အတင္းၾကီး လုပ္ယူထားသလိုပဲ

ျဖစ္ႏုိင္မလား ဒီကေလးေတြက ဒီမိုကေရစီဆိုတာကို နားလည္မလား။ အန္တီစုကို ဘာလို႔ ေထာက္ခံရသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုေရာ သိလုိ႔လား။ ၾကံ႕ခုိင္ေရးကို ျပည္သူေတြ ညာေနသလို NLD ကိုလဲ ျပည္သူေတြ ညာေနတာပါပဲ။ အက်င့္ပါေနျပီကုိး။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free