သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္း  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးေစလိုုေၾကာင္း ယေန႔ Central Hotel တြင္က်င္းပသည့္  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ NGO မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အဆုိပါအခ်က္ ၃ ခ်က္မွာ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိေသးသည့္ အခ်က္၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး တႏွစ္က်ပ္ ၁ သိန္းကို ၅ ႏွစ္စာ တႀကိမ္ထည္းေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းမွ တဆင့္ေနျပည္ေတာ္အထိ သြားရျခင္းႏွင့္ တေနရာႏွင့္ တေနရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မတူကြဲျပားေနသည့္ အခ်က္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားကို  Local Resource Center (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔) ဟု ေခၚဆိုသည့္ အဖြဲ႕မွ  “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း”  ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို္၀င္ဘာလမွစ၍ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕က ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္ခန္႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ ယခုေကာက္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕၏  ဒါရုိက္တာ ေဒၚနီလာၿမိဳင္က “ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာလက္ရွိ ကိုယ့္ဗိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႔ေတြေပါ့ ေသြးလွဴတဲ့အဖြဲ႔တုိ႔ ကိုယ့္ဟာကုိယ္စာလုိက္သင္ေနတဲ့အဖြဲ႔ ေတြေပါ့၊ အဲဒီလိုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်တဲ့လမ္းညႊန္မႈမရွိဘူး။ အခုတခ်ိဳ႕ေန ရာေတြမွာအာဏာပိုင္ေတြက အဲဒီအဖြဲ႔ေတြ လည္းမွတ္ပံုတင္ဖုိ႔လုိ္တယ္ လို႔ေျပာတယ္” ဟု ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကူညီသည့္အဖြဲ႕မ်ားလည္း အခက္အခဲ ႀကံဳရႏိုင္ပုံကို ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။


ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္သူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး က “အရင္ဆံုး ကိုယ္တုိင္ခံ၀န္ခ်က္ကို ေတြ႔လုိက္ေတာ့ NGO အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဥကၠ႒ တာ၀န္မွအပ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးမွမလုပ္ပါ ဆုိတာေတြ႔ပါတယ္ ဒီစကားရပ္ကက်ယ္၀န္းပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ ႏုိင္ငံေရးလုိ႔ေျပာရင္ ဘယ္လုိ ႏုိင္ငံေရးမွမလုပ္ပါဆုိတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္တပုိဒ္က ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ပါပါတယ္ ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလက္ရွိ တည္ဆဲအစိုးရရဲ႕ဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္လုိရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲလုိ႔ လာၿပီးေလ့လာတဲ့သူ အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို စိတ္ပ်က္စရာ အေျခအေနနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္” ဟုဆုိသည္။

လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ၍ လုပ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြေၾကးျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔နီတိသင္တန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ား အေနျဖင့္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ရန္ လုိအပ္သည့္လမ္းညႊန္မထားသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ အားလံုးနွင့္ အက်ံဳး၀င္သည့္ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တရပ္ ခ်ေပးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

ုယခု သတ္မွတ္လုိက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ား တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္္၍ မႏၱေလး အေျခစိုက္ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီမႈ အသင္းမွ ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၀၁ ခုနွစ္က မွတ္ပံုတင္ေၾကးက က်ပ္တစ္ရာ သတ္မွတ္တယ္ အခုေခတ္အေျခအေနအရဆုိရင္ေတာ့ က်ပ္တစ္ေသာင္းေလာက္က အမ်ား လုပ္သာကိုင္သာမယ့္ ပမာဏျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ ေနာက္မွတ္ပံုတင္ေၾကးက တႏွစ္တခါထမ္းေဆာင္ျခင္းဟာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

အစိုးရသစ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတရား၀င္မွတ္ပံုတင္္သည့္ ဥပေဒမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒကိုအေျခခံထားသည္ဟု သိရသည္။

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွတ္ပံုပင္ျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေနာက္ဆံုးထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ မထားေသာ္လည္း ဦး၀င္းျမင့္က ၎တုိ႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားလာေရာက္အသိေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ တလအတြင္း လုပ္ရမည္ဟု ဆုိေၾကာင္းေျပာသည္။        ။အထက္ပါအႀကံဳျပဳခ်က္ ၃  ခ်က္ကိုေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ အဆုိပါဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး႒ာ နတို႔အား ယခုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေ၀ငွသြားမည္ဟုဆိုသည္။       ။
Copy From Yangon Press International
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ေကအိုင္ေအ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေမလအတြင္း မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ေရႊလီ-မန္စံ ၂၃၀ ေကဗြီမဟာဓာတ္အားလိုင္းရွိ တာ၀ါတိုင္ ေလးခု ႏွင့္ နမ့္ခမ္း-မူဆယ္ ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းရွိ တာ၀ါတိုင္ တစ္ခု တို႔တြင္ တာ၀ါတိုင္ ေလးခု ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ျပီး စီးျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂ )လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီး ဌာန၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိ...ရသည္။

တာ၀ါတိုင္ အမွတ္ ၇၃၊၂၀၆၊၂၀၈ ႏွင့္ ကြန္ကရစ္တိုင္ အမွတ္ ၂၄၉ တု႔ိအား ေမ ၂၅၊၂၆ႏွင့္၂၇ ရက္ေန႔မ်ား တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး တာ၀ါတိုင္အမွတ္ ၂၀၇ ျပင္ဆင္ျပီးစီးမႈ ေျခာက္ဆယ္ရာ ခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ မိုင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ တာ၀ါတိုင္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀မႈ ၂၄နာရီ ျဖတ္ေတာက္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕တြင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားအား
အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ျဖင့္ ေပးေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ပိုင္း မံုရြာ၊ မႏၱေလး၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တို႔တြင္ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္

Copy From The Voice
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိး သားႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၀တၱရားေႏွာင့္ ယွက္မႈျဖင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပ
ါ တီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္အပါအ ၀င္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေျခာက္ဦး ကို ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ...္ ငန္း၀န္ထမ္းမ်ားက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာက တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေျခာက္ဦးတုိ႔သည္ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ ညတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္ လမ္း၊ ေနျပည္ေတာ္လမ္းရွိ လမ္း ဆံုတိုးဂိတ္မွ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ ခံမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္အထက္ အဆင့္ရွိ ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား ထိခုိက္ေျပာဆုိ ျခင္းအျပင္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္း မ်ားကိုလည္း ေစာ္ကားေျပာဆုိ သြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
တုိးဂိတ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လမ္းတံတားအင္ ဂ်င္နီယာဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက လမ္းအသံုးျပဳခ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျပာဆိုခံရေသာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသို႔ ျပစ္မႈ ႀကီးအမွတ္-၁၁၆၅^၂၀၁၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါ တီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္ကလည္း ဥပေဒမဲ့ တစ္ဖက္သတ္ တရားစြဲ ဆိုခံေနရေၾကာင္း အျဖစ္မွန္သိရွိ ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။
ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ-၁၈၆ ျဖင့္ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္အား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လခ် မွတ္ရန္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး ေမလ ၁ ရက္တြင္အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

Copy From 7day New
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊကို အတုံးအခဲလိုက္ ေတြ႔ရွိရာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္မိုင္ (၃၀) အကြာခန္႔ရွိ ေရႊေတာကြက္ရပ္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီခန္႔မွ စတင္၍ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိရန္ အလုပ္သမား ဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲမွ ဦးေဆာင္ လႈ...ပ္ရွားသူ ရမည္းသင္း ေဒသခံ ဦးသက္လြယ္က ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။

"သိၾကားမင္း ဆင္းတားေတာင္ မရဘူး” ဟု ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲကို အတည္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဦးသက္လြယ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားႀကီးပြား တိုးတက္ေရး ကုမၸဏီက ရမည္းသင္း ေရႊေတာကြက္ရပ္ကို တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ရမည္းသင္း ေဒသခံ ေရႊအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ကုမၸဏီတို႔ (၅) ႏွစ္ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ယင္းကုမၸဏီမွ ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ရမည္းသင္း ေဒသခံ ေရႊအလုပ္သမားမ်ားကို အဆိုပါ ေရႊေတာကြက္ရပ္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မျပဳေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ရမည္းသင္း ေရႊေတာကြက္ရပ္ကို အမွီျပဳေနေသာ ရမည္းသင္း ေဒသခံ လူဦးေရ ငါးသိန္းခန္႔သည္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီႏွင့္ မိုးရာသီတြင္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္လိုသည့္ ရမည္းသင္း ေဒသခံ ၅ သိန္းခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ေသာင္းဂဏန္း ေလာက္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ဦးသက္လြယ္က ဆိုသည္။

အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲကို ေအာက္ခံ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ စတင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ စီတန္း လွည့္လည္မည္ ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ကလည္း ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ေရာက္ျပီ ဟု ဗီြႏိုင္းမ်ား ကိုင္ကာ ပါဝင္ လွဳပ္ရွားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ရမည္းသင္း ၿမိဳ ့နယ္ႏွင့္ မုိင္ ၃၀ အကြာ ေရႊေတာတြင္ ေမလ (၂၈) ရက္ေန႔ အလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရမည္းသင္း ခရိုင္ရဲစခန္းသို ့ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိဘဲ အဆင္ေျပစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္းကို ရမည္းသင္းၿမိဳ ့ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲ အတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အထက္ျမန္မာျပည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႏွင့္ ကူညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ ့မွ အထက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ (၂) ဦးေအးသိန္းက ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားႀကီးပြား တိုးတက္ေရး ကုမၸဏီသည္ ယခင္အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ား ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ငါးပုဇြန္မ်ားကို ေစ်းေကာင္းရေအာင္ တေျပးညီ ေရာင္းမည္ ဟုဆိုကာ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္သည္ ဟုလည္း ေရလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕၏ စြပ္စြဲျခင္း ခံရဖူးသည္။

Copy From The Voice
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔တုိ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ၿပီးေနာက္ KNU တပ္မဟာ ၃ အေျခစိုက္ရာ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးခဲ...့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ၾကမည့္ အမ်ဳိးသား ၃၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး တုိ႔ကို မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနရပ္ ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထုိင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ တရားဝင္ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခရီးသြားလာခြင့္တုိ႔ အတြက္ မွတ္ပုံတင္ ရရွိေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးရန္ အတြက္မူ မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္ ဇယားမ်ား ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ကိုသာ ထုတ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသည္။

ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထူးထူးေလး ကလည္း ေနရပ္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ား အတြက္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mr.Jonas Gahr Store က ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာငါးသန္း ကူညီမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Copy From The Voice
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ယေန႔ညေန ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ TG-306 ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာရန္ ရွိၿပီး ၎ႏွင္႔အတူ NLD ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕လိုက္ပါရန္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ လက္မွတ...္ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိ ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႔ည ကိုးနာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ သုဝဏၰဘူမိ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလဆိပ္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ အစီအစဥ္ တစံုတရာ မရွိဟု သိရွိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမလ ၃၀ ရက္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စတင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ မယ္လ ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ ေလ့လာရန္ ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘန္ေကာက္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိမည္ ဟု ဘန္ေကာက္မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

Copy From The Voice
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုကိုေက်ာ္ ႏွင့္ဇနီးတို႔ မဲစာရင္းတြင္မပါရွိသျဖင့္ မဲမေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

“သမၼတၾကီးရဲ့ ကုိယ္ေရးအရာရွိနဲ႔ ဇနီးက မဲမေပးရပဲ သားျဖစ္သူသာ မဲစာရင္းပါခဲ့လုိ႔ မဲေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ” ဟု အဆုိပါစည္းေ၀းပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းထုိက္ဦး က YPI သို႔ေျပာသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေျပာျပရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ကုိကုိေက်ာ္ အား “ဘာလုိ့မဲေပးလုိ႔ မရတာလဲလုိ့” ေမးခဲ့ရာ ကုိယ္ေရးအရာရွိက “၎ႏွင့္ဇနီးသည္တို႔ မဲစာရင္းတြင္မပါဘဲ သားျဖစ္သူသာ မဲစာရင္းမွာပါသည့္ အတြက္ မဲမေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု” ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကုိေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလို အျဖစ္အပ်က္မ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့၍  လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲစာရင္းမ်ား မွွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း  ေဒါက္တာ သန္းထိုက္ဦးက ေျပာျပသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၏သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ျပည္သူအမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရည့္ အခက္အခဲျဖစ္သည့္ မဲစာရင္း  နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အဓိက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ မဲစာရင္းေၾကညာသည့္ကာလ ေနာက္က်ျခင္း၊ သတ္မွတ္ရက္ တပါတ္တာအတြင္း မဲစာရင္းတြင္ မပါသူအမ်ားအျပားကို သန္းေကာင္စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ယူလာခဲ့လ်င္ မဲေပးခြင့္ေပးမည္ဟု ေအာက္ေျခ အဆင့္ေကာ္မရွင္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း၊  မဲေပးသည့္ ေန႔တြင္ယူေဆာင္လာသည့္အခါ မဲ ေပးခြင့္မရခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အႏွံ႔အျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။        ။

Copy From YPI
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု ေနာင္ပါတ္ေက်းရြာမွ အသက္(၆၀)ႏွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကုိ ေမလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕ ေျမခံတပ္ရင္း ခမရ ၄၂၄ တပ္သားတစ္ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုလလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေန ၄း၃၀ နာရီက အသက္ ၆၀ အရြယ္ရွိအမ်ိဳးသမီးသည္ ရြာနေဘး  ျခံကြက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္ ခမရ ၄၂၄ မွ တပ္သား ထန္ျမတ္ခုိင္ အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ျပဳက်င့္ခံရသူက YPI သို႔ေျပာသည္။

၎က “အဖြားကုိေရခ်ိဳးလုိ႔ရတဲ့ ေနရာကုိ ေမးတယ္ ျပီးေတာ့ စစ္သားက ဆင္းသြားလုိက္တယ္၊  အဖြားကသူသြားျပီထင္တာ၊  ထင္လဲမထင္ထားဘူး အလုပ္ပဲဆက္လုပ္တယ္ ခဏေတာ့ ဆတ္ခနဲ အဖြားအေနာက္ဘက္ကေန ဖက္ျပီး တြန္းလဲွတယ္” ဟု ၎က အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ေျပာျပသည္။

“အဖြားက အရမ္းေၾကာက္ေတာ့ နပန္းလုံးတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာတာေတာင ္မသိေတာ့ဘူး အဖြားက ေမွာက္လ်က္ စစ္သားက အေပၚက၊ သူ႔ရဲ႕ငယ္ပါကုိ အဖြားက ဆြဲျပီးညွစ္တယ္ ျပီးေတာ့ သူက လြယ္အိတ္ထဲကေန ဓါးထုတ္ျပီး  အေပၚကေန အဖြားကုိထုိးခ်တယ္” ဟု၎အမ်ိဳးသမီးက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

