ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနား အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့တာ ယခု တစ္ႀကိမ္နဲ႔ဆိုရင္ (၇) ႀကိမ္တုိင္တိုင္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ (၆) ႀကိမ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကင္တားနားက ဘက္လိုက္
ေၾကာင္း ေဝဖန္သံမ်ား ျမန္မာလူထုအၾကားမွာ သိသိသာသာ ၾကားလာရပါတယ္။ ရခိုင္အေရးအခင္း ျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ ကင္တားနား ေရာက္ရွိလာရာ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို မေတြ႕ဘဲ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္သာသီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခ်ိန္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္လူထုကို လူဆိုးလူမိုက္မ်ားအျဖစ္ တစ္ဖက္သက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤါလီဟု မသံုးႏႈံးဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။

ကင္တားနားရဲ႕ ဘက္လိုက္မႈေတြကို ေဒသခံရခိုင္တုိင္းရင္းသားေတြက ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရသူေတြ ျဖစ္လို႔ အသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အကူအညီေတြ လာတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ ရခိုင္ဒုကၡသည္ မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ကင္တားနားရဲ႕ ဘက္လိုက္မႈေတြကို သိရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားဟာ ကုလ NGO ေတြ က ေထာက္ပံ့တဲ့ အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါးေတြကို ေတာင္ မယူေတာ့ဘဲ အငတ္ခံၾကရတဲ့အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ရခိုင္ျပည္ နယ္ ဟာ ျပည္မႀကီးနဲ႔ သြား၊ လာရတာ အလြန္ခက္ခဲၿပီး ရခိုင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာလည္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔သာ ရပ္တည္ေနထိုင္ၾကရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ဒဏ္ကို လည္း အမ်ားဆံုးခံစားရသူမ်ားျဖစ္ေပမယ့္ ရခိုင္တုိင္းရင္သားတို႔ စိတ္မပ်က္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အခုေနာက္ဆံုး ဘဂၤါလီ ဒဏ္ကို အႏွစ္ႏွစ္အလလ သည္းခံခဲ့ၿပီး လံုးဝမခံ စားႏိုင္ေတာ့လို႔ ပြင့္အန္ထြက္လာၾကတာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနား ကေတာ့ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လစ္လ်ဴရွဳထားပါတယ္။မသီတာေတြး ကို မုဒိန္းက်င့္ၿပီး အသတ္ခံရ မႈ၊ စစ္ေတြတကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရမႈမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာဖို႔ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း
မရွိပါဘူး။ ဘဂၤါလီမ်ား ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း အခ်င္းခ်င္း မုဒိန္းက်င့္ေနမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ရွိေနတာကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳေနခဲ့ပါတယ္။

ကင္တားနား အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံထဲက ဘဂၤလီဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဘဝကိုတုိင္းတာခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻေပၚက မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံအသီသီးက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးေနတာကိုေတာ့ ၎ နဲ႔ မသက္ဆုိင္သကဲ့သို႔ တစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။
ျမန္မာနိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္လုပ္ေနတဲ့ ကင္တားနားဟာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ သမိုင္း နဲ႔ ဥပေဒ ကိုေတာ့ ေလးစား ဖို႔လိုပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလတြင္ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္မွာ ကင္တားနားမွ ဘဂၤါလီ မ်ားကို ျမန္မာတုိင္းရင္း သားအျဖစ္လက္ခံဖို႔ အစိုးရကို ဖိအားေပးလာရံုမွ်မက ၁၉၈၂ ျမန္မာနုိင္ငံသား ဥပေဒ ကိုပါ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေျပာလာ ရာ ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုး ေဒသအမ်က္ ေခ်ာင္းခ်ာင္းထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ ဒုကၡသည္မ်ား ကို ကုသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးမွခြင့္ျပဳလွ်င္ တတိယနုိင္ငံမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ အစိုးရကို ဖိအားေပးလို႔မရခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ ဘက္ကို ကင္တားနား လွည့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္ သို႔သြားေရာက္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌနဲ႔ ေကာ္မတီ (၁၂) ခုက ဥကၠဌ ေတြနဲ႔ ေတြ႔ခ်ိန္မွာ ကင္တားနားမွ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ တုိက္တြန္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ မွ ကင္တားနား အစား အျခား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦး ေျပာင္းခန္႔ဖို႔အထိ ေတာင္းဆိုမႈကို ေၾကညာခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကင္တား နား မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလး မထားဘဲ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာဟု မသံုးရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္းေတာတြင္ အဆမတန္ လူဦးေရေပါက္ပြားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံေတြ ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို ကင္တားနား မွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လံုးဝမရွိတဲ့အျပင္ ကုလလက္ေအာက္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ INGO မ်ားက ခိုးဝင္ လာတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ားကို တစ္ဖက္သက္ ကူညီေနၾကေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္အခ်င္းခ်င္းပင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံေန ေၾကာင္း၊ ၈၂ နုိင္ငံသားဥ ပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုျခင္းက နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ရာေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္ တြင္ျပႆနာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဇစ္ျမစ္ကို မသိဘဲ တစ္ဖက္သက္ အျမင္နဲ႔ ဖိအားေပးေျပာဆိုေနသျဖင့္ သမာသမတ္က်သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေျပာင္းလဲ တာဝန္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


