ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမစ္ႀကီးေလးသြယ္ ရိွသည့္အနက္ ဧရာ၀ တီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူ မ်ဳိးေ တြအားလုံးကို အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားစြာျပဳေသာ ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္ သကဲ့သို႔ အဲဒီ ဧရာ၀တီျမစ္ စတင္ျမစ္ ဖ်ား ခံ တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးကလည္း အလြန္လွပတဲ့ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္ လုံး ေရ ခဲေတြနဲ႔ ဖုံးလြမ္း ေနတဲ့ ေတာင္တန္းေတြ၊ သာယာလွပတဲ့ေန ရာေတြအျပင္ အရမ္းကိုရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ တိုင္း ရင္း သား စုေပါင္းေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကခ်င္ တိုင္းရင္း သားေတြ အျပင္ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္နွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ား လည္း ေအးခ်မ္းစြာစုေပါင္း ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကၽြန္း၊ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ အျခား သယံဇာ တ မ်ား စြာ ထြက္တဲ့ေနရာေဒသ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  
ဒါေပမယ့္လဲ ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္  ဇြန္လေလာက္ကေနစၿပီး စစ္မီးမ်ား တစ္ ဟုန္း ဟုန္းေ တာက္ေလာင္ခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွစၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူ ထားၿပီးကာမွ လူမ်ိဳး ႀကီး ၀ါဒ ဆြဲကိုင္တဲ့ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရပါသည္။ ဂ်ိန္းေဖာ၊ လခ်ိတ္၊ လ ၀ မ္နဲ႔ လီစူး စတဲ့လူမ်ဳိးစုမ်ား   ေပါင္းစည္းၿပီးထားေပမယ့္ လက္ရိွ KIA/KIO ကခ်င္ လူ မ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား သည္ ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ဂ်ိန္းေဖာ လူမ်ဳိးစု တစ္ခုတည္း အတြက္သာၾကည့္ၿပီး က်န္တဲ့ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုျခင္းတူညီတဲ့ အျခား မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားကို ႏွိမ္ကြက္ ထားတာကို   ေတြ႔ရပါတယ္။   ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အခြန္ေတြကို အဆ မတန္ ေကာက္ခံတဲ့အျပင္ လူသစ္မ်ားကိုလည္း မတရားစုေဆာင္းခံေနရပါတယ္။ လူသစ္စုေဆာင္းရာမွာ အမ်ဳိးသားမ်ား အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပါအဓမၼစုေဆာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
 
စုေဆာင္းခံရတဲ့အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ ဂ်ိန္းေဖာ အမ်ဳိးသမီး မရိွသေလာက္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ကခ်င္ မ်ဳိးႏြယ္စု မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ ရွမ္း၊ ကယား၊ ဗမာ စတဲ့ လူမ်ိဳးစုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ ၾကပါ သည္။ စစ္တိုက္တဲ့ေနရာမွာ မိန္းကေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕စခန္းေတြမွာ   ေျခဆုတ္လက္နယ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ဖမ္း ဆီး ေခၚေဆာင္သြားၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕လွပတဲ့မိန္းကေလးေတြကို KIA/KIO ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက သူတို႔ ရဲ႕ သက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္ (ေျခေတာ္တင္/ ကိုယ္လုပ္ေတာ္အျဖစ္) အသုံးျပဳသလို၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႔လည္း   ေငြေၾကးနဲ႔ေရာင္းစား   ေနတာကို  လည္းသိရပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံသြားရတဲ့ မိန္းကေလးေ တြရဲ႕ဘ၀က မေတြး၀ံ့စရာ ပါဘဲ။ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာ ရွမ္းမိန္းကေလးငယ္ ၁၆ ႏွစ္ကေန ၂၅ ႏွစ္ၾကား မိန္းကေလး မ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