ယင္း တပ္သားမွာ အမ်ိဳးသမီး၏ နဖူးမွ ေသြးထြက္သြားခါမွ ထြက္ေျပးသြားသည္ ဟု ၎ကေျပာျပသည္။   ေခါင္းတြင္ေသြးထြက္လွ်က္အိမ္ျပန္ျပီး ျဖစ္စဥ္ကုိ သားသမီးမ်ားအား ေျပာျပသည့္အခါတြင္ ရြာသူၾကီးႏွင့္ တျခားတပ္သားမ်ားက ထန္ျမတ္ခိုင္ကို လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ၎က ဓါးျဖင့္ျပန္လည္ခုခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆသူ ထန္ျမတ္ခုိင္မွာ မလြတ္ေျမာက္နုိင္ေတာ့မွန္းသိသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိဓားျဖင့္ ဟန္ေဆာင္ထုိးျပီး ပစ္လဲသည့္ေနာက္တြင္ ဖမ္းဆီးနုိင္ခဲ့သည္ ဟု႐ြာသားမ်ားကေျပာသည္။

အႏုိင္က်င့္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးအား ရြာသားမ်ားကဆီဆုိင္ျမိဳ႕ျပည္႔သူ႔ေဆးရုံသုိ႔ ညေန ၇း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ တပ္သား ထန္ျမတ္ခုိင္ကိုလည္း ရြာသားမ်ားက ဆီဆုိင္ျမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရုံကုိပုိ႕ရာ ေနာက္ေန႔နက္တြင္ တပ္ရင္းက ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားၿပီး  ယခုေအာင္ပန္း ကုတင္ ခုႏွစ္ရာ ေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူေနသည္ဟု သိရသည္။

ကာယကံရွင္အမ်ိဳးသမီးက ယခုအျဖစ္အပ်က္ကို ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခြန္လွသိန္းတုိ႔ကုိတုိင္ၾကားထားသည္ဟု YPI သို႔ေျပာသည္။ စစ္တပ္မွ ေဆးကုသစရိတ္ က်ပ္ေငြတစ္သိန္းခြဲေပးသည္ဟုသိရသည္။

“ အဖြားလည္း တရားမရင္ဆုိင္ေတာ့ပါဘူး ရင္ဆုိင္ရင္ ေငြလည္းမရွိဘူး အလုပ္လည္းပ်က္အုံးမယ္ အဲေတာ့ေရွ႕ေရးအတြက္ေတြးျပီး ဒီလုိပဲေက်ေအးေပးရတယ္” ဟု၎က ေျပာသည္။

ေနာင္ပတ္ေက်းရြာသည္ ဆီဆုိင္ျမဳိ႕မွ ငါးမုိင္ခန္႔တြင္ကြာေ၀းသည္။ အမဲေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္၍ စစ္တပ္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ အျမဲရွိသည့္ ေက်းရြာတရြာျဖစ္သည္။       ။


Copy From YPI
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
သူ႔အမည္က ျမန္မာလို တတိယေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ သမီးဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ကခ်င္
နာမည္ 'ရြယ္ေအာင္'။ အမည္က ေအာင္ျမင္ေသာသမီးဟုဆုိေသာ္လည္း သူမ လူ႔ဘ၀ စေရာက္ လာေသာ

၁၉ရက္ေျမာက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္မႈ၊ေကာင္းမြန္မႈ တစ္ခုမွ်မႀကံဳရေသး။
ရြယ္ေအာင္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉ရက္(ေမ ၅)ရက္က လိုင္ဇာရွိ ၀ယ္က်ဳိင္းစစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းတြ
င္

ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ပန္းေဆာင္ရြာ ဇာတိမိခင္မႏူးေတာင္က သူေလးကို ဒုကၡ...သည္စခန္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္စြာေမြး
ဖြားခဲ့သည္။ အသက္၂၄ႏွစ္အရြယ္ မႏူးေတာင္၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္သား၊ သမီးစုစု ေပါင္း မိသားစု၀င္ေလးဦးတုိ႔

စခန္းေရာက္လာစဥ္က ရြယ္ေအာင္မပါေသး။ သူတုိ႔မိသားစုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္

ႏွင့္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားစတင္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁

ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ရန္ ဇာတိ ေျမမွ ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္၏။ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ KIA အၾကား

တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြယ္ေအာင္မွာ ၀ယ္က်ဳိင္းစစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ပါမွ သူမမိခင္၀မ္း၌

သေႏၶတည္၍ စစ္ပြဲကာလမွာပင္ လူ႔ေလာကေရာက္လာသူကေလးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္

ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးႏုိင္ငံ၊ အာဆီယံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ က်န္ရွိေသးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ

ႏုိင္ငံ၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ရွိဒုကၡသည္စခန္းတြင္မွ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္

လူျဖစ္လာ သူေလးပင္။
မိခင္၀မ္းက ထြက္ခါစ နီတာရဲေလး ရြယ္ေအာင္ကေတာ့ ပတ္ ၀န္းက်င္

ဘာျဖစ္ေနသည္ကိုလံုး၀မသိ။ မိခင္ေက်ာေပၚတြင္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနသည္။ ေမြးကင္းစ

သူ႔မ်က္ႏွာေပၚ၀ယ္ ယားနာကြက္လုိလို၊ မိတ္ဖုမ်ားလိုလို အပိန္႔ကြက္အခ်ဳိ႕ထေနေသာ္လည္း သူ႔မ်က္ႏွာမွာ

ျဖဴစင္ အျပစ္ကင္းေနသည္။
တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO)

လက္ေအာက္ရွိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ားၾကား စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

ေမြးဖြား၍ လူ႔ေလာက ေရာက္လာေသာ ကေလးငယ္စုစုေပါင္း ေမ ၂၂ရက္အထိ ၁ç၀၀၄ဦးရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းအားလံုးတြင္ ေမလ ၂၂ရက္အထိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အနည္းဆံုး

၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဒြဲပီဆက ေျပာသည္။

စစ္ပြဲမ်ားၾကား စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မိဘမ်ားက စခန္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ၁ç၀၀၄ဦးကို

ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္ေဘးဒုကၡသည္အားလံုး မိမိဇာတိေျမျပန္လိုေသာ္လည္း တုိက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ မျပန္ႏိုင္။
'ရြာကို ျပန္ေတာ့ျပန္ခ်င္တယ္။ မျပန္ရဲဘူးေၾကာက္တယ္'ဟု အသက္ ၃၀ ႏွစ္အရြယ္

တုန္ဖူယန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တြန္ခုန္းရြာဇာတိသူ မမုိင္ဆန္ကဖြင့္ဟသည္။ မမုိင္ဆန္သည္လည္း မႏူးေတာင္ကဲ့သို႔

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေရာက္မွ ကေလးတစ္ဦးဖြားျမင္၍ သားသမီးငါးဦးရွိသည္။
သံုးလအရြယ္သာရွိေသာ သူမ၏ အငယ္ဆံုးသား ေဇာ္ကန္ေအာန္အတြက္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈ

မ်ားစြာမရွိဘဲ သားအလတ္ႏွင့္ သမီးအလတ္ တုိ႔အတြက္ အဓိကပူပန္ေနသည္။
'ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ ရမွာဆုိေတာ့ ပုိက္ဆံမရွိလုိ႔စိတ္ပူတယ္။ သူတုိ႔ကို

ေက်ာင္းထားရေတာ့မွာ'ဟု မမုိင္ဆန္ကေျပာသည္။ အသက္ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ သမီးအႀကီးဆံုးမွာ အဘြားျဖစ္သူ ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေန၍ စိတ္ မပူရေသာ္လည္း ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္သားႏွင့္ေလးႏွစ္အရြယ္သမီး
တို႔ကိုေက်ာင္းထားရန္ သူမ ပူပန္ေနျခင္းျဖစ္၏။ သံုးလသား ေဇာ္ကန္ေအာန္ ကေတာ့ မိခင္၏ ပူပန္မႈမ်ား

ဘာမွ်မသိ။ မိခင္ရင္ခြင္၌ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေမာက်ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားေဒသ အားလံုးရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအစုိးရသစ္၏

ေျပာင္းလဲျခင္းေလျပည္တြင္ မိမိတို႔ရပ္ရြာ ေက်ာင္းမ်ား၌ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္စြာပညာသင္ယူႏုိင္ခ်ိန္တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကမူ ထုိသို႔ မဟုတ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား တြင္

ပညာေရးကိုျဖစ္သလိုသင္ယူေနၾကရသည္။ ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္(၂၀၁၁-၁၂)ကပင္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေက်ာင္းသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသား ၁ç၅၀၀ေက်ာ္မွာမူ

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရွိ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္ ေနာက္က်၍ ပညာသင္ယူခြင့္ တစ္ႏွစ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။
ထုိအေရအတြက္မွာ KIO လက္ေအာက္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား မွ အေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး

အစိုးရတပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား မပါ၀င္ေသးေပ။ ထို႔
ေၾကာင့္ ဇြန္ ၁ ရက္ စမည့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ တြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေက်ာင္း သားအေရအတြက္

တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ မိဘက စိတ္မခ်၍ေက်ာင္းမတက္ခုိင္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေသာ

စစ္ေဘးဒုကၡ သည္ေက်ာင္းသားမွာလည္း ယခင္ထက္တုိးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဒြဲပီဆကေျပာသည္။
အရွိန္ျမင့္လာေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရအတြက္ မ်ားလာသည့္နည္းတူ

ဒုကၡသည္မ်ားစြာတြင္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ဆက္တုိက္

တုိးေန၍ ၎င္းတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္စေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားလည္း

အထူးလိုအပ္ေနသည္။ ၾကမ္းတမ္း ေသာ မိုးရာသီကိုေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ခုိင္ခံ့ေသာေက်ာင္းအေဆာက္

အအံု၊ စာသင္ခံု၊ စားပြဲစသည္တုိ႔လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသားမ်ားအေရး

ကူညီေနသူမ်ားကဆုိသည္။
'သား၊ သမီးေတြကို ပညာတတ္ေစခ်င္တယ္'ရြယ္ေအာင္၏ မိခင္ မႏူးေတာင္က

သူမ၏ဆႏၵကိုဖြင့္ဟသည္။ ကုိယ္တုိင္ ေတာထဲတြင္ ေတာင္ ယာလုပ္ေနရသူျဖစ္၍ သားသမီးမ်ားကို

ပညာတတ္ေစခ်င္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဒုကၡမ်ားထပ္မေတြ႕ရန္ သူမ ဆႏၵရွိေနသည္။ ေဇာ္ကန္ေအာန္မိခင္ မမုိင္

ဆန္ကလည္း အလားတူ ဆႏၵပင္ရွိေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အားလံုး

ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေသာဆုမွာတူညီေနသည္။
'ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ရေအာင္၊ အိမ္ကိုအျမန္ ျပန္
ႏုိင္ေအာင္ ေန႔တုိင္းဆုေတာင္းတယ္'ဟု မႏူးေတာင္က သူမ ေတာင္း ေသာဆုကိုေျပာသည္။
'စစ္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးျမန္ျမန္ရေအာင္ဆုေတာင္း

တယ္'မမုိင္ဆန္ကလည္းဖြင့္ဟသည္။
အသက္ ၅၉ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚေကာ့ဖန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္တစ္၀န္း လံုးရွိ

တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းဆုေတာင္းေပးေစလိုေနသည္။
'လူမ်ဳိးလည္း မခြဲျခားပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာေနတဲ့ျပည္သူ
အားလံုး တုိင္းရင္းသားအားလံုးက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ၀ုိင္း ဆုေတာင္းေပးေစခ်င္တယ္။

အရမ္းဒုကၡေရာက္တယ္' ဂ်ယမ္းစခန္းမွ ေဒၚေကာ့ဖန္ က အားကိုးတႀကီးေျပာသည္။ ေျပာေနရင္းမွ

သူမပါးျပင္ေပၚရွိ မ်က္ရည္ပူ မ်ား က်ဆင္းေနသည္။
သို႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့္ ေကအိုင္အုိၾကား ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူရာမွ ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပြဲမ်ား

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုး၍ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ၎င္းတုိ႔ ေတာင္းေသာဆုမ်ားျပည့္မည္ မသိႏုိင္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ေမ၁ရက္တြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္

လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ေပၚေပါက္လာၿပီး သံုးရက္အၾကာ လူ႔ေလာက ေရာက္လာေသာ ရြယ္ ေအာင္တစ္ေယာက္

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ဇာတိရြာ ျပန္ႏုိင္ မည္ မသိ။ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလျပည္ႏွင့္

ထိေတြ႕ခြင့္ရမည္ မသိ။ ။

Copy From 7day new
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေန ေသာစစ္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးရန္ႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရရွိရန္

ကြၽန္ေတာ္ ယခု ေဆာင္းပါးကို ေရးသားပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ ရဲ၀ံ့လွေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လ်င္
ျမန္စြာကူးေျပာင္းေနခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလျပည္မ်ား ႏုိင္ငံေဒသ အမ်ားစု၌ တုိက္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္န...ယ္မွာေတာ့ ျခားနား စြာ စစ္ေရးအရွိန္မ်ား ျမင့္တက္ ေနသည္။
'KIA တပ္သားေတြ က်ဆံုး သလို အရပ္သားေတြ ဒုကၡေရာက္ တာလည္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တစ္

ဖက္မွာလည္း အစုိးရတပ္သား ေတြကလည္း ႏုိင္ငံသားေတြပဲ။ အားလံုးက ႏုိင္ငံသားေတြပဲ'

ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရး ဖြဲ႕(KIO)ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး လနန္က အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တို႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္

ေပးေသာေျပာစကားျဖစ္၏။
တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား ေျမ စာပင္မ်ားျဖစ္ရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡ

သည္မ်ားထဲက အသက္ ၁၁ႏွစ္ အရြယ္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသူ ဂ်ီးဆန္႔ က သူမ၏ဆႏၵကို ေအာက္ပါအ

တုိင္းဖြင့္ဟသည္။
'သမီးတို႔ကေတာ့ ဒီကခ်င္ ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အၿမဲဆုေတာင္းတယ္'
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး ေနရ၍ ယမန္ႏွစ္က သူမေက်ာင္း မတက္ခဲ့ရ။ ယခုႏွစ္တြင္ေတာ့

လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန သည္။

တတိယတန္းေက်ာင္းသူ သူမ အလိုခ်င္ဆံုးဆႏၵက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအျမန္ရၿပီး သူမဇာတိ ေပ်ာ္လ်ံရြာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း တက္ခြင့္ရရန္ျဖစ္၏။
ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လ ၉ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစုိးရႏွင့္ KIA ၾကား ျဖစ္ပြားေသာတုိက္ပြဲ မ်ားမွာ

တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရန္ ေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးဘဲ စစ္ေရးအရွိန္မ်ားသာ ျမင့္တက္ေနသည္။ ထုိစစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ ေဆာင္မႈ ကမၻာ့စံျပေမာ္ဒယ္ပင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု

ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ခ်ီးက်ဴးရ ေသာျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ေသာ ျပည္တြင္းစစ္က်န္ရွိေနေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေနျပန္သည္။
ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာ ဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္းသစ္ မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပိုမုိရွင္သန္လာသည္။
အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ ေသာင္းတုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ရာ အဖြဲ႕ ၁၀
ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအပါ အ၀င္ ပဏာမအဆင့္ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕တြင္ သေဘာ တူညီခ်က္မရေသးေသာ ေနာက္

