ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေရႊ  ျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရပ္ကြက္  အခ်ဳိ႕တြင္ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာမရွိသူ မ်ားအတြက္ေျမေနရာႏွင့္ေနအိမ္  ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ပါရရွိမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သတင္းမ်ားေမလ  အတြင္းေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။
ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ည/၁၁-ရပ္ကြက္တြင္ငွားရမ္းေနထိုင္ၿပီးဒဂံု  စင္တာ(ေျမနီကုန္း)တြင္လံုၿခံဳေရး  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူကိုဘိုဘိုက  ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရႊျပည္သာမွာသတင္း  ေတြထြက္ေနတယ္။က်ဴးေက်ာ္တဲထိုး  ေနတဲ့သူေတြ၊အိမ္ငွားၿပီးေနတဲ့သူ ေတြကိုရာအိမ္မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးေတြက   စာရင္းေတြလိုက္ေကာက္ေနတယ္။  ဘာအတြက္လဲေမးေတာ့တိတိက်က်  ေတာ့မသိေသးဘူး။ရပ္ကြက္ထဲမွာ  ေျပာေနၾကတယ္။အခ်ဳိ႕ကလည္း  က်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့သူေတြအိမ္ငွားေတြ  အတြက္၁၀ေပ၊ေပ၄၀ေျမေပးမယ္၊ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ေငြ(၅)သိန္းထုတ္  ေခ်းမယ္လို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာေျပာေန  ၾကတယ္””ဟုေျပာၾကားသလိုတစ္ ရပ္ကြက္တည္းေနထိုင္သူဓာတ္ပံု  ဆရာဦးျမတ္မင္းကလည္း““ဟုတ္  တယ္၊ကၽြန္ေတာ္ဆီလည္းစာရင္းလာ ေကာက္သြားတယ္။ကၽြန္ေတာ္လည္း  အိမ္ငွားေနတာ””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ည/၁၁-ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ရပ္ကြက္အုပ္  ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးခန္းတြင္ေမ(၂၁)ရက္  ေန႔၌ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ““ဒီလိုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ကိုသႀကၤန္  ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား  လွယ္ဦးတင္ေမာင္ဦးကကြင္းဆင္း  လာတယ္။အဲဒီမွာက်ဴးေက်ာ္အိမ္ ေတြ၊တဲအိမ္ေတြေတြ႕ေတာ့အဲဒါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတတ္ႏိုင္သမွ်ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္၊ရပ္ကြက္အနီး တ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ေျမလြတ္မွာယာယီ  ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပ  ေပးမယ္””ဟုေျပာၾကားသလိုလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က““အဲဒီအတြက္  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ရာအိမ္ (မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကၽြန္ေတာ့္  ကို၀ိုင္းကူပါ၊စာရင္းေတြေကာက္ ၿပီးကၽြန္ေတာ့္ဆီတင္ေပးပါ””ဟုလည္း  ေမတၱာရပ္ခံမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အထက္ပါမွာၾကားခ်က္အတိုင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ရာအိမ္ မွဴးဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကက်ဴးေက်ာ္  အိမ္မ်ားစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္  အိမ္ငွားေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕ကစာရင္း  တြင္ပါ၀င္လိုေၾကာင္းေတာင္းဆို  လာသျဖင့္ည/၁၁-ရပ္ကြက္တြင္  အိမ္ေထာင္စု(၈၀၀)ခန္႔စာရင္းေကာက္  ယူရရွိရာ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာအိမ္ငွား  မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီးအဆိုပါ  စာရင္းကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္  စားလွယ္ဦးတင္ေမာင္ဦးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔တင္ေပးရ ေၾကာင္းသိရသည္။ထို႔အတူ၁၃-ရပ္ကြက္ႏွင့္၁၈-ရပ္ကြက္မ်ားတြင္  လည္းစာရင္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါစာရင္းေကာက္မႈ ေၾကာင့္ရပ္ကြက္(၃)ခုတြင္ကိုယ္ပိုင္  အိမ္ရာမရွိသူမ်ားအတြက္ေမွ်ာ္လင့္  ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနသလိုရပ္ကြက္  ျပည္သူမ်ားအတြက္စိတ္၀င္တစား  ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အစီအစဥ္  တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရ  သည္။

Hot New မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free