ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာ ၿမဳိ႕နယ္ ဝါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ရွိ ေတာ္ဝင္ မိသားစု သစ္ အေခ်ာထည္ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၂ဝဝေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ခြင္႔ ရရွိေရး အပါအဝင္ အခ်က္ငါးခ်က္ ရရွိေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵ ျပေနမႈကုို အလုပ္ရွင္က လုိက္ေလ်ာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ အလုပ္ရွင္ ဦးကုိကုိေထြးက မီဒီယာမ်ား ကုိ တရားဝင္ ေျပ
ာၾကားသည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမား မ်ားသည္ ၎တို႔ အေနႏွင္႔ သေဘာမတူပဲ အျခား အျပင္အလုပ္ သုိ႔ မေျပာင္းေရႊ႕ရန္၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (EC) စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိေပးရန္၊ လူမႈ ဖူလုံေရးကတ္ ေပးရန္၊ စက္႐ုံတြင္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ရာတြင္ အလုပ္သမား မ်ား သေဘာ တူျခင္း မရွိဘဲ တစ္ဖက္သတ္ မလုပ္ရန္၊ ဆႏၵျပ ကာလကုိ On Duty သတ္မွတ္၍ လုပ္ခ ေပးရန္ စသည္႔ အခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္႐ုံႏွင္႔ တည္ေဆာက္ေရး ခြဲထားသည္႔ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆုိက္သုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး (EC) စာခ်ဳပ္ကုိ စက္႐ုံ လုပ္သားမ်ား ကုိသာ ခ်ဳပ္ဆုိ ေနေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ ရာတြင္ စက္႐ုံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ ကုိသာ ထုတ္ ျပန္ျခင္း ျဖစ္၍ အလုပ္သမား ႏွင္႔ ညႇိႏႈိင္းရန္ မလုိေၾကာင္း၊ လူမႈ ဖူလုံေရး ကတ္မ်ား ကုိလည္း စက္႐ုံ အလုပ္သမား မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ လုပ္ကုိင္ခြင္႔ ေပးထား ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ျခင္း မရွိ သျဖင္႔ On Duty ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးကုိကုိေထြး က ဆုိသည္။

"ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ရွင္ အတြက္ ေပးဆပ္ လာခဲ႔တယ္။ အခုမွ စက္႐ုံ ဝန္ထမ္း မဟုတ္ဘူး လုိ႔ ေျပာတာ ကုိ လုံးဝ သည္းမခံႏိုင္လုိ႔ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပတာပါ" ဟုု နုိဝင္ဘာ လ ၇ ရက္ေန႔ က မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ခ်ီတက္ ေတာင္းဆုိမႈ တြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသား အလုပ္သမား တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေအာက္တုိဘာ လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ား ရရွိေရး အတြက္ ညလုံးေပါက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိ ေနၾက ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိျခင္း မရွိသျဖင္႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇က္ေန႔ တြင္ အလုပ္သမား ၁ဝဦး အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈ စတင္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၁၄ရက္ေျမာက္ ေန႔ အထိ ေတာင္းဆုိမႈ မ်ား မရရွိ သျဖင္႔ ႏိုဝင္ဘာ လ ၇ရက္ေန႔ တြင္ မရမ္းကုန္း ၿမဳိ႕နယ္ အလုပ္သမား ႐ုံးသုိ႔ ခ်ီိတက္ ေတာင္းဆုိ ၾကေၾကာင္း အဆုိပါ အလုပ္သမား မ်ား ထံမွ သိရွိ ရသည။္

အဆုိပါ အလုပ္သမား မ်ားသည္ မုဒိတာ (၂) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ လာသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ ယာယီ ရပ္နား ထားစဥ္ စက္႐ုံ တြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခြင္႔ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ကာ အလုပ္ သက္တမ္း မွာလည္း ၄လခန္႔ သာရွိၿပီး ယခု ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း တြင္ ျပန္လုပ္ ခုိင္းသည္ ကုိ ျငင္းဆုိ၍ ဆႏၵျပ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံမွဴး ဦးညြန္႔သိန္းက ဆုိေသာ္လည္း လက္ရွိ ေတာင္းဆို ေနေသာ အလုပ္သမား မ်ားမွာ အနည္ဆုံး လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္မွ ၁ဝအထက္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံ အလုပ္သမား အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ သူမ်ား ျဖစ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မွ လာသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစု က ဆုိၾက သည္။

Copy From The Voice Weekly Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free