ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းအခြန္တံဆိပ္မ်ားလြပ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူခြင့္မရေၾကာင္း၊ အခြန္ ဦး စီးဌာနမွ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီေရာင္းခ်ေပးျခင္းမရွိဘဲ တံဆိပ္ေခါင္း ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိလည္း ေမးျမန္းသည့္အျပင္ မည္ သည့္အတြက္ေၾကာင္း ၀ယ္ယူရျခင္းျဖစ္သည္မ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပေစ ေၾကာင္းသိရသည္။
ထုိသုိ႔ အခြ

န္တံဆိပ္မ်ားအား လြပ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူခြင့္မရသည့္အတြက္ တရားရုံးႏွင့္ အျခားေသာ ဌာနဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဥေပဒဆုိင္ရာႏွင့္ နီးစပ္သူ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွေျပာၾကားသိရွိ ရပါသည္။
'' ကၽြန္မေလ့လာမိသေလာက္ေျပာရရင္ အခြန္ေငြရရွိဖုိ႔အတြက္ ေမးျမန္းတာျဖစ္ေပ မယ့္ နည္းလမ္းေတာ့မက်ဘူး။ တရားရုံးေတြမွာလည္း အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းက အျမဲ လုိေနတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအဆင့္ေတြမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရွိေနေတာ့ စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆုိမယ္ဆုိရင္လည္း သက္ေသခံဖုိ႔ အတြက္ လူရွိေနၿပီးသားမုိ႔ အခြန္ဌာနက ဘာမွ ေျပာစရာ၊ေမးစရာမလုိဘူးလုိ္႔သိရ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့့္တယ္လုိ႔ျမင္ ပါတယ္။ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းက ဘယ္သူ႕ကုိမွသာေရာင္းရမယ္ဆုိတာမ်ိဳး သတ္ မွတ္ ထားတာမရွိသလုိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြအတြက္လည္း ေမးျမန္းခြင့္ရွိ တယ္လုိ႔ မထင္မိဘူး။ အခုေတာ့ အခြန္ဌာနက မလုိလားတဲ့ ေမးျမန္းခ်က္ေတြလုပ္ ေနတာကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္'' ဟု ဥပေဒလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစုိးရသစ္တက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဌာန ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အခ်ိဳးမေျပသကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လည္း ေငြေတာင္းယူသည့္ စနစ္က ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘဲ ေခါက္ရုိးထဲမွာပင္ရွိ ေန ေသးေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါသည္။
ယင္းအတြက္ မလုိလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားက ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိသာလုပ္ကုိင္ ၾကရန္လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းထဲတြင္နစ္ျမဳပ္မေန သင့္ေတာ့ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ေျပာဆုိၾကပါသည္။

Copy From RSV Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free