၅.၁၁.၂၀၁၂ ညဥ့္နက္ပိုင္းတြင္  ယာဥ္အမွတ္ ၄ဂ/…………စကိုင္းလိုင္း (အနက္)
ျပိဳင္ကား ႏွင့္ ယာဥ္အမွတ္ ၄ဂ/………. Levin(အနက္)ျပိဳင္ကား ေမာင္းႏွင္လာသူ
လူငယ္(၂)ဦးအား ျပိဳင္ကားကို ယွဥ္ျပိဳင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳရန္
သတိေပးျပီး ခံ၀န္ လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္
နံပါတ္ျပားမပါေသာယာဥ္မ်ား၊ စေတကာကပ္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ
တရား၀င္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပား တပ္ဆင္ထားမႈမရွိသူမ်ား၊
လိုင္စင္မပါဘဲ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအား  သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္
ခ်လံျဖတ္အေရးယူျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ ခံ၀န္လက္မွတ္ ေရးထိုးေစျခင္းမ်ားအား
အထူးစီမံခ်က္တာ၀န္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ  ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ  ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း Myanmar  news now မွ  သိရွိရပါသည္။


Copy From Thit Htoo Lwin
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free