ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒ
ီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဘဂၤလီမ်ား၏ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ရန္စမႈအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားေတာင္းဆုိ သြားမည္ ဟုသိရွိရပါသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ေသကန္ေက်းရြာေန ဦးေမာင္သိန္းႏု(ဘ) ဦးေက်ာ္စိန္ေအာင္ (၄၉)ႏွစ္ အား ၂-၁၂-၂၀၁၂ ေန႔ ညေန (၃း၄၅)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ နရမ္းေက်းရြာမွ မိမိေက်းရြာသို႔ ျပန္လာစဥ္ လမ္းရွိစက္ရုံေမာ္ေခ်ာင္းငယ္အား ျဖတ္ကူးရန္ျပင္ဆင္ေနခုိက္တြင္ စမၻေလ(ဘဂၤလီ) ေက်းရြာမွ ဘဂၤလီ(၂၀)ဦးခန္႔သည္ တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာ ဦးေမာင္သိန္းႏုအား မေျပာမဆုိစတင္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ ခုတ္ျဖတ္သတ္ခဲ့သည္။ ဦးေမာင္သိန္းႏုမွ ျပန္လည္ခုခံယင္း ထြက္ေျပးခဲ့ သည့္တုိင္ ဒဏ္ရာျပင္ထန္စြာျဖင့္ မိမိေက်းရြာသို႔ အေရာက္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေက်းရြာမွ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ားအား အသိေပးတုိင္ၾကားရာမွ ေက်းရြာ သူ/သား မ်ားမွ မင္းျပားေဆးရုံသို႔ အျမန္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။
ဦးေမာင္သိန္းႏုမွာ ဓါးဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသြးထြက္မႈအလြန္မ်ားျပားေနသျဖင့္ သတိေကာင္းစြာ မရရွိဘဲ မင္းျပားေဆးရုံတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိစမ္းဘေလရြာမွ ဘဂၤလီမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ရွိ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကုိသာ လုိက္လံဖမ္းဆီးေနျခင္းအေပၚ ေဒသခံမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကရ ၿပီး အျပစ္မဲ့ ရခုိင္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္လုိက္လံဖမ္းဆီးျခင္းအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ဦးေမာင္သိန္းႏုအား ရုတ္တ ရက္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းအေရးယူဖမ္းဆီးေပးရန္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆုိသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုံျခံဳေရးမည္မွ်ပင္ခ်ထားသည္ ဆိုေစ ကာမူ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္မူ လုံျခံဳမႈမရွိသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိ ေၾကာင္း ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက မီးေမွာင္းထိုးျပေနပါသည္။

Copy From RSV Facebook Page


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free