၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသ္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရက္းအား ထုတ္ျပန္ေႀကညာလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာေမးပြဲအား ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔၌ စတင္မညိျဖစ္ျပီး ၂၂ရက္ေန႔တြင္ျပီးဆံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free