ေမလ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္က်မ္းက်ိန္ရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ အဂၤါေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ ၂၀ (လႊတ္ေတာ္ရံုး)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမလ ၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ)
ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ ၂၀ (လႊတ္ေတာ္ရံုး)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမလ ၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အပ က်န္NLD  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္သုိ႔
ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ ၂၀ (လႊတ္ေတာ္ရံုး) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ား စသည့္ ရံုးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ ၂၀၊ လႊတ္ေတာ္ရံုးက လက္ခံျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

NLD ဥကၠ႒၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေမလ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။

ေမလ ၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီးေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ
ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ NLD ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ တည္းခိုရိပ္သာတြင္ တည္းခိုေနၾကသည္။

Mizzima မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free