ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔တုိ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ၿပီးေနာက္ KNU တပ္မဟာ ၃ အေျခစိုက္ရာ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးခဲ...့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ၾကမည့္ အမ်ဳိးသား ၃၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး တုိ႔ကို မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနရပ္ ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထုိင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ တရားဝင္ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခရီးသြားလာခြင့္တုိ႔ အတြက္ မွတ္ပုံတင္ ရရွိေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးရန္ အတြက္မူ မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္ ဇယားမ်ား ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ကိုသာ ထုတ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသည္။

ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထူးထူးေလး ကလည္း ေနရပ္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ား အတြက္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mr.Jonas Gahr Store က ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာငါးသန္း ကူညီမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Copy From The Voice
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free