ha-2-12-2
စစ္တိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲမွဴးႀကီး ဦးစန္းယုက ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေနစဥ္

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္မ်ား ၾသ၀ါဒခံယူပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂း၃၀ နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊစည္းခံု ဘုရား၀င္းအတြင္းရွိ တင္၀င္းထြန္း ဓမၼဗိမာန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မံုရြာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ သံဃာေတာ္ကုိးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲမွဴးႀကီးဦးစန္းယုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။                                 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲမွဴးႀကီး ဦးစန္းယုက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ တပည့္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရသည့္အေပၚ ရွိခိုးေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဟု အစခ်ီ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ha-2-12-3
ၾသ၀ါဒခံယူပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ သပိတ္စခန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္စဲခဲ့၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီက လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ သပိတ္စခန္းမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား၊ သို႔ရာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဥပေဒတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း ရဲမွဴးႀကီးစန္းယုက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ကိုယ့္တိုက္က သံဃာေတာ္ေတြမွာ သာမညကုရတဲ့ သံဃာေတြေရာ၊ ေဆး႐ုံတက္ကုသေနရတဲ့ သံဃာေတြေရာ၊ ထြက္ေျပးေနရတဲ့ သံဃာေတြေရာ ရွိေနတယ္။ ဒီပြဲကို ဆရာေတာ္ၾကြမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲကုန္မယ္။ သူတို႔ပင့္ဖိတ္တဲ့ ဆြမ္းေတာင္လက္မခံတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ၾကမလဲ။ ကန္ေတာ့႐ုံ၊ ေတာင္းပန္႐ုံ၊ ၾသ၀ါဒခံယူ႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူးဆိုတာ . . .


၎က ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ “ဥပေဒႏွင့္မညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မဝင္ေရာက္ေစရန္ တားျမစ္ျခင္းမ်ား ျပဳေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း မ်ားစြာဆံုး႐ံႈးနစ္နာရပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ၂၇ ရက္ ၁၁ လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္ ေနာက္ဆံုးထား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးပါရန္ ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ၂၉ ရက္ ၁၁ လ ၂၀၁၂ နံနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္အထိ ၂၇ နာရီ ေနာက္ဆုတ္ကာ သပိတ္စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရပါသည္ ဘုရား။ သို႔ရာတြင္ လံုးဝဖယ္ရွားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တပည့္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာတည္ေရးအတြက္ ၂၉ ရက္ ၁၁ လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္ ၃ နာရီမွာ တပည့္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ အနည္းဆံုး အင္အားျဖင့္ ထိခိုက္မႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနႏွင့္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္ဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
“တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရာ၌ ပထမပိုင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္အတိုင္း သံဃာေတာ္မ်ား ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းမႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္ဘုရား။ သံဃာထုကို အကာအကြယ္ယူထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဦးစြာေရွာင္တိမ္းသြားၾက၍ တပည့္ေတာ္တို႔ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ မ်က္ရည္ယိုဗံုးတို႔သည္ မထင္မွတ္ဘဲ သံဃာေတာ္မ်ားကိုသာ ထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ျဖစ္ရပါသည္ဘုရား၊ သို႔ပါ၍ ဤအေရးကိစၥကို တာဝန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး ဘုရား။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ သာသနာေတာ္ႏွင့္မအပ္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾသ၀ါဒေပး ဆံုးမခဲ့ၾကသည္ကို သိရွိခဲ့ရပါသည္။ သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မထင္မွတ္ဘဲ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္ကို လြန္စြာ စိတ္ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္ဘုရား ...။ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား အမွဴးျပဳေသာ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မွဲ႔တစ္ေပါက္မွပင္ မစြန္းထင္းေစခ်င္ေသာ ဆႏၵကိုယ္စီ ရွိၾကပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ တာဝန္ရွိမႈကို ေမတၱာတရားေရွ႕ထား၍ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္ ႐ိုေသေလးျမတ္စြာျဖင့္ ရွိခိုးေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထား၍ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲမွဴးႀကီးဦးစန္းယုက ၾသ၀ါဒခံယူပြဲသို႔ ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဟာေဇာတိကာရာမ ပဓာနာယကဆရာေတာ္က” မတက္ေရာက္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းက ကိုယ့္တိုက္က သံဃာေတာ္ေတြမွာ သာမညကုရတဲ့ သံဃာေတြေရာ၊ ေဆး႐ုံတက္ကုသေနရတဲ့ သံဃာေတြေရာ၊ ထြက္ေျပးေနရတဲ့ သံဃာေတြေရာ ရွိေနတယ္။ ဒီပြဲကို ဆရာေတာ္ ၾကြမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲကုန္မယ္။ သူတို႔ပင့္ဖိတ္တဲ့ ဆြမ္းေတာင္လက္မခံတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ၾကမလဲ။ ကန္ေတာ့႐ုံ၊ ေတာင္းပန္႐ုံ၊ ၾသဝါဒခံယူ႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူးဆိုတာ နားလည္သင့္တယ္” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
သပိတ္စခန္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာအမ်ားဆုံးရွိခဲ့သည့္ မဟာေဇာတိကာရာမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ား လက္မွတ္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ နံနက္ပိုင္းဆြမ္းေလာင္းပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔က ေလာင္းလွဴဒါန္းမည့္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲအစီအစဥ္ ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မုံရြာျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအနက္မွ သံဃာ ၁၉ ပါးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးတို႔အား မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး မုံရြာေဆး႐ုံတြင္ သံဃာ ၁၆ ပါး ဆက္လက္ကုသမႈခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Copy From Eleven Media Group Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free