ဆံုးအဖြဲ႕ ဳႈဗ ႏွင့္တြင္မူ တျဖည္း ျဖည္း စစ္ေရးအရွိန္မ်ားပါ ျမင့္ တက္လာသည္။ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၄ရက္မွ

၂၀၁၁ ဇြန္လဆန္း အထိ ၁၇ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏုိင္ခဲ့ၿပီးမွ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၆၀ တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဳႈဥ မွာ ၁၉၆၁ တြင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ ဳႈဗ

ကို တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုိယ္ ပုိင္ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္အတြက္

အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမွာ စစ္ ေရးျဖင့္

ေျဖရွင္း၍မရသည့္အ တြက္ အစုိးရႏွင့္ ဳႈဗ တုိ႔မွာ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ အပစ္

အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အစုိးရႏွင့္ ဳႈဥ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိကာလတြင္ ဳႈဥ က အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳး

ပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အထမေျမာက္ ခဲ့ဟု ဳႈဥ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္းကဆုိသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ၂၀၀၉ ဧၿပီလကုန္တြင္ ဳႈဗ ကို နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အသြင္ေျပာင္း
ရန္အစုိးရကေဆာင္ရြက္သည္ တြင္ ဳႈဗ က သေဘာမတူခဲ့။ အပစ္ အခတ္ရပ္ထားမႈ အဆံုးသတ္ရ ေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး ႏွစ္ဖက္ အဆင္မေျပရာမွ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ တာခ်ီလိတ္အနီးရွိ ဆက္ဆံေရး႐ံုး KIA စခန္းအား အစုိးရတပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္
တုိက္ခိုက္ရာမွ စတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။
တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ သံုးပတ္ခန႔္ အလိုတြင္ (ဇြန္ ၉ မွ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၁

အထိ)တုိက္ပြဲေပါင္း ၁ç၄၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကမၻာ့အ ဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး စေသာ က႑မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ားက

ႏုိင္ငံအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက မိမိတို႔၏ ေတာင္း

ဆုိခ်က္မ်ားကို အေလွ်ာ့မေပး သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အႀကိမ္ေရမ်ားလာေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့။
'တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး မၾကာေသးခင္ကေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလး ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပ

ခ်င္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိတဲ့ လက္နက္ကုိင္တုိင္း ရင္းသားလူငယ္ေတြကေျပာၾက တယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း လက္ပ္ေတာ့ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကုိင္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့စကားျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္

တကယ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ အခုိင္အမာသႏိၷ႒ာန္ခ်ထား ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရ

လက္ထက္မွာ ဒီလို မယံုမရဲျဖစ္ေန တဲ့ စုိးရြံ႕မႈေတြ မေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ေအာင္ ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါဟာ

ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ရဲ႕ခံယူခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားေတြခံစား ေနၾကရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ရာေတြ၊ စူးနစ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အိပ္မက္ေတြ အားလံုး ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးအတြက္ သမုိင္းေပးတာ ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္}}ဟု

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ မတ္လ ၁ရက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာ ၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္း တုိင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ နည္းပရိယာယ္မရွိဘဲ ပင္လံုစိတ္ ဓာတ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သမၼတကဆုိသည္။
သို႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့့္ ေကအုိင္အုိအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ မႈမ်ားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အေျပာ ထက္မ်ားစြာခက္ခဲသည္။ ကုလအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပစေသာႏုိင္ငံ မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ ပြားေနေသာ ပဋိပကၡကုိ ႏုိင္ငံ ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရကုိ တြန္းအားေပးေနေသာ္လည္း ယခု ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏုိင္ေသး။
'ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ကို မိမိကုိယ္ကိုခုခံကာ ကြယ္႐ံုက လြဲၿပီး ထုိးစစ္ဆင္တုိက္
ခုိက္မႈေတြမလုပ္ဖုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးတဲ့အေနအထားမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈေတြ မရပ္
ေသးတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ လက္ေအာက္
ခံတပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားၿပီးလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အမိန္႔နဲ႔
ၫႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ လက္ညိႇဳးထုိး အျပစ္တင္႐ံုနဲ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ေတြရပ္စဲသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈေတြရပ္စဲ ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲၾကမယ္ဆုိ တဲ့ ခုိင္မာတဲ့အာမခံခ်က္၊ ကတိ က၀တ္ေတြ အျပန္အလွန္ထားရွိ ဖုိ႔လိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရနဲ႔

ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕တာ၀န္လည္း ျဖစ္ပါတယ္' ဟု သမၼတက ကခ်င္

ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။
အစုိးရက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

အဆင့္သံုးဆင့္ကိုလည္း သမၼတ ကရွင္းျပခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၿပီး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ အပါ အ၀င္ အျခားအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္မွာ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရန္၊ တစ္ခု

တည္းေသာလက္နက္ကုိင္တပ္မ ေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေရးညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္စေသာ အေရးႀကီး

ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ျဖစ္သည္။
တတိယအဆင့္မွာ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီ မ်ား၊ အမတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္

အားစုမ်ားႏွင့္ ဏသူငအငခေူ ဏူေပနမ အားလံုး လႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထာ၀ရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟုဆုိ သည္။
ေကအုိင္အုိ ဘက္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ၁၇ႏွစ္တုိင္ အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး
မႈ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့၍ ယခုတစ္ဖန္ အပစ္အခတ္ရပ္ရန္ထက္ ႏုိင္ငံ ေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ဦးစြာေျဖရွင္းလိုေနသည္။
'မလိုခ်င္တဲ့ အနိ႒ာ႐ံုေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ႔က အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ

မဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ႏုိင္ငံ ေရးျပႆနာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ရဲ႕ အစြန္အဖ်ားျဖစ္တဲ့ လက္နက္

ကုိင္ျပႆနာကိုပဲ ေျဖရွင္းရမယ့္ အစား အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္း မလဲဆုိတာ

အေရးႀကီးတာပါ'ဟု ဦးလနန္ကလည္းဆုိသည္။
ထုိအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႕မတုိးႏုိင္ ျခင္း၏အဓိကျဖစ္သည္။ အစိုးရ က

အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရး အရေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လိုသည္။ေကအုိင္အုိက ႏုိင္ငံေရးေဆြး
ေႏြးမႈကိုျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ အပစ္အခတ္မွာ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္သြားမည္ဟုယံုၾကည္ေနသည္။ထုိ႔အတြက္
ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပထမဦးစြာ အပစ္ရပ္ရန္ထက္ တပ္မ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္လိုသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆင္မေျပသည့္အျပင္ တိုက္ပြဲ မ်ားက မရပ္မနားျဖစ္ေနသည့္အ တြက္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္သြား သည္။

က်န္ေဒသမ်ားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေနခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ မ်ားမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ပါက ၾကမ္းတမ္းလွေသာမုိးရာသီကို မလံုမၿခံဳကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ၌ပင္ျဖတ္သန္းရလိမ့္မည္။ လက္ ရွိမွာပင္

စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ အကူ အညီမ်ားစြာလိုအပ္ေနသည္။
ရွည္ၾကာလာသည့္ တိုက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေက်ထိ

ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ ဖက္ အမုန္းအာဃာတမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာသည္။ ထုိအေျခအ ေနမ်ားက

လူမ်ဳိးေရးအသြင္ ေဆာင္လာမည္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူအားလံုးက ပူပန္ေန ၾကရပါၿပီ။ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း

တုိက္ေနေသာစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္၍ အားလံုး႐ံႈးေသာစစ္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦး

ကေျပာသည္။
'လူမ်ဳိးလည္း မခြဲျခားပါဘူး။ အခုက ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားခ်င္းျဖစ္ တဲ့စစ္ပြဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

တစ္၀န္းမွာေနတဲ့ ျပည္သူအားလံုး တုိင္းရင္းသားအားလံုးက ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြက္ ၀ုိင္းဆုေတာင္း
ေပးေစခ်င္တယ္။ အရမ္းဒုကၡေရာက္ တယ္'ဟု ဂ်ရန္းစခန္းမွ ေဒၚေကာ့ ဖန္က ဆုိ႔နင့္စြာဖြင့္ဟသည္။ ေျပာ ရင္း အသက္၅၉ႏွစ္အရြယ္ သူမ ပါးျပင္ေပၚ၌ မ်က္ရည္မ်ား လိမ့္ဆင္းလာသည္။
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာ ဂ်ရန္းကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ လုပ္အားေပး

ေနေသာ အသက္ ၃၉ႏွစ္အရြယ္ ကိုေနာ္ဂ်ာက စခန္းတြင္ ေနခဲ့ရ ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ ထိခိုက္ရဆံုး

အခုိက္အတန္႔ကုိ ျပန္ ေျပာသည္။
'စစ္ပြဲဆုိတာ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသမွာမဆုိ ျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ အဓိကခံစားရတာက ျပည္သူလူ ထုပဲ။

ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ေတြ၊ အခါ ႀကီးရက္ႀကီးေတြမွာ ကုိယ့္ရပ္ ကိုယ့္ရြာမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ

စခန္းမွာ လုပ္ရတာ ကိုျမင္တဲ့အခါ အရမ္းစိတ္ထိခုိက္ တယ္}}။
ယခုျပႆနာကို အျမန္ဆံုး ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းဖိ႔ုလိုၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေရးရာ

ႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ေဒၚဒြဲဘူက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ယခုအခါ လႊတ္ ေတာ္ရွိလာသည့္အတြက္ တိုင္း ရင္းသားေရးရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း သူမကဆုိသည္။
'တုိင္းရင္းသားအေရးကို ေသခ်ာေပါက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ တယ္။

အရင္က လႊတ္ေတာ္မ ရွိဘူး။ အခု လႊတ္ေတာ္ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲမရွိ ဘဲနဲ႔

လုပ္ေပးႏုိင္ေနၿပီ'ဟု ေဒၚဒြဲ ဘူကေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအုိင္အုိအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္း က႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ၎င္းကေျပာ သည္။ အစုိးရတပ္မေတာ္ကလည္း ျပည္သူလူထုကို ငဲ့ညႇာဖုိ႔လိုေၾကာင္းလည္း ၎င္းကတုိက္တြန္းသည္။
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိး တက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ယခုပဋိပကၡအ
တြက္ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုအႀကံ ျပဳသည္။ ေကအုိင္ေအအပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လွ်င္ တပ္မေတာ္သားအားလံုး ကို ဗမာလူမ်ဳိးဟု ထင္ျမင္ေန သည္။ အမွန္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါ၀င္၍ လူမ်ဳိးေရးအရ ခြဲမျမင္ ရန္ အေရးႀကီးၿပီး၊ အစိုးရတပ္
မေတာ္ကလည္း မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ပါေစ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားအ
ခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနရသည္ဟု အမွန္ျမင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက လူမ်ဳိးေရးအျမင္မ်ား မရွိရန္လိုသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ႏွစ္ဖက္ စလံုးက သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ဒုကၡမေရာက္ ေစရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္လုိေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအး ေမာင္ကအႀကံျပဳသည္။
'အစုိးရက သေဘာထား ႀကီးဖုိ႔လိုတယ္။ အစိုးရမလုပ္ႏုိင္ ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ေပး

သင့္တယ္'ဟု ၎င္းကဆက္ေျပာ သည္။ သမၼတ၏အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 'သမၼတအေန

နဲ႔လည္း အမိန္႔ကို ေအာက္ေျခ အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သမၼတႀကီးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္'ဟု

ေဒါက္တာေအးေမာင္က သူ၏ အျမင္ကိုေျပာသည္။
'ဘယ္သူမွေတာ့ မတုိက္ခ်င္ ဘူး။ ျမစ္ႀကီးနားမေရာက္တာ လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ'ဟု ေက

အုိင္ေအမွ အရာရွိတစ္ဦးကလည္း တစ္ႏုိင္ငံတည္းသားခ်င္း သေဘာ ထားကြဲလြဲရာမွ မတုိက္ခ်င္ဘဲ တုိက္
ေနရေသာ စစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့စဥ္အခါက ႏွစ္ဖက္တပ္မေတာ္ သားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ ခင္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိလည္း အမွတ္တရ ျပန္ေျပာျပ
သည္။

Copy From 7days news
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
အေျခခံလုပ္ခလစာ တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္က အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု ၂ ရံုမွာ အလုပ္ရွင္က လိုက္ေလ်ာတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ေျပလည္မႈရသြားၿပီလို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။
RFA
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လိႈင္သာယာစက္မႈဇံုရွိ စပယ္ပြင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမမ်ား ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေနစဥ္။
အဲဒီလို ျပႆနာေျပလည္သြားတဲ့ စက္ရံုေတြက တရုတ္အမ်ိဳးသားပိုင္ ပုလဲနဲ႔ စပယ္ပြင့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ အလုပ္သမားေတြဘက္က ကူညီေနတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က မမာမာဦးက ေျပာပါတယ္။
"ပုလဲ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံရယ္၊ စပယ္ပြင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံရယ္ အဲဒီ စက္ရုံ ႏွစ္ရုံကုိ ပုိင္တာက တရုတ္ သူေဌးမတစ္ေယာက္ထဲပဲ။ သူပုိင္တဲ့ စက္ရုံ ၂ ရုံစလုံးကုိ အရင္ရက္က ကေလးမေလးေတြက ပုိက္ဆံတုိးေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ သူက ေျပလည္ေအာင္ညွိႏွဳိင္းေပးလုိက္ျပီ။ အေျခခံလစာက မတူဘူး။ အနိမ့္ဆုံးက ရွစ္ေထာင္။ အမ်ားဆုံးက တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္။ အခု ႏွစ္ေသာင္းစီေပါ့ေနာ္။ ရွစ္ေထာင္သမားကုိလည္း တုိးေပးတယ္။ တစ္သာင္း ႏွစ္ေထာင္သမားကုိလည္း တုိးေပးလုိက္တယ္။"
ပုလဲနဲ႔ စပယ္ပြင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ စလို႔ ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၿပီး အခုေျပလည္သြားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အျခားစက္ရံုေတြမွာေတာ့ ဒီေန႔အထိ ေျပလည္မႈ မရေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနမင္းေအာင္စက္ရံု အလုပ္သမားေတြ အတြက္ကိုလည္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕က ကိုေအာင္သူက စက္ရံုတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ဒီေန႔ သြားေရာက္ ညွိႏိႈင္းေနတယ္လို႕ မမာမာဦးက ေျပာပါတယ္။
အလုပ္သမား ၂၅ ဦး အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းတကာက Crown သံမဏိစက္ရံုမွာ ေျပလည္မႈ မရေသးဘူးလို႔ ၾကားရတဲ့အျပင္ အဲဒီစက္ရံုကို သြားရာလမ္းက ဆိုက္ကယ္ကယ္ရီေတြ၊ အငွားယာဥ္ေတြကို ကန္႔သတ္ထားလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္စတင္ခဲ့ကာ ယခုလအတြင္း တၿပိင္နက္ထဲဆိုသလိုျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ စက္ရံု အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အလႈပ္သမား လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုသို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရွ႕ေနဦးေ႒းက ေျပာသည္။

“အခု တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ စက္ရံုတရံုခ်င္း အလုပ္သမား ဆႏၵျပေနတာေတြဟာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈတခုကို ဦးတည္ေနတယ္” ဟု ဦးေ႒းက YPI သို႔ေျပာသည္။

