ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး

ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္း ရွင္းေရး အတြက္ ယာဥ္ စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္- မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း စြာျဖင့္ သြားလာ ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔  ပူးေပါင္းကာ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းေပါင္း ၁၄ ခု၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းေပါင္း ၃ဝခု၊ ၾကက္ေျခနီ စခန္း တစ္ခုတို႔ ထားရွိၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
ယင္းသို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားအား ပညာေပး စာေစာင္မ်ား၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ လမ္းေဘးဝဲ၊ ယာရွိ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာ သားမ်ားအား ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ပညာေပး စာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးျခင္းတို႔ အျပင္ ပညာေပး ကာလ ကုန္ဆံုးသြား ပါက ေရဒါ စနစ္သံုး အရွိန္ႏႈန္း တုိင္း ကိရိယာမ်ား၊ ကင္မရာ မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆး အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္- မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးသည္ ကြန္ကရစ္ လမ္းမႀကီး ျဖစ္ၿပီး အျမန္ လမ္းမႀကီး၏ အဂၤါရပ္၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသး ေသာ္လည္း  လံုၿခံဳ ေခ်ာေမြ႕ စြာျဖင့္ သြားလာမႈ အဆင္ေျပ ေစရန္ အလို႔ငွာ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ မိုင္ႏႈန္း၊ ကီလို မီတာမ်ားႏွင့္ အညီ ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လမ္းၫႊန္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ လမ္း အမွတ္ အသားမ်ား ကိုလည္း သိရွိလိုက္ နာၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ   တုိက္တြန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Copy From MyaWady
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free