ေကအိုင္ေအ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေမလအတြင္း မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ေရႊလီ-မန္စံ ၂၃၀ ေကဗြီမဟာဓာတ္အားလိုင္းရွိ တာ၀ါတိုင္ ေလးခု ႏွင့္ နမ့္ခမ္း-မူဆယ္ ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းရွိ တာ၀ါတိုင္ တစ္ခု တို႔တြင္ တာ၀ါတိုင္ ေလးခု ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ျပီး စီးျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂ )လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီး ဌာန၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိ...ရသည္။

တာ၀ါတိုင္ အမွတ္ ၇၃၊၂၀၆၊၂၀၈ ႏွင့္ ကြန္ကရစ္တိုင္ အမွတ္ ၂၄၉ တု႔ိအား ေမ ၂၅၊၂၆ႏွင့္၂၇ ရက္ေန႔မ်ား တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး တာ၀ါတိုင္အမွတ္ ၂၀၇ ျပင္ဆင္ျပီးစီးမႈ ေျခာက္ဆယ္ရာ ခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ မိုင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ တာ၀ါတိုင္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀မႈ ၂၄နာရီ ျဖတ္ေတာက္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕တြင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားအား
အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ျဖင့္ ေပးေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ပိုင္း မံုရြာ၊ မႏၱေလး၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တို႔တြင္ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္

Copy From The Voice
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free