လုပ္ခလစာတိုးေပးေရးကို အဓိကထား... ေတာင္းဆိုသည့္ စက္ရံုအလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ား ယခုလအတြင္း ရုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုေလာေလာဆယ္ စက္ရံု ၉ ရံု တၿပိဳင္နက္ထဲ လုပ္ခလစာတိုးရရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပလွ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ယခုလဆန္းတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ ဟိုက္မို ဆံပင္တုစက္ရံု အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမွ စတင္ကာ ဂရင္းရြိဳင္ရယ္ အရက္ပုလင္းသြတ္စက္ရုံ၊ စံပယ္ပြင့္ ၊ ပုလဲ ၊ ေနမင္းေအာင္ ၊ YJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတို႔သို႔ ကူးစက္သြားၿပီးေနာက္ ယခင္သီတင္းပတ္ကုန္တြင္ ေငြကံ့ေကာ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္ရွိ သံမဏိ စက္ရံု၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ္ဂ်ီအီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ား အထိ လုပ္ခေတာင္းဆိုေရး ဆႏၵျပလွ်က္ရွိၾကသည္။

ယင္းတို႔အနက္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံုတရံုႏွင့္ ေျမာင္းတကာ သံမဏိစက္ရံုတို႔မွ အလုပ္သမားတခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈမ်ားအထိ စတင္ျဖစ္ပြားလာေနသည္။
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ ခက္ခဲရျခင္း၏ အဓိက အားနည္းခ်က္တခုမွာ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေ႒းက ေထာက္ျပသည္။

ယခုလပိုင္းအတြင္း လုပ္ခလစာတိုးေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္အခါ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး႒ာနမွ အရာရွိမ်ားက အနိမ့္ဆံုး အလုပ္သမား သတ္မွတ္ခ်က္မရွိသည့္အခ်က္ကို လက္ညွိဳးထိုး ေနသည့္အတြက္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဆႏၵျပေနသည့္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ္ဂ်ီအီးအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမ မဆုျမတ္ႏိုင္က “ ကၽြန္မတို႔ လက္ရွိ အေျခခံလစာ ၆ ေထာင္ကို ၁၅၀၀၀ ေတာင္းတာ မရပါဘူး၊ အဲဒီေနာက္ ညွိေပးတဲ့ လူႀကီးေတြက နည္းနည္းေလ်ာ့ပါဦးဆိုလို႔ ၁၀၀၀၀ ထိ ကၽြန္မတို႔ေလ်ာ့ေပးခဲ့တယ္၊ ဒါလည္း မလိုက္ေလ်ာဘူး” ဟု အလုပ္ရွင္က မလိုက္ေလ်ာသည့္ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။

မၾကာေသးမီက အလုပ္သမား ျဖန္ေျဖေရး ဥပေဒထြက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒက လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အလုပ္သမား လစာတိုးေပးေရး ေတာင္းဆိုမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဦးေ႒းက “တေန႔ ၈နာရီအလုပ္လုပ္တာကို တရက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေတာင္ မေပးႏိုင္တာက လတ္တေလာ အခက္အခဲ မေျပလည္ႏိုင္တာပဲ” ဟု အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အေျခခံလစာ တေန႔ က်ပ္ ၁၀၀၀ ကို တိုးမေပးႏိုင္သည့္ အျဖစ္ကို ေထာက္ျပသည္။

၎က ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ အမ်ိဳးသားေရး အသြင္ေဆာင္လာၿပီး အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္၊ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအား သည္းခံဖို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ။


Copy From YPI


Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
မိုးစရြာေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကိစၥ မၾကာမီ ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အၾကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က ယေန႕ ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႔ ရုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"သက္ဆိုင္ရာက အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္။ အၿမန္ဆံုးၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္။ မိုးရြာတာနဲ႕ Voltage ထုတ္နိုင္တဲ့ Power တက္လာၿပီ။ မိုးမရြာရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က Run လို႕မရဘူး။ ေရနဲ႕ Run ရတာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေရမရွိရင္ ဘာမွ မၿဖစ္ဘူး။ မိုးက အခုဆိုေတာ္ေတာ္ စရြာေနၿပီ။ မၾကာမီ ေၿပလည္သြားမွာပါ။" ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က ယေန႔(ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔) ၿပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။
"ဂ်ပန္မွာ Nuclear Facility ေတြ ၿပတ္သြားတယ္။ အဲ့ဒါန႔ဲ ေၾကာက္လန္႕ၿပီး Nuclear Plant ေတြအကုန္ပိတ္တယ္။ အခု စက္ရံု ၄၀ မွာ ႏွစ္ခုပဲ က်န္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္မွာ မီးမပ်က္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿပည္သူက ၿခိဳးၿခံေခြ်တာတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေစတနာနဲ႕ ေၿပာခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႕ကလည္း ဖေယာင္းတိုင္ေတြကို ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ထြန္းၿပီး မီးေလးပိတ္ထားလိုက္ၾကပါ။ အားလံုးအဆင္ေၿပသြားပါလိမ့္မယ္။"ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က ယေန႔(ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔) ၿပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လက္ရိွ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအပါအ၀င္ နယ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က "ဆႏၵျပတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥသည္ ျပည္သူေတြရဲက ဆႏၵကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ေဖာ္ျပတာ ထံုးစံပဲ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အတိုင္းအတာအတိုင္း ဆႏၵျပလို႔ ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားတာက မတ္တပ္ရပ္ လမ္းေလွ်ာက္ျပီး ဆႏၵျပရင္ ရတယ္။ ထိုင္လို႔ရိွရင္ ဆြဲတာပဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ပန္းျခံထဲမွာ ထိုင္ျပီး ဆႏၵျပလို႔ ျပန္ထြက္လာရင္ ဆြဲတာပဲ။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္" ဟု ယေန႔(ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔)တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"တစ္ကယ္တမ္းေၿပာရရင္ ဥပေဒကထြက္ၿပီး နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးဘူး။ တစ္ကယ္လို႕ ဆႏၵၿပခ်င္တယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတာင္းရမယ္။" ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က ယေန႔(ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔) ၿပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႔ ဦးကိုကိုလိႈင္ အပါအ၀င္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ႏွင့္ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
Copy From Eleven Media
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲအား အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္၌ စတင္ဖြင့္လႇစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း စတင္ဖြင့္လႇစ္မည္ဟု သတင္းရရႇိပါသည္။

လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲအား ဖြင့္လႇစ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ဖြင့္လႇစ္မည့္ရက္ အတိအက်၊ ဖြင့္လႇစ္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မည္သို႔ ကူညီေပးမည္ဆိုသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲအား စီမံခန္႔ခြဲမည့္အဖြဲ႔မႇ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု လည္း သိရႇိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲအား စီမံခန္႔ခြဲမည့္အဖြဲ႔မႇ ခြင့္ျပဳသည္ႏႇင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးမည့္အေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လႇစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက ''သတင္းကေတာ့ ထုတ္ျပန္ေပးမႇာပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သတင္းအေသးစိတ္ကို Communication Officer က ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ မီဒီယာေတြကိုပါ ရႇင္းလင္းသြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္'' ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးခြဲအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာ့ထိပ္တန္းဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ Standard Chartered ဘဏ္ႏႇင့္ ဂ်ပန္ဘဏ္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ႀကီးမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္မႇ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ခဲြဖြင့္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္႐ုံးခဲြ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အသုိင္းအ၀ုိင္းထံမႇ သတင္းရရႇိပါသည္။

ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရထားေသာ ျမန္မာဘဏ္မ်ား အေမရိကန္ႏႇင့္ အီးယူႏုုိင္ငံမ်ားမႇ ဘဏ္မ်ားႏႇင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္းျခင္း၊ တိုက်ဳိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လာေရာက္ဖြင့္လႇစ္ရန္အတြက္ ေနျပည္ ေတာ္၌ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ေရးထုိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရႇိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
copy from Eleven Media
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္ေရး ဖေယာင္းတိုင္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ို ပုသိမ္ၿမိဳ႕လ...ည္း ပါ၀င္လာကာ ယေန႔ ည ၇ နာရီ တြင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ရွိ တုိင္းေဒသၾကီး လွ်ပ္စစ္ရံုးေရွ႕မွ စတင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚလိုက္ၾကသည္။

ည ၇နာရီခန္႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဖေယာင္းတိုင္ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္သူ ကိုေဇာ္မိုး၊ ကိုေက်ာ႔ေမာင္၊ ကိုနုိင္ၾကီး တုိ႔ႏွင္႔အတူစုစုေပါင္း လူ ၂၀ ၀န္းက်င္ေရာက္ရွိလာၿပီး ဖေယာင္းတိုင္ စတင္ထြန္းညွိကာ ေျမႏုလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္းမွ တဆင့္ ေရႊမုေ႒ာ ဘုရားသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့ၾကသည္။
ဘုရားသို႔ေရာက္ရွိသည့္အခါ လူပရိတ္သတ္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ထိ ရွိလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

ရံုးအနီးရွိ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္သား တဦးက “ညေန ၆ နာရီေလာက္က တည္းက အဲ႔ဒီရံုးေရွ႕ကုိ ရဲကားေတြ ေရာက္လာတယ္၊ ေနာက္ေတာ႔ လူေတြက ဟိုတစ္စုဒီတစ္စုနဲ႔ေတြ႔ရတယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည္႔အ၀ ရခ်င္တာေတာ့ ျပည္သူတုိင္းရဲ႕ဆႏၵပါ၊ကၽြန္ေတာ္လည္းပါ၀င္ခ်င္ေပမယ္႔ ရဲေတြလည္းရွိေတာ႔ မထြက္ရဲဘူး’ ဟုေျပာသည္။

ဦးေဆာင္သူ တဦးျဖစ္သည့္ ကုိေက်ာ႔ေမာင္က ‘လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတြရင္ထဲမွာခံစား ေနရတာေတြကို သမၼတၾကီးသိေအာင္ ပုသိမ္က လူထုကိုယ္စားထုတ္ေဖာ္ခဲ႔တာပါ’ ဟု YPI သို႔ေျပာသည္။

ပုသိမ္ျမိဳ႕ခံတခ်ိဳ႕ကလည္း မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ခ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေကာက္ခံေနျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင္႔ ယေန႔တေန႔လံုး မီးမလာပဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်ိန္မွ သာၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမႈးဦးစိန္ေအာင္က ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ႔ အခက္အခဲေတြၾကားက ျပည္သူေတြ မီးရေအာင္ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါတယ္’ ဟုေျပာသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ လိုက္ပါသူမ်ားမွာ မည္သည္႔ပိုစတာမွမကိုင္ပဲ၊ ေအာ္ဟစ္ဆူညံျခင္း လက္ခုပ္တီးျခင္းမိ်ဳးမ်ား မျပဳလုပ္ပဲ ေရႊမုေ႒ာ ဘုရားသို႔သြားေရာက္ကာ အဂၤါေထာင္႔၌ ဖေယာင္းတုိင္မီး ပူေဇာ္ၾကျပီး ေတာင္ဘက္မုခ္မွပင္ ျပန္လည္ဆင္းသက္ လူစုခြဲခဲ့ၾကသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္ေရး ဖေယာင္းတိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္မွ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားျခင္း ဆုိသည့္ ပန္ၾကားခ်က္တေစာင္ကို ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပျခင္း၊ ျပည္ပမွ မီးစက္ႀကီးမ်ား မွာယူထားေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္းကြဲမႈေၾကာင့္ ၿပိဳလဲသြားသည့္ ေရႊလီ-မန္ဆန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္း တာ၀ါတိုင္မ်ားကို ၀န္ထမ္း ရာေက်ာ္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားေဖၚျပသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ။
Copy From YPI.You can also another photo at https://www.facebook.com/#!/ygnpressRead more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ `ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အစဥ္အလာ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ျပည္သူသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ´ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုလိႈင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႕က ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းလမ္းရ်ိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႕႐ံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာသည္ ဦးျမင့္က ယင္း၏ ပုဂၢလိကဆႏၵအေလ်ာက္သာ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သိရွိျခင္းလည္းမရွိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သေဘာထား တစ္စံုတစ္ရာ ထင္ဟပ္ျခင္းလည္းမရွိ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
`သေဘာထားဆႏၵေတြ ထင္ဟပ္ထားျခင္းမရွိဘူးဆုိလို႔ ဆရာဦးျမင့္ေျပာတဲ့ဟာေတြ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက လက္မခံ ဘူး၊ ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး´ဟု ဦးကိုကိုလိႈင္က ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။
ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေရးအႀကံေပးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုလိႈင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစစ္ေအးႏွင့္ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾက သည္။


7day မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကိုေမလ ၂၄ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႐ိုက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားကာ ေျခာက္ဦးအား အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပုိ႔လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဖမ္းဆီးသြားသူမ်ားထဲမွ ကိုေက်ာ္ေဆြ၊ ကုိ၀င္းႏုိင္ႏွင့္ မဂၽြန္အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားေလးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးတို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းေျခာက္ဦးအား ျပည္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပုိ႔လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
`ဆႏၵျပတဲ့လူက ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ တိုင္း႐ံုးေရွ႕မွာ၊ ျပည္ရဲမွဴးက စၿပီး တားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚအတက္မွာ ေရွ႕ကလူေတြကို ႐ုိက္ၿပီးဖမ္းတာ၊ ကို၀င္းႏုိင္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခံရတယ္´ဟု ျပည္ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

`႐ံုးတင္မယ္လို႔ေျပာတယ္၊ အခုေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးက ဦးျမင့္ေအးနဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ညိုေနၾကတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေထာင္နားမွာ ေရာက္ေနၾကတယ္´ဟု ျပည္အက်ဥ္းေထာင္အနီးတြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပတ္ေက်ာ္မွစ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခာက္နာရီသာရသျဖင့္ ေမလ ၂၂ရက္ ညမွစ၍ ေဒသခံမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
`လူေနရပ္ကြက္သာ မီးမလာတာ၊ အရက္ခ်က္စက္႐ံုတို႔၊ ေရခဲစက္တုိ႔က်ေတာ့ တစ္ခါမွ မီးမပ်က္ဘူး´ဟု ျပည္ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ နည္းဥပေဒမထြက္ေသးသျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကို္စားလွယ္လည္းျဖစ္ ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းညြန္႔ ကေျပာသည္။

7day မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပို႔လႊတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္း ၀န္ထမ္း ၁၀ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း၀န္ထမ္း ၁၀၈ဦးျဖင့္ ျပဳျပင္ေနနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၂၀၆ ႏွင့္ ၂၀၇ တုိ႔အား ျဖန္႔ခြဲျပဳျပင္ခဲ့ရာ တာ၀ါတုိင္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ႀကိဳးထိန္းရန္ stay က်င္းတူးျခင္း၊ Earth Wire ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္း ေျမျပင္တြင္ ဖမ္းထိန္းျခင္း၊ တုိင္ေဟာင္းမွ ACSR ႀကိဳးႏွင့္ Earth Wire ႀကိဳး ျပဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး၊ တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၂၀၆ အား တာ၀ါတုိင္ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တာ၀ါတုိင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၂၀၇ အား တာ၀ါတုိင္ ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တာ၀ါတုိင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းေဟာင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနၿပီျဖစ္သည္။
တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၇၃ အားလည္း အျမန္ျပဳျပင္ႏုိင္ေရး နယ္ေျမခံလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိုႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

