သူ႔အမည္က ျမန္မာလို တတိယေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ သမီးဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ကခ်င္
နာမည္ 'ရြယ္ေအာင္'။ အမည္က ေအာင္ျမင္ေသာသမီးဟုဆုိေသာ္လည္း သူမ လူ႔ဘ၀ စေရာက္ လာေသာ

၁၉ရက္ေျမာက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္မႈ၊ေကာင္းမြန္မႈ တစ္ခုမွ်မႀကံဳရေသး။
ရြယ္ေအာင္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉ရက္(ေမ ၅)ရက္က လိုင္ဇာရွိ ၀ယ္က်ဳိင္းစစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းတြ
င္

ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ပန္းေဆာင္ရြာ ဇာတိမိခင္မႏူးေတာင္က သူေလးကို ဒုကၡ...သည္စခန္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္စြာေမြး
ဖြားခဲ့သည္။ အသက္၂၄ႏွစ္အရြယ္ မႏူးေတာင္၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္သား၊ သမီးစုစု ေပါင္း မိသားစု၀င္ေလးဦးတုိ႔

စခန္းေရာက္လာစဥ္က ရြယ္ေအာင္မပါေသး။ သူတုိ႔မိသားစုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္

ႏွင့္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားစတင္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁

ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ရန္ ဇာတိ ေျမမွ ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္၏။ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ KIA အၾကား

တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြယ္ေအာင္မွာ ၀ယ္က်ဳိင္းစစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ပါမွ သူမမိခင္၀မ္း၌

သေႏၶတည္၍ စစ္ပြဲကာလမွာပင္ လူ႔ေလာကေရာက္လာသူကေလးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္

ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးႏုိင္ငံ၊ အာဆီယံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ က်န္ရွိေသးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ

ႏုိင္ငံ၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ရွိဒုကၡသည္စခန္းတြင္မွ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္

လူျဖစ္လာ သူေလးပင္။
မိခင္၀မ္းက ထြက္ခါစ နီတာရဲေလး ရြယ္ေအာင္ကေတာ့ ပတ္ ၀န္းက်င္

ဘာျဖစ္ေနသည္ကိုလံုး၀မသိ။ မိခင္ေက်ာေပၚတြင္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနသည္။ ေမြးကင္းစ

သူ႔မ်က္ႏွာေပၚ၀ယ္ ယားနာကြက္လုိလို၊ မိတ္ဖုမ်ားလိုလို အပိန္႔ကြက္အခ်ဳိ႕ထေနေသာ္လည္း သူ႔မ်က္ႏွာမွာ

ျဖဴစင္ အျပစ္ကင္းေနသည္။
တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO)

လက္ေအာက္ရွိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ားၾကား စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

ေမြးဖြား၍ လူ႔ေလာက ေရာက္လာေသာ ကေလးငယ္စုစုေပါင္း ေမ ၂၂ရက္အထိ ၁ç၀၀၄ဦးရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းအားလံုးတြင္ ေမလ ၂၂ရက္အထိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အနည္းဆံုး

၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဒြဲပီဆက ေျပာသည္။

စစ္ပြဲမ်ားၾကား စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မိဘမ်ားက စခန္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ၁ç၀၀၄ဦးကို

ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္ေဘးဒုကၡသည္အားလံုး မိမိဇာတိေျမျပန္လိုေသာ္လည္း တုိက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ မျပန္ႏိုင္။
'ရြာကို ျပန္ေတာ့ျပန္ခ်င္တယ္။ မျပန္ရဲဘူးေၾကာက္တယ္'ဟု အသက္ ၃၀ ႏွစ္အရြယ္

တုန္ဖူယန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တြန္ခုန္းရြာဇာတိသူ မမုိင္ဆန္ကဖြင့္ဟသည္။ မမုိင္ဆန္သည္လည္း မႏူးေတာင္ကဲ့သို႔

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေရာက္မွ ကေလးတစ္ဦးဖြားျမင္၍ သားသမီးငါးဦးရွိသည္။
သံုးလအရြယ္သာရွိေသာ သူမ၏ အငယ္ဆံုးသား ေဇာ္ကန္ေအာန္အတြက္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈ

မ်ားစြာမရွိဘဲ သားအလတ္ႏွင့္ သမီးအလတ္ တုိ႔အတြက္ အဓိကပူပန္ေနသည္။
'ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ ရမွာဆုိေတာ့ ပုိက္ဆံမရွိလုိ႔စိတ္ပူတယ္။ သူတုိ႔ကို

ေက်ာင္းထားရေတာ့မွာ'ဟု မမုိင္ဆန္ကေျပာသည္။ အသက္ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ သမီးအႀကီးဆံုးမွာ အဘြားျဖစ္သူ ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေန၍ စိတ္ မပူရေသာ္လည္း ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္သားႏွင့္ေလးႏွစ္အရြယ္သမီး
တို႔ကိုေက်ာင္းထားရန္ သူမ ပူပန္ေနျခင္းျဖစ္၏။ သံုးလသား ေဇာ္ကန္ေအာန္ ကေတာ့ မိခင္၏ ပူပန္မႈမ်ား