 

ကိုဇာဂနာ ၊ ကိုကိုႀကီး တို႔ပါဝင္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ စနစ္တက် အခ်ိန္ယူ ေလ့လာစံုစမ္းၿပီးေနာက္ ရလဒ္မ်ားနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၃ ေမလ တြင္ ကင္တားနားက အဆိုပါ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရလဒ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ကင္တားနား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား (၄င္းအဆုိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား) သည္ အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသျဖင္႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ႔သည္ဟု ဆုိထားၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား လြတ္လပ္စြာသြားလာ ခြင္႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားကာ ဘဂၤါလီမ်ား နုိင္ငံသားျဖစ္ေရးအတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နုိင္ငံသားဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ရမည္ဆုိေသာမွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ဘဂၤါလီေခါင္းေ ဆာင္
ေဒါက္ တာ ထြန္းေအာင္ ကုိ လႊတ္ေပးရမည္ဆုိေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

လူသားခ်င္းစာနာဖုိ႔ နဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔ ပါးစပ္က မခ်ေသာ္လည္း မိတၳီလာတြင္ ဦးေသာဘိတ ရက္ရက္စက္စက္ အသက္ခံရမႈ၊ လားရႈိးတြင္ မေအးဝင္း ဓာတ္ဆီေလာင္းမီးရႈိ႕ခံရခ်ိန္၊ မေလးရွားမွ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ လူနည္းစုအၾကမ္း ဖက္ခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့ ကင္တားနား ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။ ကင္တားနား၏ သိသိ သာသာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ေနာက္ပိုင္း ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ဆႏၵျပ မႈမ်ား အၿမဲလိုလို ႀကံဳခံ့ရပါတယ္။ မႏၱေလးတြင္ ဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းနဲ႔ ကင္တားနားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UN ရံုးေရွ႕တြင္လည္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ယခု ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္လ ခရီးစဥ္တြင္လည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕အဝင္ကတည္းက ဆႏၵျပေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္တားနားအေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ၿပီး ရခိုင္မ်ားကိုဖိႏွိပ္ၿပီး ဘဂၤလီမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္မႈကလည္း ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရးျဖစ္ပါတယ္။

ကင္တားနား အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ အေထာက္ပံ့ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရကို အတုိက္ အခံလုပ္လို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ UN ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ မူဝါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္သက္ ဘက္လိုက္ ကာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ၿပီး ဘဂၤါလီကို ႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္တာဝန္မွာ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြသာမကဘဲ ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုးမွာ တာဝန္ရွိ ပါတယ္။ ကင္တားနားအစား အျခား သမာသမတ္က်သူ တစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္ အေရးနဲ႔ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာသူတစ္ဦး ေျပာင္းလဲခန္႔ထားေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုၾကရန္နဲ႔ ကင္တားနားကို ေရာက္ေလရာ အရပ္မွာ ဆႏၵျပၾကဖို႔ လိုၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တုိက္ တြန္းေရးသား လိုက္ရပါတယ္။
 Copy from
www.MyanmarExpress.net
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free