မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေက
ာ္မတီသန္႔ရွင္းေရးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေတာင္ျမင့္သု သာန္ႏွင့္မီးသၿဂိဳဟ္စက္အား ေမ ၁ ရက္တြင္ အၿပီးပိတ္သိမ္းၿပီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္အင္း/ ေျမာက္အင္းသုသာန္ႏွင့္ မီးသၿဂိဳဟ္စက္အား ေမ ၁ ရက္မွ စတင္၍ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ တရား၀င္ထုတ္
ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ျမင့္သုသာန္အား ပိတ္သိမ္းရာတြင္ ဘာသာေရးဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ ဘဒႏၲေနမိႏက 7Day News သို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

ေတာင္ျမင့္သုသာန္ပိတ္ သိမ္းပြဲကို ဗုဒၶဘာသာဓေလ့ထံုးထမ္းစဥ္လာအရ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ ရွင္းေရးဌာနမွဴးက ေတာင္ျမင့္သု သာန္ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန္႔ျပန္တမ္းကိုဖတ္ၾကားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ျမင့္သုသာန္မွ ၀ိဉာဥ္မ်ားကို ေတာင္အင္းေျမာက္ အင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ အသင့္စီစဥ္ ထားေသာ Dump Truck ယာဥ္ မ်ားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ၀ိဉာဥ္မ်ားသုသာန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ ယာဥ္ေပၚတက္ရန္ နာရီ၀က္ခန္႔အခ်ိန္ ေပးေၾကာင္း၊ ေတာင္ျမင့္သုသာန္အား ေလးဘက္ေလးတန္စည္းျခားသတ္မွတ္ၿပီး ၀ိဉာဥ္အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ အမိန္႔ျပန္တမ္း ဖတ္ ၾကားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားက ေမတၱာသုတ္ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ၿပီး၊ ကားတစ္စီးလွ်င္ဆရာေတာ္တစ္ပါး ဦးေဆာင္ကာ ေတာင္
ျမင့္ သုသာန္မွ ေတာင္အင္း/ေျမာက္အင္း သုသာန္သို႔ ၀ိဉာဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနဌာနမွဴးဦးေန၀င္းျမင့္က အတည္
ျပဳေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္ျမင့္သုသာန္မွ ၀ိဉာဥ္မ်ား၊ နာနာဘာ၀မ်ားကို ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ယာဥ္မ်ားေပၚသို႔ ၀ိဉာဥ္မ်ား၊ နာနာဘာ၀မ်ား တက္ေရာက္ရန္ နာရီ၀က္အခ်ိန္ေပးၿပီး၊ ယာဥ္မ်ား စတင္ထြက္ခြာရာ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုးမႈန္မႈိင္းၿပီး ေလျပင္းမုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ခတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ၀ိဉာဥ္မ်ား၊ နာနာဘာ၀မ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ား ေတာင္ျမင့္သုသာန္မွ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ေလႀကီး၊ မိုးႀကီးက်ၿပီး ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခုိက္လာေၾကာင္း၊ ယာဥ္မွဴးတစ္ဦးက ၎၏ အေတြ႕ အႀကံဳကို ေျပာသည္။ ၀ိဉာဥ္မ်ား၊ နာနာဘာ၀မ်ား ကားေပၚတက္ေရာက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ မိမိကားသည္ေလးလာၿပီး ကားေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ၀န္မ်ားပါလာသလို ခံစားရေၾကာင္းယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္ျမင့္သုသာန္မွ ၀ိဉာဥ္မ်ား၊ နာနာဘာ၀မ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ားသည္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔ အသစ္ေရႊ႕ေျပာင္းေသာ ေတာင္အင္း/
ေျမာက္အင္းသုသာန္သို႔ေရာက္ရာတြင္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနမွဴးကသင္တို႔အသစ္ေနရမည့္ ေနရာသစ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းရန္ နာရီ၀က္အခ်ိန္ေပးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေနရာတြင္ သင့္သလုိ ေနရာယူေနႏုိင္ေၾကာင္း၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းထပ္မံဖတ္ၾကားၿပီး သုသာန္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

7day new မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free