လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမားကုိ ႀကိဳဆုိသည့္ အေနႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း ကန္သာယာ မ်က္စီေဆးရုံအနီး နံရံေပၚတြင္ Night အဖြဲ႕က ေရးဆြဲကာ ၾကိဳဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း Hip Hop ဂီတ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ Graffiti အႏုပညာပါ ဒြန္တြဲ၍ ေပၚထြက္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ မၾကာေသးေသာ ကာလတုန္းကလဲ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ Graffiti ရုပ္ဆြဲခဲ့ေသးသည္။

Copy From The Voice Weekly

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free