ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အာဆီယံကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ မေန႔က (ေအာက္တုိဘာ ၁၉ရက္ေန႔) က ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ အစည္းအေဝး၌ ေတြ႔ရွိရစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို Facebook ရွိျပည္တြင္းမီဒီယာစာမ်ာႏွာမ်ားမွ ကူးယူထားျခင္ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free