7day မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖေယာင္းတုိင္မီးျဖင့္ ဆႏၵျပသည့္ သရုပ္ေဖာ္ပုံစံ ျပန္လည္ ျပသခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသား ေလးဦးကို ခရီးသြားဗီဇာပါ အခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးဟုိတယ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္ တြင္ ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္းကာ လွ်ပ္စစ္မီးေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ရပ္ဆုိင္းအၿပီး တစ္ရက္ အၾကာ နန္းၿမိဳ႕က်ံဳးေဘး ၂၆လမ္းေပၚရွိ အေမရိကန္ Jefferson စာၾကည့္တိုက္ေရွ႕ တြင္ ေမလ ၂၄ ၌ ထုိသုိ႔ Performance သရုပ္ေဖာ္ျပကြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သည္ ယခုလတ္တေလာတြင္ မင္းကြန္းပန္းခ်ီျပခန္းအနီး သို႔ေရာက္ရွိေနျပီး ၄င္းတို႔ကုိ တာ၀န္ရွိသူ အာဏာပိုင္ မ်ားက လိုက္လံေခၚယူေနၾကေၾကာင္း မႏၱေလးရွိ The Voice Weekly သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

အဆိုပါႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ၂၅လမ္း၊ ၈၁x၈၂ လမ္းေပၚရွိ Royal Lake ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနသည္။


The Voice မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္ရွိ၊ ရန္ကုန္ Crown သံမဏိစက္ရံုမွ အလုပ္သမား၂၅ ဦးသည္ ၎တို႔၏ အေျခခံလစာ တိုးျမွင့္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္မွ စတင္ကာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းစက္ရံုမွ အလုပ္သမားညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ထက္ကေျပာသည္။

၎က “ အခု အစာအငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ့ ၂၅ ေယာက္က အျခားဆႏၵျပသူေတြနဲ႔မေရာဘဲ စက္ရံုေရွ႕မွာ သီးျခား ဆႏၵျပေနၾကတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အလုပ္ရွင္ဘက္က လိုက္ေလ်ာတဲ့အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ဆႏၵျပသြားမွာပါ ” ဟုေျပာသည္။

စက္ရံုရွိ အလုပ္သမား ၈၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အေျခခံလစာတိုးျမွင့္ေပးေရးအပါအ၀င္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကို ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အျခားအခ်က္မ်ားသာ လုိက္ေလ်ာခဲ့ၿပီး အေျခခံလစာတိုးျမွင့္ေပးေရးကို လိုက္ေလ်ာမႈမရွိသျဖင့္ ၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အစာငတ္ခံဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစက္ရံုမွအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္အားခအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၆၀ က်ပ္သာပံုမွန္ရရွိၿပီး ရက္မွန္ေၾကးအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ရရွိေၾကာင္း၊ အျခားခံစားခြင့္မ်ားမွာ စက္ရံု၏ အလုပ္ရရွိမႈေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ေန႔မ်ားတြင္ လုပ္အားခ ၉၀၀ မွ ၇၀၀၀ အထိရရွိတတ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သည့္ လမ်ားတြင္ တစ္လလံုးအတြက္ လစာ ၄၈၀၀ က်ပ္သာရရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ထိုက္ကေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ လုပ္အားခ ၁၆၀၀ က်ပ္ပံုမွန္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

စတင္ဆႏၵျပခဲ့စဥ္က အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး႒ာနမွ ဦးေစာႏိုင္တို႔ လာေရာက္ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္း၌ ညွိႏႈိင္းေပးမည့္သူမရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းျဖင့္ အာဏာရယူထားသည့္ အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခံလစာနည္းပါးမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမို အျဖစ္မ်ားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈ ၁၂ ၾကိမ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ကိုထိန္လင္းကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္လည္း  အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္က အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာေပးေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၆ ခုအား ျဖည့္စြက္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။        ။
ယခုလဆန္းက Hi-Mo ဆံပင္တုစက္ရံု မွ ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ား မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမားရံုးသို႔ လုပ္ခတိုးျမွင့္ေရး ေတာင္းဆိုမႈညွိႏိႈင္းေပးရန္ လာေရာက္ေတာင္းဆိုၾကစဥ္။


YPI မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ေျပာစရာမရွိဘူးဆိုတဲ့ သက္မြန္ျမင့္
သက္မြန္ျမင့္က ျပင္ဦးလြင္မွာ ရက္၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ဗီဒီယို၅ကား႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ကေလး တင့္ေအာင္ ႏွစ္၉ဝျပည့္ပြဲမွာ ျပဇာတ္ကဖို႔ အမီျပန္ေရာက္လာ ခဲ့တယ္လို႔   ေျပာပါတယ္။ ျပဇာတ္ကို ပထမဆုံးကျဖစ္တဲ့ သက္မြန္ျမင့္က တအားစိတ္လႈပ္ရွား ၿပီးေၾကာက္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ လက္ခံအားေပးလာတဲ့ေနာက္ ပိုင္းမွာ ပိုၿပီးႀကိဳးစားရသလို ပိုၿပီးထိန္းသိမ္းလာရတယ္လို႔ ဆိုလာတဲ့ သက္မြန္ျမင့္ က”အသစ္တုန္းက မတတ္တာေတြ၊ နားမလည္တာေတြကို ႀကိဳးစားရတယ္။   ေျပာ တာေတြကို သိေအာင္လုပ္ရတယ္။ ပရိသတ္လက္ခံလာေတာ့လည္း အားေပးရက်ဳိးနပ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရတယ္။ အသစ္တုန္းကေတာ့ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေပးတာေတြ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ လုပ္တတ္တာပဲဆိုၿပီး ရွိတယ္။ မတူဘူးေပါ့။ တခ်ဳိ႕ က်ေတာ့ ကိုယ့္ကို သိပ္မလိုခ်င္တာေတြလည္းရွိတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။ လူေတြ အေၾကာင္းပိုသိလာရတယ္။ ႐ိုက္လာရတာနဲ႔အမွ် ဒါ႐ိုက္တာလည္းပိုခိုင္းလာၾက တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကိုယ္ကလည္း တာဝန္ေက် ခ်င္ေတာ့ ပိုႀကိဳးစားတယ္။ ပိုပင္ပန္း တာေပါ့။ အတတ္ႏိုင္ ဆုံး ဇာတ္လမ္းေရြးၿပီး႐ိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြရွိ တယ္။ ရတဲ့အခြင့္အေရးကို အေကာင္းဆုံးလုပ္ပါ တယ္”လို႔ ေျပာျပပါတယ္။သက္မြန္ျမင့္ရဲ႕ လတ္တေလာ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပရိသတ္ေတြက စိတ္ဝင္စားေနတာေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးကို ေမး ၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့..”အမွန္ကေတာ့ ဒီအရြယ္ဆို ေျပာျပလို႔ရသင့္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာစရာမရွိေတာ့ခက္ ေနတာေလ။ အထင္ႀကီး သလို ျဖစ္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းပါတယ္” လို႔လည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Thet Mon Myint

Popular Myanmar မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
လက္ရွိလွ်ပ္စစ္မီး ခြဲေဝ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနမႈအား ၄င္းတို႔၏ ရွင္းျပေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိပါက ျပည္သူကေပးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခံယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိခ်ိန္ အလြန္နည္းပါးေနရာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မီးရရွိေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနရာ ေမ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႕က မီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားကာ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
”အဲဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြျဖစ္မွာစိုး လို႔ အခုလိုေခၚၿပီး ရွင္းတာပါ။ ဒါကို ျပည္သူကို ရွင္းျပေပးပါ။ ရွင္းျပတာမွ လက္မခံရင္ ျပည္သူကေပးတဲ့  အျပစ္ဒဏ္ခံယူဖို႔ပဲရွိပါတယ္” ဟု ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခရမ္းၿမိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ ေရးဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ ဦးတည္၍ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕ခံလူထုက ေမ ၂ဝ ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔က လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မႏၲေလးတိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖဲြ႕က ယင္းည ၉ နာရီ ေက်ာ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အေရးေပၚ စာ နယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလမွစတင္ ၍ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျဖတ္ေတာက္မႈရွိ ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ခံလူထုက လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီျပန္လည္ရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မႈအျဖစ္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ထြန္း၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကို မႏၲေလးတိုင္းလွ်ပ္စစ္က အေရးေပၚစာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္၍ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး မီးစက္ ၁၂ လံုးျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးေဒါက္တာဦးျမင့္ၾကဴ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
”မႏၲေလးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုမိုရရွိဖို႔အတြက္ ႐ံုးခ်ဳပ္ကို မီးစက္ေတြ မွာထားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႕အေနနဲ႔ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေပးစရာမရွိလို႕ကို မေပးတာပါ။ မီးရခ်င္ရင္ မိုးနတ္ မင္းႀကီးကိုသာ ဆုေတာင္းပါ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚေအးေအးမင္းက ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား နည္းပါးစြာရရွိမႈမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ႏုိင္မႈ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းေၾကာင့္ဟု သက္ဆိုင္ရာေဒသ အသီးသီးက ေျပာၾကားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမ ၁၉ ရက္ နံနက္ ပိုင္းကျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ေခတၱလံုးဝရပ္နားထားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရႊလီ-မန္စံ ဓာတ္အားေပး တာဝါတိုင္ကို အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
”ခင္ဗ်ားတို႔ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ အသိသာႀကီးပဲ။ ေရႊလီ-မန္ စံ ဓာတ္အားလိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစပ္မွာ ရွိတာ။ သိသာပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က လွ်ပ္စစ္တာဝါတိုင္အား ေဖာက္ခြဲသူ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။
”ၿမိဳ႕ျပင္နဲ႔ ေက်းရြာေတြအတြက္  ေန႔ခင္းပိုင္းကို လံုးဝဓာတ္အား မေပးေတာ့ပါဘူး။ ညေန ၅ နာရီကေန ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအထိ ေက်းရြာေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပင္ေတြကို မီး ေပးပါမယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးေပးေဝမႈ အေျခအေနကို ေျပာျပသည္။
ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေန႔ပိုင္း တစ္ေနကုန္လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ အလွည့္က်ဓာတ္အားေပး ခ်ိန္မ်ားတြင္ ရရွိမႈမရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ရရွိေသာၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမွာ ဓာတ္အားလြန္စြာ နည္းပါး၍ အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ လုပ္ေဆာင္မရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။
”မိုးလင္းလို႔ မိတၱဴဆိုင္ဖြင့္မယ္ လုပ္ေတာ့ မီးအားက ၈ဝ ပဲရွိတယ္။ မီးအားျမႇင့္စက္နဲ႔ေတာင္ တင္လို႔မရေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြကို ျပန္ခိုင္းလိုက္ရတယ္။ မိတၱဴကူးဖို႔ေတာင္ အဆင္မေျပဘူး။ ေရစက္ဖြင့္ဖို႔ဆို ေဝးပါေရာ”ဟု စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မိတၱဴဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ အမ်ားျပည္သူသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေဝမႈကို ေမ ၂၁ ရက္မွ စတင္၍ အုပ္စု ၄ အုပ္စုခြဲကာ တစ္အုပ္စုလွ်င္ ၆ နာရီၾကာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္၍ ၁၈ နာရီၾကာ ဓာတ္အားျဖန္႔ေဝ ေပးသြားမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ထို႔အျပင္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံု၌ ျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား အေမရိကန္ GE ကုမၸဏီမွ အခမဲ့ကူညီေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥမွာ ႏွစ္ပတ္အတြင္းခန္႔တြင္ ေျပလည္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကတိတစ္ခုအျဖစ္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
”သိၾကားမင္းအစိုးရလိုေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပည္သူကို မလုပ္ေပး ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ ျပည့္မီေအာင္လုပ္ပါမယ္” ဟု ထိုစဥ္က လွ်ပ္စစ္ မီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ေျပာၾကားၿပီး ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အၾကာ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ သံုးခြၿမိဳ႕၌ ရပ္ကြက္ ၁၂ ခုမွ လူ ၃ဝဝ ခန္႔က ၿမိဳ႕နယ္ EPC ႐ံုးေရွ႕ တြင္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကိုင္ကာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလ ၂ဝရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔ ညပုိင္းတုိ႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးနံေဘး၌ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈတြင္ လူတစ္ေသာင္းခန္႔ ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံတို႔က ေျပာသည္။ ယင္းေနာက္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔ တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕၌ ေထာင္ဂဏန္း ရွိေသာ လူထုက ဖေယာင္းတိုင္ မီးမ်ားထြန္း၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔  လွ်ပ္စစ္မီးအခ်ိန္ျပည့္ ျပန္လည္ရရွိေရး ဆင့္ကဲဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမ ၂၂ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ေပးေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူလူထုသို႔ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအား အုပ္စုသံုးစုခြဲ၍ ဓာတ္အားမွ်ေဝေပး ေနရေသာအေျခအေနကို နားလည္ေပးပါရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေခြၽတာစြာ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသလို မဂၢါဝပ္ ၂ဝဝ ထုတ္လုပ္ေပးေန သည့္ ေရႊလီဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ သြယ္တန္းထားေသာ ေရႊလီ – မန္စံ ၂၃ဝ ေကဗီဓာတ္အားတိုင္ ေလးတိုင္အား ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းမွ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေရႊလီ-မန္စံ မဟာဓာတ္ အားလိုင္းရွိ တာဝါတိုင္အမွတ္ ၇၃၊ ၂ဝ၆၊ ၂ဝ၇ ႏွင့္ ၂ဝ၈ တို႔အား ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တို႔တြင္ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
ထိုသို႔ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ေမ ၂၂ ရက္ည ၇ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး ဆူးေလ ဘုရားတြင္ လူ ၆ဝ ခန္႔က လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီရရွိေရး ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
”ေရဘူးေပါက္တာ မလုိခ်င္ပါဘူး။ ေရပါတာပဲ လုိခ်င္တယ္”ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဘးမွ ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈကုိ စတင္ၿပီး ဆူးေလဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္မွတက္၍ ေစတီေတာ္အား လက္ယာရစ္ပတ္၍ ဗုဒၶဟူးၿဂဳိဟ္တုိင္တြင္ မီးမ်ားထြန္းညႇိပူေဇာ္ၿပီး နာရီဝက္ၾကာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။
ေပၚျပဴလာနယူးစ္သတင္းအဖြဲ႕  ၏ သတင္းကို ကူးယူသည္။

Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၂၇)ရက္ ေန႔မွစတင္၍ေနျပည္ေတာ္ေကာင္ စီနယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပန္က  ေျပးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာက္ထိန္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ သားစဥ္ေျမးဆက္   အစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၏ ေနအိမ္ ၿခံ၀ိုင္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္ လုပ္ထားေသာေနအိမ္မ်ားအျဖစ္  သက္မွတ္ၿပီးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကဖယ္ရွားခိုင္း ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထို႔သုိ႔ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွား ခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာက္ ထိန္ေက်းရြာရွိ ေက်းရြာသူ/သား မ်ားက မိမိတို႔၏ ဘုိးဘြားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ (၁၉၈၅) ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဗိုလ္ ေတာက္ထိန္ကဆန္တစ္အိတ္ေငြ  (၁)က်ပ္ေပး၍  ရြာတည္ရန္ေခၚ ယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစတင္ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း  မိဘဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ အတူ လက္ပြန္း  တတီးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထုိင္ ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုလိုမ်ဳိး  ေနအိမ္မ်ားဖယ္ရွားထြက္ခြာခိုင္း သည့္အျဖစ္မ်ဳိး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္  တစ္ႀကိမ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္  အႀကီးအကဲမ်ားကိုတင္ျပသည့္ အခါ ရြာတည္ကတည္းကေနထုိင္  လာၾကသည့္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား   ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ေန ထိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေတာက္ထိန္ေက်းရြာရွိရြာသူ/ သားမ်ား၏ အိမ္ၿခံ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ယာေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်း ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆက္ဆက္မွ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား ေဆြမ်ဳိး  မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕၀င္တုိ႔၏ အမည္ မ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ အကြက္ ႐ိုက္ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ နဂိုမူ  လ အိမ္ႏွင့္ ၿခံ၀ိုင္းပိုင္ရွင္မ်ား တရားစြဲဆိုခံရသည့္အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေနရပါသည္ဟု ေဒသခံရြာ သားတစ္ဦးကေျပာျပပါသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာရွိ အိမ္ၿခံ၀ိုင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳမိန္႔မပါဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အလံေတြစိုက္ ၍ အိမ္ေတြဖ်က္ခိုင္းပါတယ္။ စာအမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ၿပီးမဖယ္ရွားေပး ပါက တရားစြဲမယ္လုိ႔လည္းေျပာပါ  တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်းရြာရွိ အိမ္ၿခံ၀ိုင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ဒီမွာေနသည့္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္ေနရာမွသြားေနစရာမရွိပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျမေနရာေျမ အစားမေပးသည့္အတြက္ ဖယ္ရွား ထြက္ခြာေပးရန္အခက္အခဲမ်ားရွိ ေနပါသည္””ဟု ေတာက္ထိန္ရြာသား   စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုး ကေျပာၾကားပါသည္။
““ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေတာ့ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ အကြက္ ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ လန-၃၉ခ်ေပးတယ္။ အကြက္လြတ္ေတြက်န္တယ္။ ေနာက္သက္တမ္းေျပာင္းလာေတာ့  အကြက္လြတ္ေတြက်န္တဲ့အတြက္  ထပ္ခ်ေပးတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ပဲခ် ေပးတာလို႔ထင္ပါတယ္။ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန  ခ်ိန္အတြင္း ေတာက္ထိန္ေက်း ရြာရွိအိမ္ၿခံ၀ိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားထြက္  ခြာေပးရန္ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားထားတာမရွိပါဘူး။ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ဖယ္ရွားထြက္ခြာ  ခိုင္းျခင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာက ယခုအခ်ိန္အထိ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ”” ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ဇမၺဴ သီရိၿမိဳ႕နယ္ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာ ရင္းဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္၀င္း က ေျပာပါသည္။
သတင္းအတည္ျပဳရန္အတြက္  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအား ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းခဲ့ ေပမယ့္ ေတြ႕ခြင့္ရမရွိပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအစည္းအေ၀သြားေနသည္  ဟုသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦး၀င္းေမာ္ကေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပန္က ေျပးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာက္ထိန္ေက်းရြာအတြင္းရွိ သားစဥ္ေျမဆက္အစဥ္အဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာသူ/သား  မ်ား၏ ေနအိမ္ၿခံ၀ိုင္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေနအိမ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဖယ္ရွားထြက္ခြာရန္ အေၾကာင္း ၾကားစာမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ေပးပို႔ထား ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

Hot news မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးေပၚ သေဘာထား
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၅/၂၀၁၂ )
ရက္စြဲ။           ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလ (၂၂)ရက္

၁။         ယခုအခါ ကခ်င္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔အၾကား အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး အေပၚအေျခခံ၍ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္  ျပင္းထန္လာလွ်က္ရွိသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ၾကားသိရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရ မေက်လည္မႈမ်ားကို  ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ေနေသာ္လည္း  ေျပလည္ျခင္း မရွိ။ ယေန႔တို္င္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သိန္းနွင့္ခ်ီေသာ အုိးအိမ္မဲ့၊ ခိုကုိးရာမဲ့၊ လူမႈဒုကၡခံစားေနၾကရေသာ အျပစ္မဲ့ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေရးကို ျပည္ေထာင္စုုတစ္ခု လုံး၏အေရး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏အေရးဟု  အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစိီအင္အားစုပါတီ (NDF) က ခံယူပါသည္။  လာမည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈက်ိဳးပ်က္၍ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ ပြားခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
၂။         သုိ႔ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းၾကား လက္နက္ကုိင္စြဲ၍ စစ္ မက္ျဖင့္သတ္ျဖတ္ေနၾကမႈမ်ား၊ စစ္မက္ေၾကာင့္အတိဒုကၡေရာက္ေနရမႈမ်ားကို အျပီးတုိင္ရပ္စဲေစရန္၊ ျပင္းျပေသာအမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေၾကာင့္ မိတကြဲ၊သားတကြဲ၊ ငတ္မြတ္မႈဒဏ္၊ ေရာဂါဘယဒဏ္ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတုိ႔ ဆုံးရႈံးေနမႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈေရးနာက်င္မႈမ်ားကို စာနာစိတ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေနဆဲလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကုိခ်ဳပ္ျငိမ္းေစရန္ အေလး အနက္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
၃။         ဤျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း အေျခခံဥပေဒသုံးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆက္ဆက္တုိ႔ေျပာင္းလဲ ျဖစ္တည္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္လူေနမႈဘ၀တုိ႔ ျမင့္မား လာေစေရး စသည့္အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တုိင္ဦးစီး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္သူတို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာေစရန္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ ၏ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္  အထူး လိုအပ္ပါသည္။  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ဒဂၤါးျပားတစ္ခ်ပ္၏ေခါငး္ႏွင့္ ပန္းသဖြယ္ ခြဲျခားမရ တည္ေနေပသည္။
၄။         သုိ႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရးကို တစ္မ်ိဳးသားလုံး အေရးအျဖစ္ မွတ္ယူ၍ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အဓိကဆုံခ်က္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ ပါသည္။ ဤတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းလိုလွ်င္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို အျပီးတုိင္ခ်ဳပ္ျငိမ္း ေရးမွ စရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ား၊ ကိုယ္ပုိ္င္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အ လမ္းႏွင့္ အဆင့္အတန္းအရ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ား ၊ လူမ်ိဳးဘာသာ၊မခြဲျခားဘဲ ႏိုင္ငံသားတုိင္းရရွိအပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ႏွင့္ ပိုင္ခြင့္မ်ား စသည္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုဘ၀တြင္သာ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF) က မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ပါသည္။
၅။         ထုိသုိ႔ယုံၾကည္သည့္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)သည္ ပါတီ၏မူ၀ါဒ၊လမ္းစဥ္တုိ႔ႏွင့္ အညီ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း၏ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးနွင့္ လူမ်ိဳးေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ျပည္ေထာင္စုသားတုိ႔၏ ဘ၀ ကိုပုိင္ဆိုင္ေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ  ဥပေဒျပဳအာဏာေဘာင္အတြင္းမွလည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္က်ဥ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
၆။         ထုိသို႔ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတို႔အၾကား စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာခြဲေ၀က်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ေစေရး၊ စီးပြားေရးဘ၀တုိ႔၌လည္း သယံဇာတပင္ရင္းေဒသ ေန ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားပါ၀င္ေသာ သယံဇာတအေျခခံစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းတုိ႔ ရရွိေစေရး စသည့္ အမ်ိဳးသားစည္း လုံးညီညြတ္ေရးသုိ႔ ေရွ႕႐ႈေသာ၊ ျဖည့္ဆည္းေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပါတီမွ အထူးလိုလားပါသည္။ အထက္ပါ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို အျပီးတုိင္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
၇။         ယင္းသုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္နက္ကို္င္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရုံမွ်ျဖင့္ အျပိးတို္င္မရရွိႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ အတူ ယင္းပဋိပကၡကို လက္နက္ျဖင့္ေျဖရွင္းေျပလည္လိမ့္မည္ဟုလည္း ကၽြႏု္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)
မွ မယုံၾကည္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ စစ္ေရးအရ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရး ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလို အင္ဆႏၵမ်ား၊ သယံဇာတခြဲေ၀သုံးစြဲမႈအေပၚ မညီမွ်မႈမ်ား၊ အေျခခံအေၾကာင္းတရားအလုိက္ ၊ ေဒသတစ္ခုခ်င္းကြဲျပားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္မွာ ေပၚလြင္ေနျပီဟု ယူဆပါသည္။
၈။         ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ တုိက္ရုိက္စတင္အေျဖရွာ ေသာနည္း နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလုံးကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ တြဲဖက္က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ သီးျခားစီခြဲ၍ က်င့္သုံးျခင္း တို႔အားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာမႈကို တြန္းအားေပးရာေရာက္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိ႔အတူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔ကို တစ္ဆက္တစပ္တည္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ဤသို႔ျဖင့္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏုု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။


        မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ

Hot  New မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေရႊ  ျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရပ္ကြက္  အခ်ဳိ႕တြင္ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာမရွိသူ မ်ားအတြက္ေျမေနရာႏွင့္ေနအိမ္  ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ပါရရွိမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သတင္းမ်ားေမလ  အတြင္းေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။
ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ည/၁၁-ရပ္ကြက္တြင္ငွားရမ္းေနထိုင္ၿပီးဒဂံု  စင္တာ(ေျမနီကုန္း)တြင္လံုၿခံဳေရး  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူကိုဘိုဘိုက  ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရႊျပည္သာမွာသတင္း  ေတြထြက္ေနတယ္။က်ဴးေက်ာ္တဲထိုး  ေနတဲ့သူေတြ၊အိမ္ငွားၿပီးေနတဲ့သူ ေတြကိုရာအိမ္မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးေတြက   စာရင္းေတြလိုက္ေကာက္ေနတယ္။  ဘာအတြက္လဲေမးေတာ့တိတိက်က်  ေတာ့မသိေသးဘူး။ရပ္ကြက္ထဲမွာ  ေျပာေနၾကတယ္။အခ်ဳိ႕ကလည္း  က်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့သူေတြအိမ္ငွားေတြ  အတြက္၁၀ေပ၊ေပ၄၀ေျမေပးမယ္၊ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ေငြ(၅)သိန္းထုတ္  ေခ်းမယ္လို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာေျပာေန  ၾကတယ္””ဟုေျပာၾကားသလိုတစ္ ရပ္ကြက္တည္းေနထိုင္သူဓာတ္ပံု  ဆရာဦးျမတ္မင္းကလည္း““ဟုတ္  တယ္၊ကၽြန္ေတာ္ဆီလည္းစာရင္းလာ ေကာက္သြားတယ္။ကၽြန္ေတာ္လည္း  အိမ္ငွားေနတာ””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ည/၁၁-ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ရပ္ကြက္အုပ္  ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးခန္းတြင္ေမ(၂၁)ရက္  ေန႔၌ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ““ဒီလိုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ကိုသႀကၤန္  ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား  လွယ္ဦးတင္ေမာင္ဦးကကြင္းဆင္း  လာတယ္။အဲဒီမွာက်ဴးေက်ာ္အိမ္ ေတြ၊တဲအိမ္ေတြေတြ႕ေတာ့အဲဒါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတတ္ႏိုင္သမွ်ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္၊ရပ္ကြက္အနီး တ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ေျမလြတ္မွာယာယီ  ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပ  ေပးမယ္””ဟုေျပာၾကားသလိုလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က““အဲဒီအတြက္  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ရာအိမ္ (မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကၽြန္ေတာ့္  ကို၀ိုင္းကူပါ၊စာရင္းေတြေကာက္ ၿပီးကၽြန္ေတာ့္ဆီတင္ေပးပါ””ဟုလည္း  ေမတၱာရပ္ခံမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အထက္ပါမွာၾကားခ်က္အတိုင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ရာအိမ္ မွဴးဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကက်ဴးေက်ာ္  အိမ္မ်ားစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္  အိမ္ငွားေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕ကစာရင္း  တြင္ပါ၀င္လိုေၾကာင္းေတာင္းဆို  လာသျဖင့္ည/၁၁-ရပ္ကြက္တြင္  အိမ္ေထာင္စု(၈၀၀)ခန္႔စာရင္းေကာက္  ယူရရွိရာ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာအိမ္ငွား  မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီးအဆိုပါ  စာရင္းကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္  စားလွယ္ဦးတင္ေမာင္ဦးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔တင္ေပးရ ေၾကာင္းသိရသည္။ထို႔အတူ၁၃-ရပ္ကြက္ႏွင့္၁၈-ရပ္ကြက္မ်ားတြင္  လည္းစာရင္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါစာရင္းေကာက္မႈ ေၾကာင့္ရပ္ကြက္(၃)ခုတြင္ကိုယ္ပိုင္  အိမ္ရာမရွိသူမ်ားအတြက္ေမွ်ာ္လင့္  ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနသလိုရပ္ကြက္  ျပည္သူမ်ားအတြက္စိတ္၀င္တစား  ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အစီအစဥ္  တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရ  သည္။

