မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရြာသစ္ႀကီးရႇိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တကၠသိုလ္သို႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ေျ...

ပာင္းေရြ႕ခဲ့ရေသာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွစၿပီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး ဒီဂရီေကာလိပ္အ၀င္လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ကာ ဒူးေထာက္၍ မိမိတို႔၏ မူလေက်ာင္းတြင္ျပန္လည္တက္ခြင့္ရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ထိုသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာေနရာသို႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းလာေရာက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို အထက္သို႔တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တိက်သည့္ အေျဖမရမခ်င္းယခုေနရာမွ မထဟုဆိုကာ ဆက္လက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားက လက္ရွိအခ်ိန္မွ ညေန ၃ နာရီအတြင္း တိက်ေသာအေျဖတစ္ခုမရရွိပါက လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။Copy From Eleven Media Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free