ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား မေရာက္မီ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားသားအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား (၄၅၂) ဦးအား ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခံရသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသားမွာ (၁၀) ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး လတ္တေလာ သိရွိရေသာ သတင္းမ်ားအရမူ ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမပါ၀င္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Copy From Eleven Media

 အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား မေရာက္မီ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free