Hot New မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
587
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ၾကက္သားမ်ား
ျပည္ပမွၾကက္သားမ်ား တရားမ၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈရွိေနၿပီး ယင္းၾကက္သားမ်ားမွာ က်န္းမာေရး အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမလ ၁၇ ရက္ ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၾကက္သားမ်ားမွာ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဘရားဇီးႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး စကၤာပူမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
“ အခုေရာင္းေနတဲ့ ၾကက္သား က တစ္ကီလိုခြဲကို က်ပ္ ၅၂၈၀။ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အတူေလာက္သြားၾကမယ္။ အထဲမွာ အေကာက္ခြန္ခ၊ သယ္စရိတ္၊ တျခားစရိတ္ေတြႏႈတ္ရင္ ဒီေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျပည္ပကေန ဘယ္ေစ်းနဲ႔ရခဲ့သလဲ စဥ္းစားစရာပါ။ သူ႔ဟာသူ ဘယ္လို စာရြက္စာတမ္းပဲျပျပ၊ FDA ေထာက္ခံခ်က္မပါဘဲ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းက ၀င္လာမွန္းမသိတဲ့ အသားေတြကအရမ္း အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ အထဲမွာဘာပိုးပါေနမလဲ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ ၾကက္သားထုပ္မွာျပထားတဲ့ Exp: date က ႏွစ္ႏွစ္ေပးထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ စားေသာက္ကုန္ဆိုအမ်ား ဆံုးလြန္ေရာကြၽံေရာမွ တစ္ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳတယ္။ ျပည္ပကသြင္းလာတဲ့ ၾကက္ သားမွာ Exp: date ႏွစ္ႏွစ္ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တာလဲ။ ဘယ္က၀င္လာတာမွန္း မသိတာကို မစားဖို႔၊ ေရာင္းခ် သူလည္း ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ဖို႔ေျပာခ်င္ တယ္”ဟု ေဒါက္တာလွလွသိန္းမွဆိုသည္။
“ျပည္တြင္းမွာ ၾကက္သား၊ ဆိတ္သား၊ ငံုးသား၊ အမဲသား တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈေတြကို ခြင့္မျပဳထားပါဘူး” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အသားတိုး ၾကက္ေမြးျမဴေရးအသင္း ဥကၠဌမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

eleven media မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ ၅၅ မႈ အနက္ ၿမဳိ႕ေပၚရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္စဥ္ ၃၀ မႈ၊ ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္စဥ္ ၂၅ မႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ မုဒိမ္းမႈ ၁၆ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမႇာ ၁၀ ႏႇစ္ေအာက္ သုံးမႈ၊  ၁၀ ႏႇစ္မႇ ၁၃ ႏႇစ္ထိ ေျခာက္မႈ၊ ၁၄ ႏႇစ္ မႇ ၁၅ ႏႇစ္အထိ ငါးမႈႏႇင့္ ၁၆ ႏႇစ္မႇ ၅၀ ႏႇစ္ အထိ ႏႇစ္မႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ လအတြင္း ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမႇာ ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲျခင္း သုံးမႈႏႇင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ ႏႇစ္မႈ၊ အဓမၼမႈ ၁၁ မႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၁၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမႇာ ၁၀ ႏႇစ္ေအာက္ ႏႇစ္မႈ၊ ၁၀ ႏႇစ္ မႇ ၁၃ ႏႇစ္အထိ သုံးမႈ၊ ၁၄ ႏႇစ္မႇ ၁၅ ႏႇစ္အထိ ႏႇစ္မႈ၊ ၁၆ ႏႇစ္မႇ ၅၀ ႏႇစ္ အထိေလးမႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါလအတြင္း ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမႇာ အဓမၼမႈ ၁၀ မႈျဖစ္သည္။

မတ္လအတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၁၃ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမႇာ ၁၀ ႏႇစ္ေအာက္တစ္မႈ၊ ၁၀ ႏႇစ္မႇ ၁၃ ႏႇစ္အထိ ေျခာက္မႈ၊ ၁၄ ႏႇစ္မႇ ၁၅ ႏႇစ္အထိ သုံးမႈႏႇင့္ ၁၆ ႏႇစ္မႇ ၅၀ႏႇစ္အထိ သုံးမႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းလအတြင္း ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမႇာ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲမႈ သုံးမႈ၊ အဓမၼမႈ ၁၀ မႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလအတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၁၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမႇာ ၁၀ ႏႇစ္ေအာက္ တစ္မႈ၊ ၁၀ ႏႇစ္မႇ ၁၃ ႏႇစ္အထိ ငါးမႈ၊ ၁၄ ႏႇစ္မႇ ၁၅ ႏႇစ္ထိ တစ္မႈ၊ ၁၆ ႏႇစ္မႇ ၅၀ႏႇစ္အထိ ရႇစ္မႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းလအတြင္း ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမႇာ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ ႏႇစ္မႈ၊ အဓမၼမႈ ရႇစ္မႈ၊ အေဖာ္မဲ့ထားျခင္း တစ္မႈ၊ အရက္မူးယစ္ ကာမစိတ္တစ္မႈတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မိဘေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕သမီးေတြကုိ အျပင္သြားတဲ့အခါမႇာ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲၿပီးေတာ့ တျခားသူစိမ္းေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပးမသြားသင့္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တစ္ေနရာမႇာ အလုပ္သြားလုပ္ရမယ္ဆုိရင္လည္း အဲဒီအလုပ္ကုိ ေသခ်ာ စုံစမ္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကေလးေတြက ေယာက်ာ္ေလးအေၾကာင္းကုိ မသိၾကဘူး။ အဲဒါကုိ အုပ္ထိန္းသူေတြအေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈ မလြန္ကဲသင့္ပါဘူး  .  .  .
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမႇာ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီအခ်ိန္ ေဒၚ---(၄၀)ႏႇစ္၊ ေစ်းေရာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ ေနအိမ္၌ သမီးျဖစ္သူ မ ---(၇)ႏႇစ္၊ (ဘ) ဦး---ႏႇင့္အတူရႇိ ေနစဥ္ ေမာင္---(၁၉)ႏႇစ္၊ ၁၅ ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေရာက္ရႇိလာသျဖင့္ အတူစကားေျပာေနစဥ္ ေမာင္---(၁၉)ႏႇစ္မႇ အျပင္သုိ႔ သြားေနသည့္ ေဒၚ...(၄၀)ႏႇစ္၏ သားျဖစ္သူ ေမာင္---အား လုိက္ ရႇာေပးမည္၊ မ---(၇)ႏႇစ္အား ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ထည့္ေပးလုိက္ရာ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာ မ... (၇)ႏႇစ္မႇာ ငုိၿပီးျပန္လာ၍ ေမး ျမန္းရာ  ေမာင္---(၁၉)ႏႇစ္မႇ ၎အား ပန္းျခံ ၁၃ လမ္းၾကားရႇိ ခ်ဴံပုတ္အတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး ေဘာင္းဘီခြၽတ္၍ လက္ျဖင့္ႏႈိက္သျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ရာ ၎မႇ မ---(၇)ႏႇစ္အား ပါးစပ္ပိတ္ကာ ပါး႐ုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ တရားလုိျပဳ တုိင္တန္းမႈအား ေလႇာ္ကားရဲစခန္း (ပ)၁၉၉/၂၀၁၂၊ ပုဒ္မ ၃၃၇/၃၂၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ ေဒၚ---(၄၄)ႏႇစ္၊ ပန္းေရာင္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ သမီးျဖစ္သူ မ---(၁၃) ႏႇစ္ (၅)လ၊ အမႊာညီမ အစ္မျဖစ္သူ မ... (၁၃)ႏႇစ္(၅) လႏႇစ္ဦးတုိ႔သည္ ေနအိမ္၌မရႇိဘဲ ေပ်ာက္ဆုံး၍ လုိက္လံရႇာေဖြခဲ့ရာ မေတြ႔ရႇိဘဲ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန့တြင္ သမီးျဖစ္သူ ႏႇစ္ဦးသည္ ေနအိမ္သုိ႔ ကားငႇားၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရႇိလာသျဖင့္ ေမးျမန္းရာ ၎တုိ႔ႏႇစ္ဦးအား သႀကၤန္ကာလအတြင္းက ရင္း ႏႇီးခဲ့ေသာ တစ္ရပ္ကြက္တည္းေန ေမာင္---(၁၇)ႏႇစ္ႏႇင့္ ၎၏သူငယ္ခ်င္း ေမာင္---(၁၇)ႏႇစ္တုိ႔ ႏႇစ္ဦးက မ---ႏႇစ္ဦးအား ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရႇိ တည္းခုိခန္းႏႇင့္ အေဆာင္တစ္ခုတြင္ သားမယားအျဖစ္ ေလးႀကိမ္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ တရားလုိျပဳ တုိင္တန္းမႈအား သန္လ်င္ရဲစခန္း (ပ) ၅၁၇ /၂၀၁၂၊ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သန္လ်င္ရဲစခန္း (ပ) ၅၁၈/၂၀၁၂၊ ပုဒ္မ ၃၇၆ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ ျဖစ္စဥ္မႇာ ၂၀၁၂ ခု ႏႇစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ည၁၀နာရီ အခ်ိန္ မ---၊ ၃၀ႏႇစ္၊ ေစ်းေရာင္း၊ အမႇတ္---၊  ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေနသူ၏ သမီးျဖစ္သူ မ---၊ ကိုးႏႇစ္၊ သံုးတန္းသည္ အဘြားျဖစ္သူ ေဒၚ---ႏႇင့္အတူ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရႇိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ဗီဒီယို အတူထိုင္ၾကည့္ေနစဥ္ ဦး---၊ ၂၈ ႏႇစ္၊ ေက်ာက္ေခြလုပ္ငန္း၊ သုတိသာ ၂ လမ္း၊ (က)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပေနသူ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ေရာက္ရႇိလာၿပီး မုန့္ ဖိုးေပးမည္ဟုေျပာဆိုကာ (က)ရပ္ ကြက္ရႇိ ဦးခ်စ္စိန္လမ္းၾကားအတြင္းသို႔ ေခၚသြားၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရႇိရသည္။ မ---၊ ၉ ႏႇစ္၏ ေျပာျပသိရႇိရသျဖင့္ ဦး---၊ ၂၈ႏႇစ္အေပၚ အေရးယူေပးရန္ မ---၊ ၃၀ႏႇစ္မႇ တရားလိုျပဳ တိုင္တန္းမႈအား ေ၀ဘာဂီ ရဲစခန္း(ပ)၂၀၁/၂၀၁၂ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး အမႈစစ္မႇ တရားခံအား ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
မဂၤလာေတာင္ညြန့္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴးျဖစ္သူ ဒုရဲမႇဴး မ်ဳိးျမင့္ႀကိဳင္က ''မိဘေတြအေနနဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕သမီး ေတြကုိ အျပင္သြားတဲ့အခါမႇာ ယုံ ၾကည္မႈ လြန္ကဲၿပီးေတာ့ တျခားသူ စိမ္း ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပးမသြားသင့္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တစ္ေနရာမႇာ အလုပ္သြားလုပ္ ရမယ္ဆုိရင္လည္း အဲဒီအလုပ္ကုိ ေသခ်ာစုံစမ္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကေလးေတြက ေယာက်္ားေလးအေၾကာင္းကုိ မသိၾကဘူး။ အဲဒါကုိ အုပ္ထိန္းသူေတြအေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈ မလြန္ကဲသင့္ပါဘူး''ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႇဴးျဖစ္သူ ဒုရဲမႇဴးစိန္႐ုိးက ''ထိန္းေက်ာင္းမႈမဲ့တဲ့ ကေလးေတြဆုိရင္ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကုိ ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ အပ္မသြားသင့္ဘူး။ မိန္းကေလးေတြခ်ည္းပဲ ညဘက္အျပင္သြားရင္ မလႊတ္သင့္ပါဘူး''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။


eleven media မွ ျဖစ္သည္။
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္မီးရရႇိေရးအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္
''တရားမွ်တမႈ ရႇိသလား၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရႇိသလား ၾကည့္သင့္တယ္။ စီးပြားေရးပဲၾကည့္မလား။ ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေတြကိုေရာင္းၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ မစဥ္းစားတာမ်ဳိးက မျဖစ္သင့္ဘူး။ အခုဆို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေတာင္ မီးမရေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံအက်ဳိးကို မၾကည့္ဘူး၊ ပိုက္ဆံအက်ဳိးကိုပဲ ၾကည့္မလား။ စီးပြားေရးေတာ့ မလုပ္ရဘူးမဟုတ္ဘူး၊ လုပ္ရမယ္။ လူေတြေတာ့ ဒုကၡမျဖစ္ေစရဘူး''ဟု FREDA မႇ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းက သုံးသပ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ ၁၈ ႐ုံ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တစ္႐ုံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁၀ ႐ုံစုစုေပါင္း ၂၉ ႐ုံရႇိၿပီး ေဒသအသီးသီးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း အမႇတ္ (၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရအား၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏႇင့္ ဓာတ္ေငြ႔စက္႐ုံမ်ားေပါင္း၍ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ ပမာဏမႇာ မုိးရာသီတြင္ အမ်ားဆုံး ၁၆၁၀ ခန္႔၊ ေႏြရာသီတြင္ ၁၃၄၀ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း မုိးရာသီ၌ ၁၅၆၀ မဂၢါ၀ပ္သာ အသုံးျပဳသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ သုံးစြဲမႈထက္ ပုိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေႏြရာသီတြင္မူ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲမႈမႇာ ၁၈၅၀ မဂၢါ၀ပ္ အထိရိႇၿပီး ေႏြရာသီကာလ ထုတ္လုပ္မႈထက္ ပိုေနသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူအား သုံးအုပ္စုခြဲကာ အုပ္စုလိုက္ အလႇည့္က် ဓာတ္အားေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
လက္ရႇိကာလသည္ မုိးရာသီကာလသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ပင္ လူေနထူထပ္ေသာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက လုပ္ကုိင္ရာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာမက မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏႇင့္ နယ္ေဒသမ်ား၌လည္း လွ်ပ္စစ္မီး မရရႇိမႈမ်ားကို ပိုမိုၾကံဳေတြ႔လာရေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရႇ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ NLD ႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲတြင္ ''ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမႇာ လွ်ပ္စစ္မီးမႇန္မႇန္ မရတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စနစ္က မမႇန္လို႔ဘဲလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရႇိဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေရရရႇိဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ရဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ဆင္ရမႇာက စနစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္မ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျပည္သူလူထုသုိ႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ေလာက္က တီဗြီမႇာ ၂၁ ရက္ေန႔မႇာ သံုးပိုင္းခြဲၿပီး အလႇည့္က် မီးေပးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၂၁ ရက္ေန႔လည္းက်ေရာ ညေန ၅ နာရီကစၿပီး ည ၁၁ နာရီအထိ ပ်က္ခဲ့တယ္။ မီးပ်က္ရင္အဓိက ခံစားၾကံဳေတြ႔ရတာက ေရျပႆနာပါပဲ''ဟု ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

လက္ရႇိကာလ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားမႇ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရႇိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင္သာမႈ ရႇိလာခ်ိန္၌ လွ်ပ္စစ္မီး မလုံ ေလာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦပုိင္း အားနည္းမႈက ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေႏႇာင့္ေႏႇးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ၾကပါသည္။
''မႏႇစ္ကတစ္ႏႇစ္ပဲ ေႏြမႇာ မီးလာပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြမႇာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏႇစ္ေလာက္ကတည္းက ေျခာက္ေသြ႔ရာသီေရာက္ၿပီဆိုရင္ ႏႇစ္နာရီကေန ေလးနာရီေလာက္ပဲ မီးလာတယ္။ ဒီေတာ့ စက္မႈဇုန္က စက္႐ုံတိုင္းမႇာ မီးစက္ေတြရႇိတယ္။ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ မီးစက္နဲ႔ သုံးတဲ့အခါမႇာ တစ္ယူနစ္က်ပ္ ၅၀၀ ေလာက္က်တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ တက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြ ေစ်းျမင့္တယ္။ ၀ယ္လိုအား က်တယ္။  စက္မႈက႑ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘူးျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာရႇိတယ္။ အမႇန္ကေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေရနံတို႔၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တို႔ မထြက္တဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အခုလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေတာ့ မက်ဘူး''ဟု လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈျပ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈပမာဏတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၃၉၄၇ ျဖင့္ နံပါတ္ တစ္ေနရာတြင္ ရႇိေနသည္။ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈအမ်ားဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံမႇာ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ အဂၤလန္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရႇား၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ႏႇင့္ အင္ဒိုနီးရႇားတုိ႔ ျဖစ္သည္။
''စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္ပါၿပီ။ ဟိုတုန္းက အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈရႇိတဲ့အတြက္ ကုန္ၾကမ္းကို ေရာင္းစားခဲ့ရတယ္။ အခု စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ကုန္ၾကမ္းေရာင္းဖို႔ထက္ ျပည္တြင္းမႇာ လိုအပ္ေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းႏုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ပကို ေရာင္းစားတယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ေရာင္းတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ပါတယ္''ဟု သင့္ဘ၀ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္းေတြမလုပ္ခင္မႇာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္ျပည္သူေတြအတြက္ အမႇန္တကယ္ လံုေလာက္မႈ ရႇိ၊ မရႇိ၊ ရရႇိသံုးစြဲႏိုင္မႈ ရႇိ၊ မရႇိ အရင္စဥ္းစား ၿပီးေတာ့မႇ ျပည္ပပို႔တာကို စဥ္းစားသင့္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာက Public Policy အားနည္းတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြကို စနစ္တက် မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ . . .

ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈအားလုံး၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သဘာ၀သယံဇာတႏႇင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၌ ထမံသီ စီမံကိန္း၊ ဟတ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေမခ-မလိချမစ္၀ႇမ္း စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ရႇိ ဟတ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမႇ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ရႇိမည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္မည့္ ထမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမႇ ရင္းႏီႇးျမႇဳပ္ႏႇံမႈျဖစ္ကာ လွ်ပ္စစ္မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ ပုိ႔လႊတ္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

ေရႊလီ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ တာ၀ါတိုင္ ေျခာက္လံုးရႇိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၀ ပို႔လႊတ္ေနကာ က်န္သည့္ပမာဏကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္မႇာ ၁၈၅၀ မဂၢါ၀ပ္ရႇိမည္ျဖစ္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ပမာဏမႇာ ၁၄၅၀  မႇ ၁၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔သာ ရႇိေၾကာင္းလည္း သိရႇိရသည္။

''အရင္က ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အခု ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေနၿပီ။ မလုပ္ႏုိင္ရင္ထြက္၊ လုပ္ႏုိင္သူတက္တာ ျပည္သူ႔အစုိးရပဲ။ အရင္က ဘာေတြလုပ္တယ္ဆိုတာ ထင္သာျမင္သာ မရိႇဘူး။ အခုက အေျဖမႇန္ေတြ ေပၚလာၿပီ။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ျခစားမႈလိုမ်ဳိးေတာင္ ေပၚလာၿပီ။ အခုႏုိင္ငံက ေရႇ႕ဆက္ရမႇာ။ အခု ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြ လာေတာ့မယ္။ ဖေယာင္းတိုင္မီးနဲ႔ ေနရတဲ့တိုင္းျပည္ကုိ ဘယ္သူလာမႇာလဲ။ စီမံကိန္းေတြက ကုိယ့္ျပည္သူကို တကယ္အက်ဳိးရႇိသလား၊ မရႇိဘူးလား စဥ္းစားေစခ်င္တယ္''ဟု ျမန္မာငႇက္ႏႇင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္အတြင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္က႑တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ထားၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိကို တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္အတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈ ပမာဏမႇာ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေျမအေနအထားႏႇင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔လ်က္ရႇိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ပမာဏ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ ရရႇိျခင္းျဖစ္သည္။

ေဇာတိက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမႇထြက္ရႇိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မႇ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကခ်နဘူရီခ႐ိုင္အထိ သြယ္တန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ကနဦး တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပသန္းေပါင္း ၂၄၅ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၆၀ ခန္႔ကို ျပည္တြင္းသံုးအတြက္ ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း PTTEPI ေရနံကုမၸဏီမႇ ရရႇိေသာ သတင္းမ်ား အရ သိရႇိရသည္။ ေဇာတိက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းသည္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းႏႇင့္ PTTEPI တုိ႔ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ထပ္မံရႇာေဖြေတြ႔ရႇိမႈအေပၚ မူတည္၍ အဆင့္သုံးဆင့္ကုိ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑မႇ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြင္း ေရနံစိမ္းစည္သန္း ၆ ဒသမ ၉၆ သန္းႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၄၃၉၆၁၄ ဒသမ ၈၅ သန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေဇာတိက၊ ေရႊ၊ ေရႊျဖဴ၊ ျမ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေျမမ်ားမႇ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏႇင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ စတင္ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေျမႏႇင့္ ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေျမမ်ားမႇ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ ၁၉၉၈ ခုႏႇစ္ႏႇင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏႇစ္မ်ားတြင္ စတင္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမႇ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၃၆ လက္မ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၇၀၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္ ေပးပုိ႔ေရာင္းခ်ေနၿပီး ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမႇ ၂၄ လက္မ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၄၆၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္ ေပးပုိ႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရႇိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည့္ ေရႊ၊ ေရႊျဖဴ၊ ျမ စသည့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ေျမ အသီးသီးတုိ႔တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပမာဏ ၄ ဒသမ ၅၃၂ တီစီ အက္ဖ္ခန္႔ ရႇိသည္ဟု ခန္႔မႇန္းထားသည္။

ယင္းသို႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စသည့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ထပ္မံေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရႇိေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာကာ ရန္ကုန္၊မႏၲေလး၊ မုံရြာစသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရႇိေရးအတြက္ ဆႏၵျပ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မႇ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ ဒုတိယ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ လူအေျမာက္အျမား ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ စာေရးဆရာ ညီပုေလး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မႇ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ႏႇင့္အဖြဲ႔၊ ကဗ်ာဆရာ ဥကၠာေက်ာ္ အစရႇိသူတို႔ အပါအ၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ား အား အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔က ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ယင္းေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေခၚယူေမး ျမန္းခံရသူ အားလုံးနီးပါး ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စာေရးဆရာ ညီပုေလးက ''အရင္ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ စစ္ေၾကာေရး ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေမးျမန္းေျပာဆိုၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းလို ဆက္ဆံပါတယ္။ အခုလို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့သူေတြကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတို႔၊ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးတို႔နဲ႔ ေတြ႔ေပးခ်င္လို႔ပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ အေရးယူဖို႔ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ စီတန္းလႇည့္လည္တဲ့ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းရေသးဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရတယ္ဆိုတာ လူေတြ သိသြားေစခ်င္တာ။ ကြၽန္ေတာ့္ သေဘာက ဆူမယ္။ ပူမယ္ အၾကမ္းဖက္မယ္။ ခဲနဲ႔ေပါက္တာေတြ မီးနဲ႔႐ိႈ႕တာေတြမလုပ္ ေစခ်င္ပါဘူး''ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္ဆို မနက္ ၁၁ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိမီး ေပးတယ္။ တျခားရပ္ကြက္က ည ၁၁ ကေန မနက္ ၆ ရတာရိႇတယ္။ မနက္ ၆ ကေန ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီေပးတာ ရႇိတယ္။ မီးကလာခ်ိန္သာ မမႇန္တာ။ ပ်က္ခ်ိန္ေတာ့ မႇန္တယ္။ လာခ်ိန္မႇာ လည္း ပ်က္ခ်င္ရင္ ပ်က္တယ္။ မီးအား မေကာင္းဘူး။ ေရတင္လုိ႔လည္း အဆင္မေျပဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမႇာ မေန႔ညကေတာ့ ၇ နာရီေလာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာ စလုပ္တယ္''ဟု မုံရြာၿမိဳ႕မႇ လူငယ္တစ္ဦးက ေမလ ၂၂ ရက္ ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေျပာျပသည္။
ထို႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရႇိေရးအတြက္ ဖေယာင္းတုိင္မီးျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကုိ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ၇နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဘး၌ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏႇင့္ ၃၁ လမ္းအနီးတြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရႇိ သူမ်ားက ဆက္လက္ မသြားေရာက္ရန္ႏႇင့္ ဖေယာင္းတုိင္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ညႇိႏႈိင္းမႈအၿပီးတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက ဆက္လက္မသြားေတာ့ဘဲ ထြန္းညႇိထားေသာ ဖေယာင္းတုိင္မီးမ်ားကုိ ဆူးေလဘုရားတြင္ ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားသည္ ဆူးေလဘုရားတြင္ ထြန္းညႇိထားေသာ ဖေယာင္းတုိင္မီးမ်ားျဖင့္ ည ၇နာရီခဲြခန္႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရႇိေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ၏ တစ္၀က္နီးပါးျဖစ္သည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲလ်က္ရႇိၿပီး လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ေရႊလီ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမႇ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္လ်က္ရႇိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏႇင့္ ရႇမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းၾကားရႇိ ၂၃၀ ေကဗီြ ေရႊလီ-မန္စံ ဓာတ္အားလိုင္းသည္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ ၄၇ မိနစ္တြင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသျဖင့္ ရန္ကုန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မဂၢါ၀ပ္ ၄၅၀ သာ ေပးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ မတ္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္ပိုင္း ပံုမႇန္ရရႇိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးအတြက္ ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း မီးစက္ႀကီး ေလးလံုးကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ General Electric ( GE) ကုမၸဏီထံမႇ ငႇားရမ္းထားေၾကာင္း မၾကာေသးမီက မီဒီယာမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
''မီးမမႇန္တဲ့အခါ အဓိက အခက္အခဲၾကံဳရတာေတာ့ ေရျပႆနာပါပဲ။ ကြၽန္မအိမ္မႇာ အေဆာင္သူခ်ည္း ဆယ္ေယာက္ေက်ာ္ ရႇိတယ္။ ရာသီဥတုက ပူ၊ မီးက ပ်က္၊ ပန္ကာက သံုးမရနဲ႔။ မီးလာတဲ့အခ်ိန္မႇာလည္း အိမ္ေတြ အားလံုးက ေရေတြ ၀ိုင္းတင္ၾကေတာ့ ေရက တင္မရဘူး။  ဘယ္စီမံကိန္းက လွ်ပ္စစ္ဘယ္ေလာက္နဲ႔ မစားရ ၀ခမန္း ၾကားေနရတယ္။ ၿပီးရင ္ ျပည္သူေတြဆီကို က်မလာဘူး''ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚခင္သန္းက ေျပာပါသည္။

''၂၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး တစ္ရက္ကို ေျခာက္နာရီႏႈန္းနဲ႔ မီးပ်က္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီရက္မတိုင္မီ အရင္ရက္ေတြကလည္း မီးမမႇန္ပါဘူး။ ၂၁ ရက္ေန႔မႇာေတာ့ ပိုဆိုးလာတယ္''ဟု ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၅၆ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ မခင္၀င္းက ေျပာျပသည္။
လက္ရႇိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မႇာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ၁၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ညအခ်ိန္တြင္ ၁၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရႇိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးႏိုင္မႈမႇာ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ၉၀၀ မဂၢါ၀ပ္ႏႇင့္ ညဘက္တြင္ ၁၁၀၀ မဂၢါ၀ပ္သာရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
''လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရႇိရႇိနဲ႔ လူထုကို အသိေပးသင့္တယ္။ ဘယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းက ဘယ္ေလာက္ ထြက္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ကိုေတာ့ တင္ပုိ႔ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ကို ျပည္တြင္းမႇာ သုံးစြဲခြင့္ ေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္။ လက္ရႇိတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အေနအထားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ဖို႔ လိုတယ္။ မၾကာခင္မႇာ ျပည္ပ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြ ၀င္လာမယ္။ မီးမလာရင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသူေတြ လန္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္''ဟု စာေရးဆရာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳက ေျပာျပခဲ့သည္။

''အဓိကကေတာ့ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ အားနည္းတာေၾကာင့္ပါ။ စီမံကိန္းေတြ မလုပ္ခင္မႇာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္ျပည္သူေတြအတြက္ အမႇန္တကယ္ လံုေလာက္မႈ ရႇိ၊ မရႇိ၊ ရရႇိသံုးစြဲႏိုင္မႈ ရႇိ၊ မရႇိ အရင္ စဥ္းစားၿပီးေတာ့မႇ ျပည္ပပို႔တာကို စဥ္းစားသင့္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာက Public Policy အားနည္းတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြကို စနစ္တက် မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္''ဟု Gender and Deve-lopment Initiative မႇ ဦးဆလုိင္း အိုက္ဇက္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ''အခုလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက အမႇတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ကေန အမႇတ္ (၂)လွ်ပ္စစ္က ၀ယ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ေပးရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလို အမႇတ္ (၁)၊ (၂) ခြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုက သဘာ၀မက်ဘူး။ ျပည္တြင္း ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္ဘူးလို႔ အမႇတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာလာတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပေရာင္းဖို႔ အဓိကက်သလား။ ျပည္တြင္းအတြက္ အေရးႀကီးသလား စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ထြက္လာမယ့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ေတြကို ေရာင္းစားၿပီး ျပည္သူတြ အေမႇာင္ထဲမႇာ ေနရမယ္ဆိုရင္ သဘာ၀မက်ပါဘူး''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ စြမ္းအင္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြမ်ားစြာ ရရႇိေနေသာ္လည္း ကုန္ခမ္းႏုိင္သည့္ စြမ္းအင္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စြမ္းအင္ႏႇင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရရႇည္အတြက္ အေလးထား ခ်မႇတ္ေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ား


ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(ရႇမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း)
 • ေရႊလီျမစ္ေပၚရႇိ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမႇတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Yunnan United Power Development Co., Ltd (YUPD) တို႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုး။
 • ေရႊလီ(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမႇတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Huaneng Lancang River Hydropower Co.,Ltd တို႔ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုး။
ဟတ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(ကရင္ျပည္နယ္)
 • သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမႇတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ SinoHydro Corporation Limited ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ EGAT International Co.,Ltd ႏႇင့္ International Group of Entrepreneur Company Limited တို႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုး။

ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး)
 • ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမႇတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited(NHPC)တို႔ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုး။

တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(ကခ်င္ျပည္နယ္)
 • ဧရာ၀တီျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ တာပိန္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တာပိန္(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အမႇတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Datang(Yunan) United Hydropower Developing Co.,Ltd မႇ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က လာေရာက္ေဆြးေႏြး။
 • တာပိန္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အမႇတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ Datang(Yunan) United Hydropower Developing Co.,Ltd တို႔ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုး။

ဧရာ၀တီ၊ ေမခ-မလိချမစ္၀ႇမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား(ကခ်င္ျပည္နယ္)
 • ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အမႇတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ China Power Investment Corporation (CPI) တို႔ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ လက္မႇတ္ေရးထိုး။
 • ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမႇတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးႏႇင့္ CPI မႇ Vice President ႏႇင့္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဧရာ၀တီ၊ ေမခ-မလိချမစ္၀ႇမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး။
 • ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း စတင္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္။


အထက္သံလြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(ရႇမ္းျပည္နယ္)
 • စီမံကိန္းအတြက္ အမႇတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Hanergy Holding Group Limited(Hanergy) ႏႇင့္ Goldwater Resources Limited(GRL) တို႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထိုး။
(မႇတ္ခ်က္- အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမႇ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ် ေရာင္းခ်မည္ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မႈမရႇိပါ။ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ရင္းႏီႇးျမႇဳပ္ႏႇံသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ရႇိေသာ လွ်ပ္စစ္မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမႇ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။)

eleven media
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati
Links to this post

Join Free