ဘာမွ်မသိ။ မိခင္ရင္ခြင္၌ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေမာက်ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားေဒသ အားလံုးရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအစုိးရသစ္၏

ေျပာင္းလဲျခင္းေလျပည္တြင္ မိမိတို႔ရပ္ရြာ ေက်ာင္းမ်ား၌ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္စြာပညာသင္ယူႏုိင္ခ်ိန္တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကမူ ထုိသို႔ မဟုတ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား တြင္

ပညာေရးကိုျဖစ္သလိုသင္ယူေနၾကရသည္။ ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္(၂၀၁၁-၁၂)ကပင္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေက်ာင္းသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသား ၁ç၅၀၀ေက်ာ္မွာမူ

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရွိ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္ ေနာက္က်၍ ပညာသင္ယူခြင့္ တစ္ႏွစ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။
ထုိအေရအတြက္မွာ KIO လက္ေအာက္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား မွ အေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး

အစိုးရတပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား မပါ၀င္ေသးေပ။ ထို႔
ေၾကာင့္ ဇြန္ ၁ ရက္ စမည့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ တြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေက်ာင္း သားအေရအတြက္

တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ မိဘက စိတ္မခ်၍ေက်ာင္းမတက္ခုိင္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေသာ

စစ္ေဘးဒုကၡ သည္ေက်ာင္းသားမွာလည္း ယခင္ထက္တုိးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဒြဲပီဆကေျပာသည္။
အရွိန္ျမင့္လာေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရအတြက္ မ်ားလာသည့္နည္းတူ

ဒုကၡသည္မ်ားစြာတြင္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ဆက္တုိက္

တုိးေန၍ ၎င္းတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္စေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားလည္း

အထူးလိုအပ္ေနသည္။ ၾကမ္းတမ္း ေသာ မိုးရာသီကိုေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ခုိင္ခံ့ေသာေက်ာင္းအေဆာက္

အအံု၊ စာသင္ခံု၊ စားပြဲစသည္တုိ႔လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသားမ်ားအေရး

ကူညီေနသူမ်ားကဆုိသည္။
'သား၊ သမီးေတြကို ပညာတတ္ေစခ်င္တယ္'ရြယ္ေအာင္၏ မိခင္ မႏူးေတာင္က

သူမ၏ဆႏၵကိုဖြင့္ဟသည္။ ကုိယ္တုိင္ ေတာထဲတြင္ ေတာင္ ယာလုပ္ေနရသူျဖစ္၍ သားသမီးမ်ားကို

ပညာတတ္ေစခ်င္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဒုကၡမ်ားထပ္မေတြ႕ရန္ သူမ ဆႏၵရွိေနသည္။ ေဇာ္ကန္ေအာန္မိခင္ မမုိင္

ဆန္ကလည္း အလားတူ ဆႏၵပင္ရွိေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အားလံုး

ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေသာဆုမွာတူညီေနသည္။
'ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ရေအာင္၊ အိမ္ကိုအျမန္ ျပန္
ႏုိင္ေအာင္ ေန႔တုိင္းဆုေတာင္းတယ္'ဟု မႏူးေတာင္က သူမ ေတာင္း ေသာဆုကိုေျပာသည္။
'စစ္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးျမန္ျမန္ရေအာင္ဆုေတာင္း

တယ္'မမုိင္ဆန္ကလည္းဖြင့္ဟသည္။
အသက္ ၅၉ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚေကာ့ဖန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္တစ္၀န္း လံုးရွိ

တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းဆုေတာင္းေပးေစလိုေနသည္။
'လူမ်ဳိးလည္း မခြဲျခားပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာေနတဲ့ျပည္သူ
အားလံုး တုိင္းရင္းသားအားလံုးက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ၀ုိင္း ဆုေတာင္းေပးေစခ်င္တယ္။

အရမ္းဒုကၡေရာက္တယ္' ဂ်ယမ္းစခန္းမွ ေဒၚေကာ့ဖန္ က အားကိုးတႀကီးေျပာသည္။ ေျပာေနရင္းမွ

သူမပါးျပင္ေပၚရွိ မ်က္ရည္ပူ မ်ား က်ဆင္းေနသည္။
သို႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့္ ေကအိုင္အုိၾကား ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူရာမွ ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပြဲမ်ား

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုး၍ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ၎င္းတုိ႔ ေတာင္းေသာဆုမ်ားျပည့္မည္ မသိႏုိင္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ေမ၁ရက္တြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္

လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ေပၚေပါက္လာၿပီး သံုးရက္အၾကာ လူ႔ေလာက ေရာက္လာေသာ ရြယ္ ေအာင္တစ္ေယာက္

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ဇာတိရြာ ျပန္ႏုိင္ မည္ မသိ။ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလျပည္ႏွင့္

ထိေတြ႕ခြင့္ရမည္ မသိ။ ။

Copy From 7day new
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free