ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားေတြ႕ဆံု၍ လူထု၏ အျမင္မ်ား အခက္အခဲမ်ားအား ေမးျမန္းလွ်က္ရွိရာ ေဒသခံလူထုမ်ားက၎တို႔ပိုင္  လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားတြင္ ဆံုးရံႈးနစ္နာေၾကးမ်ား ျပန္ရဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္  KNPP ပါတီအား ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကသည္။

၎တို႔ပိုင္လယ္မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား ၊ အစိုးရစစ္တပ္နွင့္ ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားမွ သိမ္းယူခဲ့ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး လံုး၀မရျခင္းသို႔မဟုတ္ ထိုက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္းတို႔အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီက ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေဒသခံမ်ားက ေဆာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ KNPP ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံလူထုက ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ ခံစားခ်က္မ်ားကို တင္ျပေနသည့္ ေဒသခံ တဦး၊

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏြားလ၀ိုးေက်းရြာမွ လယ္သမားႀကီးတဦးက “သိမ္းယူတဲ့ လယ္ေတြကို ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း ေလ်ွာ္ေၾကးေပးဖို႔ ေတာင္သူေတြက အစားဖို႔ျပန္ရဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မရရွိခဲ့ဘူး။ လက္ရွိအလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားတဲ့ ေတာင္သူေတြကိုလည္း လယ္ယာအသစ္ စိုက္ခင္းအသစ္ျပန္ေပးဖို႔ အဲဒါေတြကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ” ဟု ယင္းေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းနယ္ေျမတြင္ အစိုးရ တပ္ရင္းသစ္တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ အေျမာက္ တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၆၁ ႏွင့္ ၂၅၁ တို႔မွ တပ္နယ္ေျမအျဖစ္ လယ္ေျမမ်ားအား သိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဆိုေဘာသဲေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ KNPP ႏွင့္လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ၌လည္း ေလာပီတေက်းရြာအုပ္စုမွ ကိုဖိုးၿဗဲက “ေလာကထုေက်းရြာ တိုးခ်ဲ႕ေက်းရြာအတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေျမပိုုင္ရွင္၊ ၿခံပိုင္ရွင္ရဲ႕ နစ္နာေၾကးကို အာဏာပိုင္ေတြက အခုခ်ိန္ထိ မေပးေသးဘူး။ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔က နစ္နာေၾကးေတာင္းေပမဲ့ ရပ္ကြက္လူႀကီးက မေပးခဲ့ဘူး” ဟုေျပာဆိုတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္သုံးလုံးအနီးရွိ ၾကက္ဆူစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ရာတြင္လည္း ေတာင္ယာေျမမ်ား သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုံအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္လည္း ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ  တန္ရာတန္ေၾကး မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊  ဘိလပ္ေျမစက္ရုံတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတြင္လည္း အနည္းဆံုးေက်းရြာ ၂၀ အတြက္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္းကိုပါ  တင္ျပခဲ့သည္။

ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားက ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ တိုးခ်ဲ႕ေနထိုင္လာသည့္ လူေနအိမ္မ်ားထံမွ ေငြအႀကိမ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူေသာ္လည္း ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မရရွိၾကသျဖင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားထံ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာဆိုၾကသည္။

ေလာပီတေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ရန္ကုန္ ၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြယ္တန္းသြားေသာ မဟာဓတ္အားလိုင္းမ်ား ေၾကာင့္လည္း  ေလာကထုေက်းရြာသားမ်ား ေနထိုင္ရာေနရာမ်ား ဖယ္ရွားေပးရကာ အျခားေနရာမ်ားသို႔ အိမ္ရာတိုးခ်ဲ႕လာရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည့္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရသို႔မဟုတ္ KNPP က ေျဖရွင္းေပးပါရန္၊ တရားမွ်တသည့္ အခြင့္အေရးရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ ေက်းရြာလူထုက KNPP ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္းစီမံခန႔္ခြဲခြင့္ ဥပေဒတို႔ကိုမတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား မသိမ္းယူႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေပးသည့္ အခ်က္မပါရွိဟု လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္တခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ေက်းရြာလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕မ်ားက လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းမခံရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ဟုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။       ။

YPI မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free