နို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ထား၀ယ္ခရိုင္ ကန္ေပါက္ၿမိဳ႔သို႔ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး၁၅၀ခန္႔တင္ေဆာင္လာေသာ ကြန္တိန္နာသေဘၤာတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ေၾကာငး္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွသိရသည္။
ယင္းသေဘၤာေပၚတြင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသား ၁၅၀ ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာစကားေျပာတတ္သူ သံုးဦးခန္႔သာပါ၀င္ေၾကာငး္သိရသည္။ ၄

င္းတို႔သေဘၤာအေနျဖင္႔ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔သြားစဥ္ ျမန္မာေရပိုင္နက္အတြင္းလမ္းမွား ၀င္ေရာက္လာျခငး္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။
တပ္မေတာ္(ေရ) မွ အဆိုပါသေဘၤာကိုရိကၡာမ်ားျဖည္႔တင္းေပး၍ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ယခုကဲ႔သို႔ထပ္မံ၀င္ေရာက္ျခငး္မျပဳရန္ သတိေပးကာ နိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ေၾကာငး္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက နို၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ နို၀င္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ကလည္း ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ၇၉ ဦးလုိက္ပါလာေသာ စက္ေလွတစ္စီးသည္ ေကာ႔ေသာငး္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္႔အတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ နိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ရေၾကာငး္ သိရသည္။


Copy From Popular Myanmar
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free