ဆူဇူကီးေျခစစ္ပြဲရလဒ္ေကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းသည္ ဖီဖာ၏ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္တြင္ ယခင္လထက္ အဆင့္ ၂၈ ေနရာ ေက်ာ္ တက္ကာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၅၆ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ အသင္းသည္ ရမွတ္ ၁၄၉ မွတ္ျဖင့္ ယခင္လ အဆင့္ရပ္တည္ခ်က္ ၁၈၄ ထက္ အဆင့္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ခုန္တက္ကာ အဆင့္ ၁၅၆ သို႔ ေရာက္ရွိ လာသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင့္ေလးေနရာ၌ ရပ္တည္လာခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အျမင့္ဆံုးရပ္တည္မႈျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ဗီယက္နမ္အသင္းက ကမၻာ့အဆင့္ ၁၃၈၊ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္းက ၁၄၃၊ ထုိင္းအသင္းက ၁၄၆၊ မေလးရွားအသင္းက ၁၆၃၊ စင္ကာပူအသင္းက ၁၆၃၊ အင္ဒိုနီးရွားအသင္းက ၁၆၅၊ လာအုိအသင္းက ၁၇၉၊ ဘ႐ူႏိုင္းအသင္းက ၁၈၇၊ တီေမာအသင္းက ၁၈၇၊ ကေမၻာဒီးယား အသင္းက အဆင့္ ၁၉၁ တုိ႔တြင္ အသီးသီးရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ဆူဇူကီးဖလားေျခစစ္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားထဲမွ ကေမၻာဒီးယားအသင္းတစ္သင္း သာ ယခင္လထက္ ႏွစ္ဆင့္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လာအုိ၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ တီေမာအသင္းမ်ားသည္လည္း ယခင္လထက္ အဆင့္တစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအသင္း၏ အဆင့္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္မႈမွာ ယခုလအတြင္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားထဲ၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ လာမည့္ ဆူဇူကီးဖလား ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း အေနျဖင့္ ရလဒ္မ်ားေကာင္းမြန္ပါက ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ယခုထက္ ပုိမိုျမင့္တက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ စပိန္အသင္းက ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ ဂ်ာမနီ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ေပၚတူဂီ၊ အီတလီ၊ အဂၤလန္၊ နယ္သာလန္၊ ကုိလံဘီယာ၊ ႐ုရွား၊ ခ႐ိုေအးရွားအသင္းမ်ားက အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ေနသည္။ နာမည္ႀကီး ဘရာဇီးအသင္းမွာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၃ တြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဂ်ပန္အသင္းက ကမၻာ့အဆင့္ ၂၄ ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ထားသည္။


Copy From 7day news
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free