857
ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းျပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ (၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္-၄) အား ပယ္ဖ်က္သင့္ေႀကာင္း အဆိုအား ေဆြးေႏြးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး နီးပါးက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာႀကားခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက” ၁၉၈၂ခုႏွစ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒဟာ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္အခ်ိန္ယူျပီးေတာ့ ယခင္ဥပေဒေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ပကတိျဖစ္ရပ္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ကြင္းဆင္းကာ လူထုလူတန္းစား အားလံုးကို ခ်ျပကာ ျပန္လည္စိစစ္ဆႏၵရယူကာ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒမွာ အခန္း ၁၀ခန္း၊ ပုဒ္မ ၇၆ခု ပါ၀င္ျပီး ႏိုင္ငံသား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရရွိသူဆိုျပီး ခြဲျခားထားပါတယ္” ဟုေျပာႀကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ “ဥပေဒအရ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာသူမ်ားသည္ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ထိုသူမ်ားသည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ျငိစြန္းပါက ယင္းပုဒ္မအရ အေရးယူခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္မတူတဲ့ ေသြးေႏွာထားတဲ့သူေတြ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ကိုင္ထားတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ ျဖစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုေျပာႀကားခဲ့သည္။
၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံျခား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးလာသူမ်ား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာသူမ်ား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးလာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးလာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးလာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ား အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေႀကာင္းသိရ သည္။
အမ်ိဳးသားလႊႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က "၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ တစ္ခုလံုးကို ျခံဳျပီးႀကည့္မယ္ဆိုရင္ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူ လူမ်ိဳးျခားတို႔ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈ အႏၲရာယ္ကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတြ႕ ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ သာမက အျခားျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္လည္း လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲမယ္ ဆိုရင္ ျပင္ပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဖိအားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး၀င္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဖိအားေတြေႀကာင့္ ဥပေဒအသစ္ဟာ အားေပ်ာ့ခဲ့ရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားေတြ နစ္နာႀကမွာပါ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ရယ္လို႔ရပ္တည္ဖို႔ လြယ္ကူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား၊ ကိုးေသာင္းဘုရားေတြလည္း အင္ဒိုနီးရွားက ေဗာေရာေဗာေဒါ ပုထိုးေတာ္ႀကီးလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ေခတ္နဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ အနည္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္႐ံုနဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္သင့္ေႀကာင္း အဆိုအား လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါေႀကာင္း” ေဆြးေႏြးေျပာႀကားခဲ့သည္။
“ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ေရးဆြဲရာမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ၁၈ ဦးထဲမွာ နယ္စပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီး ကားအစီးလိုက္ တရားမ၀င္ ခိုးသြင္းတာေတြကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူေတြ ပါ၀င္ေရးဆြဲခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခ်ိန္ယူျပီး ျပည့္စံုေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒဟာ အေရးႀကီးျပီး လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က အျခားႏိုင္ငံသားျဖစ္လိုပါသလဲ။ ဘယ္သူမွျဖစ္ခ်င္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ နယ္စပ္က ႏိုင္ငံျခားေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရင္ ျဖစ္ခ်င္ႀကမွာပါ။ ဒီဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔အဆိုကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသား တိုးတက္ေရး ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေဆြးေႏြးေျပာႀကားခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးခင္ေမာင္(ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက”ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက ပကတိအေျခအေန ေတြနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနတဲ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ထိစပ္ေနလို႔ ဒီဥပေဒက အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပင္မယ္ဆိုလည္း ဘာေတြကို ျပင္မွာလည္း၊ လက္ရွိဥပေဒကိုေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျဖည့္စြက္သံုးလို႔ရတာပဲ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေနမွ ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္” ဟုအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးအုန္းတင္ႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ မွ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး၊ ‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္ တို႔ကလည္း “လက္ရွိ က်င့္သံုး ေနတဲ့ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ လည္းမလိုအပ္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအဆိုကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကသည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ ျဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးမန္းကံညြန္႔က “ ဒီအဆိုကို ကန္႔လည္းမကန္႔ကြက္ဘူး၊ ေထာက္လည္း မေထာက္ခံဘူး။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လစ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ဘူး။ ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲမယ္၊ ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 “ဒီအခ်ိန္က ျပင္ဆင္္ေရးဆြဲရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒက ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဥပေဒက ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ ေခတ္နဲ႔မညီတဲ့ စကားရပ္ေတြျပင္ ဆင္ျပီး သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ အဆင္ ေျပပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပါတီမွ ဦးေမာင္ေအးထြန္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို အသစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းျပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ(၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္-၄)အား ပယ္ဖ်က္သင့္ေႀကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေႀကာင္း အဆိုကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီမွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ျမက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

Copy From Eleven Media Group
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free