သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန မွ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ကို ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိထားမႈတြင္ သတင္းေရးသားသူ ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တရားရံုးကို သတၱဳတြင္း ၀န္ၾကီး ဌာန၏ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားမႈ တရားရံုးက ပလပ္ (ပယ္ခ်) လိုက္ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ယေန႔ ဆံုးျဖတ္သည္။

အဆိုပါ အမႈ၏ ပင္မ တရားစဲြဆိုမႈ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၀၀ အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေရွ႕ေနမ်ား ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လဲ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးက ယေန႔ဆံုးျဖတ္သည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free