KIA က တိုက္ပြဲစျဖစ္စမွာ ကခ်င္လူငယ္ေလးေတြကိုသာ တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းေ ပ မယ့္ ေနာက္ပိုင္း မွာ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြကိုပါစုေဆာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ KIA အတြင္းမွာ ကခ်င္ လူမ်ဳိးနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြကို လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားေနမႈေတြကိုလုပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၁ႏွစ္ ကုန္ပို င္းေ လာက္ကေနစၿပီး မိန္းမငယ္ေတြကိုပါ အတင္းအဓမၼ စုေဆာင္းလာၾကပါတယ္။ လိုင္ဇာမွာဆိုရင္ အမ်ဳိး သမီး ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕ ေတြကို ဖြဲ႔ၿပီး KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေ တြရဲ႕  ေဘးနား မွာေ နၿပီး ေျခဆုပ္လက္နယ္ အလုပ္အေကၽြးျပဳ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ 

KIA ၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း KIA ကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ဒူ၀ါေဇာ္တူးနဲ႔ ဒူ၀ါေ ဇာ္ဆိုင္းတို႔လဲ ဓျမတိုက္ ဘိန္းလုပ္ၿပီး ရတဲ့ေငြကို အဖြဲ႔ထဲကိုမေပးဘဲ ကိုယ္ပိုင္သုံးက ထိုင္းႏိုင္မွာ မိန္းမေ တြနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးေနတဲ့အတြက္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္မွာ KIA အဖြဲ႔ထဲကဘဲ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့ ပါတ ယ္။ အခုေ ခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ မိန္းမကိစၥကို စြဲလန္းတက္မက္စြာ လိုက္စားေနတာ ကို  ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ KIA အဖြဲ႔၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဆိုရင္ သူ႔ ကြန္ပ်ဴတာ စာေရး မေလးနဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ေကာင္မေလးမွာ ကိုယ္၀န္ရလာလို႔ ဖ်က္ခိုင္းရာကေန   ေကာင္မေလးေသဆုံး သြားခဲ့ ပါသည္။ အဲဒီအတြက္ကို ေကာင္မေလး မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက မေက်နပ္ျဖစ္ေပမယ့္   ေၾကာက္လို႔ဘာမွ မေျပာ ရဲခဲ့ၾကပါဘူး။
KIA အဖြဲ႕က ၄လပိုင္းအတြင္းမွာပင္ တာေလာႀကီးမွ မိန္းကေလး ၁၂ ေယာက္၊ ကာမိုင္းမွ ၁ေယာက္၊ နန္ေပါင္ေခ်ာင္းေရႊေမွာ္မွာ ၇ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၂၀ေယာက္အားလည္းေကာင္း၊ ၅လပိုင္းမွာ ၀ိုင္းေမာ္ ေနာင္စီေပါရြာ၊ နန္႔၀ါရြာ နဲ႔ ပူတာအိုလမ္းေၾကာင္းေပၚမွေနၿပီး ၈ ေယာက္ အားအတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီး ေခၚသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးမႈမွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စစ္စျဖစ္ခ်ိန္မွ ႏွစ္ကုန္ထိ မိန္းကေလးမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈ မွာ ၅ေယာက္သာ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ခုနွစ္ အေစာပိုင္းမွစၿပီး မိန္းကေလးမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈ ပုိမိုမ်ားျပားလာကို ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ 
