အမည္                သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး
ေမြးသကၠရာဇ္        ၂၉. ၅. ၁၉၅ဝ
ဇနီးအမည္             ေဒၚခင္ေစာႏွင္း
ေသြးရင္း             သားျဖစ္သူ ႏုိင္လင္းဦး (ေခၚ) ေတဇာေစာဦး (ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း၊ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီပုိင္ရွင္)
လူမ်ိဳး/ဘာသာ       ဗမာ/ဗုဒၶ
ပညာအရည္အခ်င္း  စစ္တကၠသိုလ္ (သိပၸံ)
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္      က/၁၁၇ဝ၁
တပ္ဝင္ခုႏွစ္           ၁၉၇ဝ
စစ္တကၠသိုလ္ အပါတ္စဥ္ (၁၂) ဆင္း
တာဝန္အဆင့္ဆင့္မ်ား
၁၉၈၈     ခလရ (၁၁)          ဒုရင္းမွဴး                           ဗိုလ္မွဴး (မိုင္းယန္းတိုက္ပြဲတြင္ သီဟသူရ ဘြဲ႔ရရိွ)
၁၉၉ဝ     ခမရ (၁၂ဝ)          ယာယီရင္းမွဴး                     ဗိုလ္မွဴး (ပဒန္ေကာင္တိုက္ပြဲ တြင္ သူရဘြဲ႔ရရိွ)
                                    တပ္ရင္းမွဴး                        ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး
            နမခ                   စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)        ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး
၁၉၉၂     နမခ                   ယာယီ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး             ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး
၁၉၉၃     နမခ                   စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး                      ဗိုလ္မွဴးႀကီး
၁၉၉၅     တမခ (၃၃)          ဒု တပ္မမွဴး                      ဗိုလ္မွဴးႀကီး
၁၉၉၅ ေအာက္          စကခ (၁)         စကခ မွဴး             ဗိုလ္မွဴးႀကီး
၁၅ – ၆ – ၁၉၉၆         စကခ (၁)         စကခ မွဴး             ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
၁၅ – ၁၁ – ၁၉၉၇      နအဖ/ရမခ        အဖြဲ႔ဝင္/တိုင္းမွဴး      ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
                           နအဖ/ရမခ        အဖြဲ႔ဝင္/တိုင္းမွဴး      ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၁၉၉၇ ႏိုဝင္ဘာလ     နအဖ                အတြင္းေရးမွဴး (၁)
၁၅ – ၁၁ – ၂ဝဝ၁      နအဖ/ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန          အဖြဲ႔ဝင္/စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္         ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံ
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားမွ အနားယူၿပီး နအဖ အတြင္းေရးမႉး ၁ ရာထူးအျပင္၊ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ဗဟိုနာယကအဖြဲ႔ဝင္တာဝန္
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ  မႏၲေလးတုိင္း ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္အေရြးခံ


http://bhamothar.wordpress.com/ က ကူးယူမိပါသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free