201
(၄) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဓာတ္ပံု-ေနထြန္းႏိုင္)

ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ အၾကား ဆက္ဆံေရး ေလးနက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ရွိ Peace Palace အေဆာက္အံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ အစည္းအေ၀းအျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုေျခလွမ္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းမႈမ်ား ျမင္လာရသည္ကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ အၾကား ဆက္ဆံေရး ေလးနက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လအတြင္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံ အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေဆြးေႏြးမႈ တာ၀န္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ အခြင့္အလမ္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကို အာဆီယံ-အေမရိကန္ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ မဲေခါင္ေဒသ ေအာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ Lower Mekong Initiative (LMI) ၌  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္းကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ဖႏြမ္းပင္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၅) ၾကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ေဒသ ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီးေနာက္   မဲေခါင္ေဒသ ေအာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံေျမာက္ အျဖစ္ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ အစည္း အေ၀းတြင္ မဲေခါင္ေဒသ ေအာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည့္ Lower Mekong Initiative (LMI) ကို  အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စာနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး၊ ပညာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလဲျခင္း အစီအစဥ္အရ ျပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မဲေခါင္ေဒသ ေအာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ အျပင္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ (MRC) ၏ ေလ့လာျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Copy From Eleven Media Group Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free