သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္း  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးေစလိုုေၾကာင္း ယေန႔ Central Hotel တြင္က်င္းပသည့္  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ NGO မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အဆုိပါအခ်က္ ၃ ခ်က္မွာ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိေသးသည့္ အခ်က္၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး တႏွစ္က်ပ္ ၁ သိန္းကို ၅ ႏွစ္စာ တႀကိမ္ထည္းေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းမွ တဆင့္ေနျပည္ေတာ္အထိ သြားရျခင္းႏွင့္ တေနရာႏွင့္ တေနရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မတူကြဲျပားေနသည့္ အခ်က္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားကို  Local Resource Center (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔) ဟု ေခၚဆိုသည့္ အဖြဲ႕မွ  “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း”  ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို္၀င္ဘာလမွစ၍ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕က ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္ခန္႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ ယခုေကာက္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕၏  ဒါရုိက္တာ ေဒၚနီလာၿမိဳင္က “ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာလက္ရွိ ကိုယ့္ဗိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႔ေတြေပါ့ ေသြးလွဴတဲ့အဖြဲ႔တုိ႔ ကိုယ့္ဟာကုိယ္စာလုိက္သင္ေနတဲ့အဖြဲ႔ ေတြေပါ့၊ အဲဒီလိုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်တဲ့လမ္းညႊန္မႈမရွိဘူး။ အခုတခ်ိဳ႕ေန ရာေတြမွာအာဏာပိုင္ေတြက အဲဒီအဖြဲ႔ေတြ လည္းမွတ္ပံုတင္ဖုိ႔လုိ္တယ္ လို႔ေျပာတယ္” ဟု ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကူညီသည့္အဖြဲ႕မ်ားလည္း အခက္အခဲ ႀကံဳရႏိုင္ပုံကို ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။


ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္သူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး က “အရင္ဆံုး ကိုယ္တုိင္ခံ၀န္ခ်က္ကို ေတြ႔လုိက္ေတာ့ NGO အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဥကၠ႒ တာ၀န္မွအပ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးမွမလုပ္ပါ ဆုိတာေတြ႔ပါတယ္ ဒီစကားရပ္ကက်ယ္၀န္းပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ ႏုိင္ငံေရးလုိ႔ေျပာရင္ ဘယ္လုိ ႏုိင္ငံေရးမွမလုပ္ပါဆုိတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္တပုိဒ္က ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ပါပါတယ္ ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလက္ရွိ တည္ဆဲအစိုးရရဲ႕ဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္လုိရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲလုိ႔ လာၿပီးေလ့လာတဲ့သူ အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို စိတ္ပ်က္စရာ အေျခအေနနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္” ဟုဆုိသည္။

လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ၍ လုပ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြေၾကးျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔နီတိသင္တန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ား အေနျဖင့္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ရန္ လုိအပ္သည့္လမ္းညႊန္မထားသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ အားလံုးနွင့္ အက်ံဳး၀င္သည့္ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တရပ္ ခ်ေပးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

ုယခု သတ္မွတ္လုိက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ား တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္္၍ မႏၱေလး အေျခစိုက္ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီမႈ အသင္းမွ ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၀၁ ခုနွစ္က မွတ္ပံုတင္ေၾကးက က်ပ္တစ္ရာ သတ္မွတ္တယ္ အခုေခတ္အေျခအေနအရဆုိရင္ေတာ့ က်ပ္တစ္ေသာင္းေလာက္က အမ်ား လုပ္သာကိုင္သာမယ့္ ပမာဏျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ ေနာက္မွတ္ပံုတင္ေၾကးက တႏွစ္တခါထမ္းေဆာင္ျခင္းဟာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

အစိုးရသစ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတရား၀င္မွတ္ပံုတင္္သည့္ ဥပေဒမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒကိုအေျခခံထားသည္ဟု သိရသည္။

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွတ္ပံုပင္ျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေနာက္ဆံုးထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ မထားေသာ္လည္း ဦး၀င္းျမင့္က ၎တုိ႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားလာေရာက္အသိေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ တလအတြင္း လုပ္ရမည္ဟု ဆုိေၾကာင္းေျပာသည္။        ။အထက္ပါအႀကံဳျပဳခ်က္ ၃  ခ်က္ကိုေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ အဆုိပါဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး႒ာ နတို႔အား ယခုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေ၀ငွသြားမည္ဟုဆိုသည္။       ။
Copy From Yangon Press International
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free