ဆြီဒင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Fredrik Reinfeldtသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို့ို့ ႏို၀င္ဘာ၁၂ရက္တြင္
လာေရာက္မည္ဟုသိရသည္။
ဆြီဒင္ အစိုးရအဖြဲ့အၾကီးအကဲ၏ ပထမဆံုးအၾကီမ္ ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ ၂ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး
သမၼတ၊လႊ
တ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ ၊တိုင္းရင္းသားကို္ယ္စားလွယ္တို့ႏွင့္
ေတြ့ဆံုသြားမည္ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဖားကပ္စ္ဖရစ္ဂပ္ကေျပာသည္။
ဆြီဒင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား
လိုက္ပါလာမည္ဟုသိရသည္။ Copy From Popular Myanmar Facebook

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free