ျပည္ပႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ျမန္မာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခံယူလိုျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိလာသည့္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ စိစစ္ေပးေနရမႈမွာ ၁၀ မႈခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ ျမန္မာသံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယင္းကို ျပန္လည္စစ္ေဆးကာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးျခင္းရွိ မရွိ အစရွိသည္ျဖင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးမွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ၁၀ မႈခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “သမၼတႀကီး ဖိတ္ေခၚၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ဒီလိုမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလို႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ စိစစ္ခုိင္းတာ ၁၀ မႈေလာက္ရွိပါၿပီ။ စိစစ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္တုိင္ေရးသား ခံဝန္ခ်က္ေတြထဲမွာ ပါတဲ့အတုိင္း ဟုတ္ မဟုတ္၊ အရင္သူတို႔ေျပာတဲ့ လိပ္စာမွာ တကယ္ေနထိုင္မႈရွိ မရွိဆိုတာေတြ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ အတည္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ျပန္တင္ရပါတယ္။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ သမၼတ႐ုံးကို ဆက္တင္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္တဲ့အတုိင္းပါပဲ” ဟု ယင္းက ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခံယူခြင့္ရရွိခဲ့သူမ်ား ရွိပါကလည္း ယင္းတို႔ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈေပၚ မူတည္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ “အရင္တုန္းက တျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူေတြကို ျပန္ေလွ်ာက္ခြင့္ လံုးဝမေပးခဲ့ပါဘူး။ အခုမွ ျပန္လာပါ၊ လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ သမၼတႀကီးေၾကာင့္သာ ဒါကို ျပန္လုပ္ေပးတယ္ ထင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲပဲ ဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာ ျပန္လက္ခံႏုိင္တယ္ ဆိုတာလဲပါေတာ့ ဒီ ၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရပဲ လုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါမယ္” ဟု ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးက ယင္း၏အျမင္ကို ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခံယူလိုသည့္ သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးမႈကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာၿဖစ္ပါသည္။
 
 Myanmar Express
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free