ဒုကၡသည္စခန္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း မိန္းကေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား သာ ရိွေန တယ္ကိုေတြ႔ရၿပီး၊ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကပ္ကိုင္ၿပီး လင္ေယာက်ာၤးကို အၾကပ္ကိုင္ စစ္တိုက္ ခိုင္းေပမယ့္ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈမရိွဘဲ ေနာက္တန္းမွာရိွတဲ့ KIA တပ္ သား မ်ား နဲ႔ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားလည္းရိွသလို၊ အရြယ္ေကာင္း အမ်ဳိးသမီးေ တြ ကို  ေရွ႕တန္းစခန္းေတြ မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္က ဂ်ပန္ေတြ ကိုးရီးယားမေတြကို လိင္ကၽြန္ အျဖစ္ အသုံးျ ပဳသလို   ေခၚယူ ေစခိုင္းၾကပါတယ္။ အရုပ္ရည္ရိွတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို KIA ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းေတြ က ေခၚယူစားသုံးၿပီး ဇိမ္ခံခန္းေတြကို ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားရိွၿပီး အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံ တို႔  ေရာင္း စားကာ လက္နက္နဲ႔ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနတာကို အေထာက္မ်ား အရသိရိွရပါတယ္။
 
လိုင္ဇာ၊ မိုင္ဂ်ာယန္ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တစ္ဖက္ကန္း တရုတ္ႏိုင္ငံရိွ ရင္က်န္းၿမိဳ႕နဲ႔ ေရႊလီၿမိဳ႕တို႔တြင္ KIA ေခါင္းေ ဆာင္ၾကီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဇိမ္ခန္း၊ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ေတြမွာ မိန္းကေလးေတြကို လိင္ေက်း ကၽြန္ အျဖစ္ ေစခိုင္းမႈမ်ားလဲ အမ်ားအျပားရိွေနတာကိုေတြ႔ေနရပါတယ္။ လိုင္ဇာဟိုတယ္မွာဆိုလဲ ကခ်င္ျ ပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားကို အသက္၊ ကိုယ္ခႏၶာအရြယ္၊ တိုင္းရင္းသူ မ်ိဳးစုံကို   ေစ်းႏႈန္း လိုက္ေတြ သတ္မွတ္ထား ပါသည္။ အဲဒီမိန္းကေလးမ်ားကို အရင္ ကခ်င္မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြက စားသုံးၿပီး အတင္း အဓမၼ ေစခိုင္မႈ ေတြရိွေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္သူေတြရဲ႕ဘ၀က အရမ္းကို စိုးရိမ္စရာေ တြျဖစ္ေနၿပီး လုံျခဳံမႈမရိွ သည့္အျပင္ မိမိတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကိုပါ အေရာင္းစားခံ အသုံးေတာ္ခံ ဘ၀ကို ေရာက္ရိွေနၾကရပါတယ္။ အစ္ကို ေမာင္ နဲ႔ အေဖကို စစ္တိုက္ခိုင္း အစ္မ၊ ညီမနဲ႔ အေမ ကို - ာခန္း(ဇိမ္ခန္း) ပို႔၊ အတင္းအဓမၼက်င့္ နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က မိန္းကေလးေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ   ေတာ္ေတာ္ေလး ကိုဆိုး ၀ါးေ နရပါသည္။
အလြန္လွပၿပီး သယံဇာတေတြေပါမ်ားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးဟာ KIA/KIO ေၾကာင့္ ဆုံးရႈံး အက်ဥ္း တန္ျဖ စ္ေနရကာ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ရိုးသားစြာေနထိုင္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသူေ လး  ေတြ ဟာလည္း၊ လူျဖစ္ရႈံးကာ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခံေနရတာ သနားစရာ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေန ရပါ တယ္။ ဂ်ိန္းေဖာ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို က်င့္သုံးၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုထူေထာင္မယ့္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ား၏ ႏိုင္ငံထူေထာင္ပုံက တိုင္းရင္းသူေတြကို ဂ်ပန္ေခတ္ေဆာင္ႀကိဳင္ၿမိဳင္ဖြင့္၊ ေလာင္းကစား၀ိုင္းဖြင့္၊ လူသတ္ ဓားျမတိုက္ အျဖစ္ကိုသာလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ လိုင္ဇာၿမိဴ႕က KIA စစ္သားေဟာင္း  တစ္ ဦးျဖစ္တဲ့   ဒူ၀ါးေဇာ္ေဒါင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ေန႔စဥ္သတင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free