ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္ရွိ Grand Meeyahta Executive Residences, F.M.I Centre ႏွင့္ မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအုံေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားေနရာ (Iconic Landmark) အျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ F.M.I ကုမၸဏီ၏ ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီဥကၠဌ ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္မွာရွိတဲ့ Grand Meeyahta တည္ရွိတဲ့ေနရာကို ျပန္လည္ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ မီးရထားဌာနခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦး အေဟာင္း၊ Grand Meeyahta Executive Residences နဲ F.M.I Centre တို႔ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္ရွိ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ၁၀ ဧက အက်ယ္အ၀န္းရွိတဲ့ ေနရာကို ဟိုတယ္ႏွစ္ခု၊ Condominium တစ္ခု၊ Serviced Apartment တစ္ခု၊ ႐ုံးခန္း အေဆာက္အဦး ၂ ခုနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရဲ႕ အႀကီးဆုံး ေရွာ့ပင္းေမာလ္တို႔ ပါ၀င္မယ့္ ထင္ရွားတဲ့ အမွတ္အသား ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု F.M.I ကုမၸဏီ၏  ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေနာက္ဆုံးအေခ်ာသတ္ၿပီးျဖစ္၍ မၾကာေသာအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကို စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ F.M.I ကုမၸဏီသည္ ယခုစီမံကိန္းတြင္း မိမိတို႔ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ ေသာ F.M.I Centre တည္ေနရာကိုပါ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“F.M.I ကုမၸဏီက ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဆက္ရွင္းျပပါမယ္။ စီမံကိန္း ေျမတစ္ခုလုံးနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး F.M.I Centre ရဲ႕ ေနရာကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ F.M.I Centre က ေျမဧရိယာရဲ႕ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ဧရိယာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာႀကီး တစ္ခုထဲအျဖစ္ ေပါင္းစီးလိုက္တဲ့အခါမွာ F.M.I Centre ပိုင္ရွင္ေတြကို ၁၁ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ F.M.I ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေနရာကို စီမံကိန္းအသစ္ထဲ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုလုံးရဲ႕ စီးပြားေရးတန္ဖိုးထဲ ပါ၀င္မႈဟာ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး တန္ဖိုးရဲ႕ ၁၁ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ မူလက F.M.I ကုမၸဏီဟာ F.M.I ရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး SPA ကုမၸဏီကေန ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံ၀ယ္ယူလိုက္တဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအသစ္ရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပုိင္ဆိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းအား မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

Copy From Eleven Media Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free