သပိတ္စခန္းမ်ားကို အင္ အားသံုးၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီး သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ  လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ေဒသခံ သံဃာ ေတာ္မ်ားက သေဘာထားေၾက ညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ သေဘာထားေၾက ညာခ်က္တြင္ အမ်ိဳးဘာသာ သာ သနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ကာ  ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ သံ ဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကို မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ လ်က္ အကြက္က်က် ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ဥပေဒမဲ့ လူမဆန္စြာ ၾကက္မက္ၿဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ ခ်ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ မီးေလာင္ ေစတတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကို အသံုးျပဳလ်က္ အကြက္က် က် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ဥေပဒမဲ့ လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ““ေကာင္းေသာ အစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ””ဟု ကမၻာသိ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ လံုး၀ ဆန္႔က်င္ေန၍ အၾကမ္းဖက္မႈ၌ တာ၀န္ရွိသူအားလံုးကို ဒီမုိကေရ စီမွ အၿပီးအပိုင္ ထုတ္ပယ္၍ အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။
ဤအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆႏၵျပ ဆန္႔က်င္၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ အားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ ေပးရန္၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၏ ေဆး ကုသေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူရန္၊ မီး ေလာင္ဗံုးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ  စစ္ပြဲမ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈကိုပင္ ကုလ သမဂ္ၢမွ ကန္႔ကြက္ထားသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အၾကမ္းမဖက္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ရတနာသံုးပါးအ၀င္ သံဃာေတာ္ မ်ား၏အေပၚ သံုးစြဲျခင္းမွာ ကမ္း ကုန္ေအာင္ ယုတ္မာမႈျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ(STATE TERRORESM) ျဖစ္ သည္ဟု ခံစားမိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္ သူအားလံုး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို လံုး၀ ဖ်က္ သိန္းေပးရန္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ မေပးပါက ““ျပည္သူ ႏွင့္ သံဃာ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္တြဲ ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္ အခ်ိန္၌ ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္””ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ဘာသာသာ သနာကို ျမတ္ႏိုးစိတ္ရွိေသာ ပတ္ ၀န္းက်င္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္လုိစိတ္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအမွန္ျဖစ္ပါ လွ်င္ ၍ကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္ဟု ယံု ၾကည္၍ မိမိတို႔သေဘာထားမ်ား ကို အသိေပးေၾကညာလုိက္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရရွိသည္။


Copy From Hot News Weekly Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free