သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းနွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ား တတ္ေရာက္ျပီး ျမန္မာသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခါနီးအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားနွင့္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ျမိဳ႔ Cambodina ဟိုတယ္၊ သစ္ခြ ခန္းမ တစ္တြင္ တစ္နာရီခန္႔ ေတြ႔ ဆံုခဲ့သည္။

ထိုေတြဆံုပြဲသို႔႔ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းနွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ား တတ္ေရာက္ သတင္းယူရန္ ဖႏြမ္းပင္ျမိဳ႔ သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာ ၁၅ဦး တတ္ေရာက္ ခဲ့သည္။

သမၼတသည္ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းနွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားနွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကိုွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Copy From Popular Myanmar News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free