး မႏၱေလး- ေရႊဘို- ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းနဲ႔ ဆက္ပါတယ္။သမိုင္း သက္ၠရာဇ္အရ ေခတ္ဦးနယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ ေရး(၈)ႏွစ္ကာလအတြင္းအျဖစ္ေတြပါ။
ကသာမွာ ““စစ္၀င္းဆိပ္”” ဆုိတဲ့ အရပ္ရွိတယ္။ ယခုမီတာ (၄၀၀) အားကစားကြင္း၊ ျမစ္ကမ္းနားကေဒါင္းခ်ဳိး ေကြ႕ကာ ေဂၚရခါးတပ္၊ အေနာက္ဘက္ ပန္းၿခံအေကြ႕ မူစလင္တပ္ခ်ထားလို႔ စစ္၀င္ဆိပ္လုိ႔တြင္ခဲ့တာ။ ေရွးက အဲဒီေနရာ မွာ ေလသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ တယ္။ စစ္တပ္ေတြအတြက္ အဂၤလိပ္က ေျမသိမ္းယူၿပီး ယခုေတာင္ေပၚေက်ာင္း ကို ေရြ႕တယ္။ အု႒္ေလွခါးေစာင္းတန္းမွာ အဂၤလိပ္စာသကၠရာဇ္ေတြ ေတြ႕ေနေသး တယ္။ ပထမမန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးရဲ႕ ေလးထပ္ေက်ာင္း၀င္းထဲကို အဂၤလိပ္က မီးရထားေဖာက္လုိ႔သာသနာ့ ၀တၳကေျမအတြက္ ““ပါေတာ္မူ ငိုခ်င္းလကၤာ  ႀကီး”” ကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့တာ။ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕ေလး ရဲ႕ သမုိင္းအခင္းအက်င္းပံုၾကမ္းကေန စစ္သခ်ဳႋင္းေဟာင္းကို ဆက္ၾကရေအာင္။
ေလးထပ္ေက်ာင္းရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ ေရွးကေဗာဓိေက်ာင္းဆိုတာရွိရဲ႕။ အဂၤလိပ္ က ေက်ာင္းကိုဖ်က္၀တၱကေျမကိုသိမ္းၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ေဆာက္လုပ္လိုက္တယ္။ (၁၈၉၄) ခုမွာ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးသမား  ဗိုလ္မွတ္ကို ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခဲ့တယ္။ အထက္အညာမ်ာ၀န္းသိုေစာ္ဘြားနဲ႔ ေစာရန္ပိုင္ႀကံၫွပ္သူႀကီးဦးကိုးရ၊ သက္ပန္း ဆရာေတာ္ဦးေကတုတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားပုန္ကန္  မႈ (၁၅) ႏွစ္ေက်ာ္ထိရွိခဲ့တယ္။
အဂၤလိပ္စစ္သခ်ဳႋင္းမွာ ေတြ႕ရတဲ့ မာဘယ္(လ္)ေက်ာက္မွတ္တိုင္က သကၠရာဇ္ ကိုၾကည့္လုိက္ေတာ့ (၁၉၈၁) ေသဆံုးလုိ႔ ေတြ႕ရတယ္။ ဒုတိယေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ပါ။ (LONLOVING MEMORY-GHBARNARDESO-OF GLOCESTER ENGLAND WHO DIED APRI 24 TH  1891- AGE 28-TO LIVE IN HEARTS WELEAVE BGHNE IS NOTTO DIE) လို႔ေတြ႕ရပါ တယ္။ ပုလိပ္အရာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕ မွတ္တုိင္႐ိြဳင္ရယ္ေ၀လတပ္သားေတြ႕ရဲ႕ မွတ္တိုင္ေတြနဲ႔အတူ (အမ္ႏိူးဆုိးဂ်ား) မွတ္တုိင္ပါေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုအစုအဖြဲ႕ နဲ႔ ေတြ႕ရေတာ့ ႐ိုး႐ိုးေသဆံုးတာမဟုတ္ ႏိုင္ဘူး။ က်ဆံုးၾကတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ တိက်တဲ့သမုိင္း ကြင္းဆက္ကေတာ့ေပ်ာက္ ေနေလရဲ႕။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ႏွစ္ (၁၂၀) ေက်ာ္က အဂၤလိပ္စစ္သခ်ဳႋင္းေဟာင္းေလး ကို ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြၾကားက ျပဳျပင္ မြမ္းမံလုိက္ၾကရင္ျဖင့္ ကသာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေႏွး  ယာဥ္ေလးေတြအတြက္ေရာက်ဆံုးသူေတြ ရဲ႕ သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြအတြက္ေရာ ပြင့္လင္းလာမယ့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေရာ အက်ဳိးမ်ားစရာရွိမယ္လုိ႔ထင္မိပါ တယ္။


Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free